yönetim sistemleri politikası

advertisement
YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Müşterilerin beklentilerine cevap veren, standartlara uygun projeler
üretmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli gelişme,

Entegre Yönetim Sisteminin (9001-14001-18001-10002) etkinliğini sürekli
iyileştirmek ve standart şartlarına uymak,

Uygulamada ileri teknoloji,

Girdilerde güvenilir kaynak kullanımı,

Çalışanlarımızın sürekli
değerlendirilmesi,

Zamanında üretim, zamanında ürün teslimi,

Takım ruhu içerisinde, organizasyon ve prosesin her kademesinde kalite
anlayışı,

Çevre dostu yönetim anlayışı ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarının
sağlanması,

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, tehlikeli
atıkların önüne geçmek ve iş kazalarını minimum seviyede tutmak,

Atıkları ve Doğal Kaynak tüketimini sınırlandırmak,

Şirket saygınlığının korunması,
eğitimi
ve
insan
kaynaklarının
ALPASLAN KIZILOĞLU
Genel Müdür Vekili
08.02.2016
verimli
Download