Kanser ve Kanserden Korunma

advertisement
KANSER
Kanser Nedir?
Kanser, normal kurallar dışında diğer doku ve
organların aleyhine büyüyen, çoğalan
hücrelerin oluşturduğu bir hastalıktır.
Vücudun tüm doku ve organlarını tutabilir.
Geliştikleri yerde sınırlı kalan kitlelere iyi
huylu tümörler; yayılıp, çevre dokuları işgal
eden ve diğer organlarda tekrar tümör
odakları oluşturan kitlelere kötü huylu tümör
veya kanser denir.
Çağımızın hastalığı: KANSER
Endüstrileşmenin getirdiği çevresel
etkenler ,
Sigara içiminin artışı,
Beslenme alışkanlıklarımızın
değişmesi.
Kanser öldürmez ! (Eğer erken tanınırsa)
 Ülkemizde
20 yıl önce 4. en sık öldüren hastalık
Günümüzde kalp hastalıklarından sonra 2. en sık öldüren
hastalık
ESKİŞEHİR İLİ 1996 - 2000 YILLARI KANSER VAKALARI GRAFİĞİ
 Eskişehir ilinde
2. en sık öldüren hastalık 3000
E
K
2629
2348
2500
2000
1646
2221
1758
2792
2595
2103
2193
1850
1500
1000
500
0
1996
1997
1998
1999
2000
Kanser öldürmez ! (Eğer erken tanınırsa)
Kanserlerin büyük kısmı erken
dönemde yakalandığı takdirde
tedavi şansı yüksektir.
Kanserlerin %75 kadarı insan
vücudunda gözle görülebilen veya
basit muayene ve tanı yöntemleri ile
kolaylıkla ulaşılabilen yerlerdedir.
Kanser öldürmez ! (Eğer erken tanınırsa)
Meme kanserinde yaşam oranı ;
Uzak metastazı olan olgularda 5 yıllık %10
Bölgesel yayılımı olan, uzak
metastazı olmayan olgularda %50
Erkendönemde yakalanmış olgularda %80.
40 yaşın üzerindeki kadınların yılda bir
kez mamografi çektirmesi önerilmektedir.
En çok görülen ve en çok öldüren
kanser türleri
Kadınlarda
meme kanseri
Erkeklerde
akciğer kanseri
Kanserin sonuçları
Erken ölümlere neden olur,
Tanı ve tedavi süreçleri pahalıdır,
Hasta ve yakınlarının psikolojik ve
ekonomik durumlarını bozar.
Kanserden korunabilir mi?
Kanser korunulabilen ve erken tanı
konduğunda
tedavi
edilebilen
bir
hastalıktır.
Dünya Sağlık Örgütü 6 basamaklı bir
“Kanser Kontrol Programı” geliştirmiştir.
Bu programın en önemli bileşenini
KORUNMA olarak belirlemiştir.
Kanserden Korunma
İleri evrelerde tedavi başarısının sınırlı kal
ması nedeniyle
kanser yapıcı etkenlerden korunma ve hast
alığın erken tanısı önemli.
Kanserden korunmak demek, kanser yapıcı
nedenlerden uzak durmaktır.
Kanserden Korunma
Erken tanı ve tarama programları;
Yaygın olan meme, serviks,
cilt gibi kanserlerden korunmaya
yönelik çalışmalar
Kanserlerin ortaya çıkmasında rol oynayan etkenler:
En büyük etken sigara
 Radyasyon (Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma),
 Çevre kirliliği,
 Kimyasal karsinojenler (katran, benzen, boya
maddeleri, asbest, bazı kozmetikler ve deterjanlar…),
 Bazı virüsler ,
 Kötü beslenme alışkanlığı.
Kanserden Korunma
Sigara kullanmamak ,
Dengeli ve yeterli beslenmek,
Lifli besinler tüketmek,
İdeal kilomuzu korumak,
Alkol kullanmamak,
Yazın güneşin dik geldiği saatlerde güneş
ışınlarından korunmak,
Aktoprak gibi zararlı maddeler içeren sıvama
malzemeleri kullanmamak
Kanserle ilişkili bulaşıcı
hastalıklar
Karaciğer kanserine neden olan bulaşıcı
sarılık
Hepatit B ve C
“Kanserin 7 belirtisi”
 Ses kısıklığı ve öksürük,
 Meme veya vücudun herhangi bir yerinde şişlik ve
sertlikler,
 Normal dışı kanama ve akıntılar,
 Yutma güçlüğü ve hazımsızlık,
 İdrar yapma ve dışkılama alışkanlıklarındaki
değişiklikler ,
 Vücudun herhangi bir yerinde iyileşmeyen yara,
 Ben ve siğillerde görülen renk değişikliği, büyüme ve
kanama gibi değişiklikler
Örnek: Meme Kanseri
 Çok sık rastlanır. Kadınlarda en sık görülen kanser
türüdür.
 Erken tanısı mümkündür.
 Korunma: Yağ oranı düşük ve sıvı yağlardan zengin
beslenme, emzirme süresinin uzun olması, düzenli
egzersiz.
 Erken tanı: 20 yaşından sonra düzenli meme
muayenesi.
 Meme muayenesi: Her ay kadın tarafından kendi
kendine ve her yıl bir kez sağlık ocağı personelince
yapılmalı.
Download