B*L***M TEKNOLOJ*LER*N*N GENÇLER VE ÇOCUKLAR ÜZER

advertisement
Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin
oluşturulmasını sağlayan her türlü
görsel, işitsel araçlara bilişim
teknolojileri denir.
Bilgi + iletişim = bilişim
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN
ÇOCUKLAR VE GENÇLER
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Hızla gelişen bilişim teknolojileri araçları
hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline
gelmiştir.
Dolayısıyla çocuklarımız ve gençlerimiz
de bu araçlarla iç içe bulunmaktadır.
Bilişim teknolojisinin çocuklar ve gençler
üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri
vardır.
Bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde
ulaşmayı sağlar.
 İletişim ve hızlı haberleşmeyi
sağlar.
 Maliyeti azaltır ve verimliği artırır.
 Bilgiyi güvenli bir şekilde saklamayı
sağlar.
 Zamandan tasarruf sağlar.
 Hayatı kolaylaştırır.











Bağımlılık
Göz bozuklukları
Kas ve iskelet sorunları
Yeme sorunları
İletişim bozuklukları
Kontrolsüz alışveriş
Şiddet ve cinsellik
Bilişim suçları
Kötü alışkanlıklar edinme
Psikolojik sorunlar
Bağımlılık nedir?
Bağımlılık; başlangıçta “biraz”
olan oranın farkına varmaksızın
“çok” haline gelme durumudur.






İçe kapanma,göz temasının kesilmesi
Daha çok ve sık bağlantıya geçme
isteği
Toplumsal yaşamda ve yaşıtlarla olan
ilişkilerde azalma
Yinelemeli beden hareketleri
Yoksunluk belirtileri
Pasif olma





Ebeveynlerin örnek olması
Çocuğun yaptığı işlemleri denetlemek
Çocuğu farklı alanlara yöneltmek
Kullanım süresini sınırlamak
İnternet ve bilgisayar kullanım
sözleşmesi yapmak
Az ya da çok yoğun ışıklı ekranlar,
ekrana çok yakın ya da uzaktan bakma
gibi durumlarda göz bozukluğu riski
başlar.
Dik oturmak
 Diz ve oturma pozisyonunu 90 derece
olarak ayarlamak
 Bilgisayar ve göz arasında en az 30 cm
mesafe bulunmalı
 Her 45 dk bilgisayar kullanımında 15
dk ara verilmeli

El ve bilek rahatsızlıkları(karpal tünel
sendromu)
 Boyun ve omuzlarda kas ağrıları ve
ağrılar
 Duruş problemleri(omurgada eğrilik)
 Kemik gelişiminde bozukluk

Doğru pozisyonda oturmak.
 Belirli bir süreden sonra ara verip
egzersiz yapmak.

Obezite
 Sağlıksız beslenme
 Aşırı kilo kaybı

Kullanım süresinde sağlıksız gıda
tüketimini sınırlandırmak.
 Öğün atlamasına izin vermemek.
 Sağlıklı beslenmesini sağlamak.

Asosyallik
 Asabilik
 Konuşma bozuklukları
 Özgüvensizlik

Kullanım süresini sınırlandırmak.
 Farklı aktivitelere yöneltmek.
 Güven vererek sosyalleşmesine yardım
etmek.
 Uzmandan yardım almak.

Reklamlara aldanma
 Kredi kartı şifre ve banka bilgilerini
bilinçsizce paylaşmak
 Ebeveynlerden izinsiz alışveriş yapmak






İnternette çocuk uygulamaları
kullanmak
Kredi kartı ve banka bilgilerinin
çocuklar ve gençlere verilmemesi
Alışverişin ebeveyn rehberliğinde
yapılması
Girilen sitelerin kontrol edilmesi
Çocukların girdiği sitelerdeki
reklamların kaldırılması






Şiddet içerikli oyunların oynanması
Cinsel içerikli sitelere girilmesi
Sanal tacize maruz kalmak
Kimlik ve kişilik çatışması yaşamaları
Psikolojik sorunlara sebebiyet vermesi
Karşı cinsle ilişkilerde kaygı ve
güvensizlik yaşama
Çocuk ve gençleri bilinçlendirmek
 Girdiği siteleri kontrol etmek
 Uzmandan destek almak
 Şiddet ve cinsel içerikli sitelere karşı
kilit uygulamaları kullanmak

Hacker yetişmesi
 Dolandırıcılık
 Yasaklanan sitelere girmek
 Can ve mal varlığını tehlikeye
atabilecek haberleşmeler

Sanal dünya hakkında çocuğu
bilinçlendirmek
 Kilit uygulamaları kullanmak
 Bilgisayarı ortak kullanım alanında
kullanmak
 Girdiği siteleri kontrol etmek

Reklamlara aldanmak
 Sigara, uyuşturucu, alkol özendirici
videolar izleme
 Bilinçsizce bahis ve kumar sitelerine
girmek
 Bahis ve kumarı bilgisayar oyunu kabul
etmesi

Çocuk ve gençleri bu konuda
bilinçlendirmek
 Kilit uygulamaları kullanmak






Kaygı bozukluğu (anksiyete)
Depresyon
İntihar düşünceleri
Bağımlılık
Dikkat eksikliği
Bilinçlendirmek
 Uzman yardımı almak
 Güven duygusu aşılamak
 Ebeveyn çocuk ilişkisini sağlıklı
tutmak

Olumsuz etkilere karşı ebeveyn çocuk
arasındaki sözleşme aile içi sağlıklı
bir iletişim sağlamaktadır.
Bir sözleşme örneği;
Download