çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikası

advertisement
ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında oluşabilecek tüm riskleri tanımlamak ve bu
riskleri kabul edilebilir seviyeye çekecek önlemleri alarak çalışanlarımızın sağlığını ve
çevreyi korumak,

Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre, iş sağlığı ve güvenliği
konusunda bilinçlendirmek,

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak
çalışmalar yapmak,

Sağlıklı ve güvenilir çalışmayı etkin kılmak için tüm çalışanlarımızın katkısını
amaçlayarak, yapılacak güvenli çalışma uygulamalarıyla bilinçlendirmek ve eğitmek,

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından yasa ve yönetmelikleri takip etmek, yürürlükte
olan yasa ve yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uyum sağlamak,

Kirliliği kaynağında önleyerek atıkları minimuma indirmek ve çevre kalitesini
yükseltmek,

Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak ve ‘sürdürülebilir kalkınma’ anlayışını benimseyerek gelecek
nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak,
Revizyon 1:
26.10.2016 tarihi itibari ile geçerlidir
Download