Uploaded by User9431

Ödev 1

advertisement
GONCA İNCİK
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS
AİLERLER BİR ARAYA GELME ŞEKİLLERİ
Ebeveyn Eğitimi
Ebeveyn Katılımı
1. Ebeveyn Eğitimi
1. Veli toplantısı
2. Yaratıcı
2. Gün
ebeveyn
eğitim programı
3. Aile eğitim programı
sonu
Okul-Aile İş birliği
1. Misafirim
veli
Öğretmenim
görüşmeleri
3. Haftalık bültenler (tek
yönlü)
Ebeveynlerle yazılı ya da yüz yüze toplantılar ve raporlamalar yapılması okullar için kanuni
bir gerekliliktir. Ancak zaman zaman bu toplantı ve raporlamaların faydası öğretmenler ve
ebeveynler tarafından sorgulanabilmektedir. Ebeveyn katılımı her yaş ve kademe de
oldukça önemlidir. Ancak ebeveyn katılımı gerektiren uygulamaların sınırlılıkları ve
yetersizlikleri olabilmektedir. Bu sebeple ebeveyn katılımı ile ilgili bir düzeltme ya da
iyileştirme yapılması gerekmektedir.
EBEVEYN
KATILIMININ
BAŞLICA
SINIRLILIKLARI
VE
NELER
YAPILABİLECEĞİNE DAİR ÖNERİLER
VELİ TOPLANTILARI
Veli toplantıları ebeveyn katılımın en yaygın görüldüğü uygulamaların başında
gelmektedir. Ancak bu toplantıların bazı sınırlılıkları vardır. En temel sınırlılık, toplantıların
uzun sürmesine bağlı olarak velilerin toplantının sonuna kadar kalmaması gelmektedir.
Öğretmenler veli toplantısında öğrenciler ile ilgili geri dönüt ve bilgileri toplantının seyrine
göre önce tek tek aktarmaktadırlar. Tek tek aktarım sonrasında eğer toplantısı yapılan sınıfa
ait toplu bir aktarım yapılacaksa, çoğunlukla bu toplantı sonuna bırakılmaktadır. Ancak bu
toplu aktarımlar sınıf mevcudu fazla olan sınıflarda sona bırakıldığı için öncesinde kendi
öğrencisine ait aktarımları alan veli toplantıdan ayrılmayı tercih etmektedir. Dolayısıyla
toplantı sonuna kalan genel sorun, görüş ya da öneriler veliye kendileri toplantıyı terk ettiği
için ulaşmamaktadır. Buna ek olarak bir diğer sınırlılık ise, bu toplantıların çoğunlukla hafta
sonuna planlanmasıdır. Çalışan anne babaların katılımının sağlanması için genellikle
okullarda bu toplantılar hafta sonu yapılmaktadır. Fakat bu durum hem veli hem de
öğretmen açısında karşılıklı bir sınırlılıktır. Hafta içi çalışan ailelere ek olarak öğretmenler
de bu toplantıların hafta sonuna yapılmasından memnun olmaktadır. Ayrıca ailelerin
katılımı için hafta sonu yapılan bu toplantılar, aileleri düşünerek hafta sonu yapılsalar dahi,
birçok ebeveyn çocuklarıyla hafta sonu vakit geçirmek, özel işlerini halletmek, dinlemek
vs. gibi sebeplerden dolayı bu toplantılara katılmama hakkını da kullanmaktadır.
Ne yapılabilir?
Çözüm çok basit olmakla birlikte çözümün de sınırlılığı mevcuttur. Ancak yine de en basit
ve etkili çözüm olarak mekân ve zaman sınırlamaması olmaksızın yapılabilen online
toplantılar başta gelmektedir. Özellikle pandemi sebebiyle süreçte birçok online platform
kullanmayı biz öğretmenler olarak öğrenmek durumunda kaldık. Bizimle birlikte veli ve
öğrencilerde bu platformları kullanmayı öğrendiler. Online toplantıya imkân veren zoom,
teams vb. uygulamalar hem öğretmenler hem de veliler açısından zaman ve mekân
sınırlamasını ortadan kaldırdığı için, veli toplantılarının pandemiden sonra da online
platformalar da devam etmesi en olası ve kolay çözümdür. Üstelik yukarıda bahsettiğimiz
sınırlılıkları da büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Küresel salgınların artacağı ihtimali her
gün gündeme gelmekteyken, bu çözümün bir süre sonra tek seçenek olacağına kesin gözle
bakılabilir.
GÜN SON VELİ GÖRÜŞMELERİ
Gün sonu veli görüşmeleri topluca yapılan organizasyon ya da veli toplantıları gibi belli bir
gün ve saatte yapılmamaktadır. Çoğunlukla gün sonu, ders çıkışında velilerle kısıtlı sürede
günün değerlendirmesi ya da kısa bilgi aktarımı şeklinde olmaktadır. Ancak bazen bu
görüşmeler ‘ayaküstü’ olduğu için hem sağlıksız hem de iki yönlü iletişimde kısıtlılıklar
içermektedir.
