cinsel uyum sorunları olan çocuklar

advertisement
CİNSEL UYUM SORUNLARI OLAN ÇOCUKLAR
1- Çocukluk mastürbasyonu:
Mastürbasyon, çocuğun ya da ailenin bu eyleme verdiği anlam ve önem
oranında sorundur.
Önleme ve düzeltme yolları:
 Her yaş ve devrede bireylere cinsel bilgiler verilmelidir.
 Mastürbasyonun ortaya çıkabileceği durumlarda, bu davranış ortaya
çıkmadan önce, davranışın yerine geçebilecek yeni bir seçenek
sunmalıdır. Uykuya dalmada güçlük çeken bir çocuk için saçını okşama
ya da masal anlatma vb.
 Çocukların gizli, dar, karanlık yerlerde oynamasına, uzun süreli yalnız
kalmasına, odasını arkadan kilitleyip saatlerce orada kalmamasına izin
verilmemelidir.
 Çocuklara uygun tuvalet ve temizlenme alışkanlıkları kazandırılmalıdır.
 Çocuklara dar, önden cepli pantolonlar giydirilmemeli, pamuklu iç
çamaşırlar tercih edilmeli.
 Çocuklara çeşitli sosyal faaliyetler hazırlanmalı ve bu faaliyetlere aktif
olarak katılmaları sağlanmalı.
2- Eşcinsellik:
Aynı cinsten bireyler arasında kurulan cinsel nitelikteki bedensel ve duygusal
bağlılık anlamına gelir.
Düzeltme ve önlem yolları
 Cinsel kimlik duygusu yaşamın ilk 4 yılında yerleşmektedir. Bu
dönemde ebeveyn çocuklarını cinsel kimliğine uygun olarak yetiştirmeli,
çocukları arasında tercih yapıcı tutum ve davranışlardan kaçınmalı, aile
içinde olumlu ilişkiler bulunmaktadır. Aile üyeleri uygun özdeşim örneği
olmalıdır.
 Çocuklara küçük yaştan itibaren başlayarak, kendi cinsine özgü
davranışları geliştirecek şekilde davranılmalıdır.
 Cinsel farkı gözetmeksizin bütün çocuklar sevilmeli, güven duygusu
geliştirmeleri sağlanmalı, sosyal ve duygusal yönden destek
olunmalıdır.
 Ebeveyn ve çocuklar cinsel konularda bilgilendirilmelidir.
 Kız-erkek arkadaşlıkları desteklenmeli, teşvik edilmelidir. Çok zorunlu
olmadıkça uzun süreli aynı cinsiyette çocukları bir arada yatırmamalı.
 Çocuklar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda her yaş, cinsiyet ve düzeyde
çeşitli bedensel, sosyal etkinliklere katılımları sağlanmalıdır.
3- Karşıt Cinsellik:
Erkeğin kendini kadın, kadının erkek gibi algılaması ve kabul etmesidir. 2-3
yaşlarında belki de daha erken, çocuğun karşı cinsten davranışları
benimsediği anlaşılmaktadır.
4- Karşıt Giysicilik:
Erkeğin kadın, kadının erkek gibi giyinmesi ve bundan özel bir has almasıdır.
Düzeltme ve önleme yoları
 Ebeveyn çocuk eğitiminde ve yetiştirilmesinde, birlikte ve eşit olarak rol
almalı, anne ya da babadan biri baskın olmalarıdır.
 Aile, çocukların giyim kuşam ve davranışlarında onlara olumlu örnek
olmalı.
 Çocuklara alınacak oyuncaklar, evde ya da ev dışında yapılacak
etkinliklerin cinsiyetlerine uygun olmasına dikkat edilmeli.
 Çocuklara mümkün olduğu kadar kendi cinsleri ile olumlu ilişkiler
kurması sağlanmalı, uygun ortam ve şartlarda bu pekiştirilmeli.
 Çocuklar her zaman ve her şartta anlamaya çalışılmalı.
Download