Öğretmen açısından; Öğretmenler gün sonunda yapılan bu kısa görüşmelerde farklı
ebeveynlere kendilerini aynı şeyleri söylerken bulabilmektedir.
Veli açısından; çocukları hakkında üst üste çok sayıda olumsuz geribildirimi kısıtlı ve pekte
sağlıklı olmayan bir ortam ve zamanda alan ebeveynler kendilerini kişisel olarak saldırıya
uğramış hissedebilmektedir. Buna ek olarak kısıtlı sürede yapılan gün sonu görüşmeleri
çoğunlukla ebeveyn tatmin olmadığı için uzadığından, öğretmenin mesai saati dışına taşan
bir durum haline gelmektedir.
Ne yapılabilir?
Özellikle ilkokul kademesinde veliler sürekli geri dönüt beklemektedir. Bazı veliler bu
dönüt bekleme olayını o kadar abartmaktadır ki öğretmenin işini yapmasına engel olma
noktasına kadar gelebilmektedir. Devlet ya da özel okul ayırt etmeksizin, tatminsiz anne ve
babaları ki daha çok anneleri tatmin etmek için öğretmenler kendilerinden ödün vermekte,
bu da hem mesleki deformasyona hem de ciddi psikolojik erozyona sebep olmaktadır. Bir
öğretmenin en zorlandığı ebeveyn katılımı hiç kuşkusuz gün sonunda veli zoruyla, velinin
her gün kendilerine hakmış gibi gördükleri gün sonu veli görüşmeleridir. Ancak şu çok
açıktır ki bu görüşmeler veliyi memnun ve tatmin etmek için öğretmenlerin onları
geçiştirmekten daha öteye geçen bir görüşme şeklinden başka bir durum değildir. Günün
sonunda zaten son derece yorulmuş öğretmenler, velileri tabiri caiz ise başlarından savmak
için, olanı olmamış ya da olmamış olanı olmuş gibi aktarıp görüşmeyi sonlandırmak için
çabaladıklarından, aslında bu görüşmeler karşılıklı olarak sağlıklı değildir. Gün sonu
görüşmeler yerine, öğretmen görüşme saatleri ayarlanmalıdır. Fakat bu görüşme gün ve
saatleri de öğretmenin her boş vaktini doldurmak adına değil, maksimum hafta da 2 gün ve
günde 2 ders saatini geçmeyecek şekilde olmalıdır. Yani öğretmenin ders programında ki
uygun ve boş ders saatlerinden hafta da 2 gün ve 2 ders seçilmelidir. Böylelikle öğretmen
hangi gün hangi saatte hangi veli ile görüşeceğini bileceğinden, geri dönütleri daha sağlıklı
ve önceden hazırlanmış olacaktır.
HAFTALIK BÜLTENLER
Her hafta sonu pek çok okul ve kademe de o haftaya ait işlenen konuların neler olduğunu
içeren bültenler yollanmaktadır. Bu uygulama özellikle özel okullarda bir zorunluluk
gibidir. Bu bülten içeriklerinde haftalık konu başlıkları, hangi konunun ne kadar süre
işlendiği, konuya dair izlenen yöntem ve teknikler ile haftalık ödevler yer almaktadır. Bu
içerik okul ve öğretmenin bülten yazma alışkanlık ve kuralına göre değişebilmektedir.
Yazılan bu bültenler hafta bitiminde, cuma günleri akşam velilere genellikle k12 sistemi ya
da bu sistemi kullanmayan okullarda basılı ya da yazılı şekilde yollanabilmektedir. Ancak
bu öğretmenler için angarya bir iş olmakla birlikte pek çok veli bu bültenleri okumamakta
ve bu da öğretmen tarafından bilindiğinden, bültenler özensiz yapılmaktadır.
Ne yapılabilir?
Bülten yazma zorunluluğu özellikle özel okullarda okul etiketi olduğundan, içerik olarak da
çoğu zaman denetlenmediğinden aylık bültenler halinde yazılması daha mantıklıdır. Her
hafta cuma günü gönderilmesi gereken bu bültenleri haftalık yazmak yerine, aylık yazacak
öğretmen daha özenli ve istekli yazacaktır. Ayrıca bülten dilini kazanım odaklı yazmak
yerine, velinin anlayacağı şekilde yazmakta, bültenlerin geçerliliğini arttıracaktır. Çünkü
pek çok meslektaşım, bültenleri yazarken kopyala yapıştır yaparak, o hafta işlenen
konuların kazanımlarını yıllık planlardan olduğu gibi almaktadır.
Download