FEN VE TEKNOLOJİ ARA DEĞERLENDİRME

advertisement
ADI SOYADI
NO:
1. Canlılar yaşamsal etkinliklerini devam ettirebilmek için
gerekli olan enerjiyi aşağıdakilerden hangisinden elde
ederler?
A) besinler
B) Su
C) mineraller
D) hava
2. Vücudumuz aşağıdaki faaliyetlerin hangisin yaparken
en az enerji harcar ?
A) kitap okurken B) merdiven çıkarken
C) uyurken
D) yürürken
3. Besin maddeleri vücudumuzdaki görevlerine göre kaç
grupta incelenebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
4. Besinleri vücudumuzdaki görevlerine göre
gruplandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer
almaz?
A) Enerji verici
B) Yapıcı – onarıcı
C) düzenleyici
D) hastalıklardan koruyucu
5. Karbonhidrat ve yağların vücudumuzdaki görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) enerji verici
B) yapıcı-onarıcı
C) düzenleyici
D) koruyucu
6. Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan
besin grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su ve madenseller
B) proteinler
C) yağlar
D) karbonhidratlar
7. Su, madensel maddeler, tuz ve vitaminlerin
vücudumuzdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) yapıcı-onarıcı
B) enerji verici
C) düzenleyici
D) güçlendirici
8. Aşağıdaki besinlerden hangisi vücut için gerekli olan
enerjiyi sağlar?
I. Vitaminler
II. Yağlar
III. Karbonhidratlar
A) I. Ve II
B) II, III
C) yalnız II D) Yalnız
III
9. Buğday, pirinç ve patates bitkilerinde en çok hangi
besin maddesi bulunur?
A) Vitamin
B) Yağ
C) Nişasta
D) Şeker
10. Tahıllar ve baklagillerde en fazla bulunan besin
grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nişasta
B) Protein
C) Vitamin
D) Madensel maddeler
11. Aşağıdakilerden hangisi vitaminlerin görevi değildir?
A) Vücudu çeşitli hastalıklardan korur.
B) Enerji verici besin maddelerinin yakılmasında
görev yapar.
C) Yapıcı ve onarıcı besinlerin hücreleri
büyütmesinde aracılık yapar.
D) Vücutta yeni hücrelerin yapımını sağlar.
12. Aşağıda verilen besinlerden hangilerini enerji verici
özelliği daha fazladır?
A) Tuz – Fındık
B) Fındık – Patates
C) Patates – Limon
D) Tuz – Portakal
13. Aşağıdaki besinlerden hangisinin yapıcılık ve onarıcılık
özelliği vardır?
A) Yağ
B) Vitamin
C) Madensel maddeler
D) Şeker ve nişasta
14. Yapıcı ve onarıcılı en fazla olan besin maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzüm
B) Limon C) Fındık
D) Fasulye
15. Kesik yüzeyine tentürdiyot damlatıldığında, morumsu
siyah renge boyanan besin maddesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ceviz B) Patates C) Pişmiş yumurta
D) Peynir
16. Fazla miktarlarda alındıklarında vücutta yağa
dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Karbonhidratlar
B) Proteinler
C) Vitaminler
D) Madensel maddeler
17. Diyet ne demektir?
A) Dengeli beslenmek
B) Az beslenmek
C) Fazla beslenmek
D) Sık sık beslenmek
18. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat bakımından
zengin değildir?
A) ekmek
B) et
C) pilav
D) patates
19. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici besin grubunda
yer almaz?
A) Mineraller
B) Vitaminler
C) Su D) Yağlar
20. Berke’nin dedesi midesinden ameliyat olmuştur.
Berke’nin dedesi aşağıdaki besinlerden hangisini öncelikle
tüketirse ameliyat yarası daha çabuk iyileşir?
A) karbonhidratlar
B) vitaminler
C) mineraller
D) proteinler
Aşağıdaki ifadeleri de doğru olana (D), yanlış olana (Y)
koyunuz.
(…..)Yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmek için
beslenmek zorundayız.
(…..)Diyet dengeli beslenmek demektir.
(…..)Yeşil bitkiler fotosentez yaparak beslenir.
(…..)Besin içerikleri kaynaklarına ve yapılarına göre iki
grupta incelenir.
(…..)Et, yumurta, tavuk, balık hayvansal besin grubuna
girer.
Aşağıdaki boşlukları uygun olan sözcüklerle doldurunuz.
karbonhidrat - düzenleyici, koruyucu - yağlar beslenmek – proteinler,
karbonhidratlar,yağlar,vitaminler ve minareler –
pastörize -hayvansal – bitkisel – madensel –
karbonhidratlar – dengeli beslenmek – protein – yağ
1) Hareket edebilmek yaşamsal faaliyetlerimizi yerine
getirmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjiyi elde etmek
için ……………………………………..zorundayız.
(…..)Hayvansal besinlerde protein bulunmaz.
2) Kaynaklarına göre besinler ……………………besinler,
(…..)Meyveler, sebzeler ve tahıllar bitkisel besinler
………………….besinler ve …………… besinlerdir.
grubuna girer.
(…..)Bitkisel besinlerde protein, yağ, şeker, nişasta ve
mineraller bulunabilir,
(…..)Tuz bitkisel besinler grubunda yer alır.
(…..)Proteinler birinci derece enerji veren
3) Yapılarına göre besinler ……………………. , ……………….. ,
………………… , ……………. ve ……………..olmak üzere beş grupta
incelenir.
4) Vücudumuzun en önemli enerji kaynağı ……………………….dır.
besinlerdendir.
Unlu, şekerli ve nişastalı besinlerde bulunur.
(…..)Ekmek, şeker, makarna gibi besin maddelerinde
5) ………………….hücrelerde yanarak enerji oluşumuna katkıda
karbonhidrat vardır.
(…..)Bir patatese tentürdiyot damlattığınızda kırmızı
renge dönüşüyorsa; bu patateste karbonhidrat
olduğunu gösterir.
(…..)Yağlar hücrelerde yanarak enerji oluşumuna
katkıda bulunurlar.
(…..) Vitaminlerin vücuttaki görevi düzenleyiciliktir.
(…..)D vitamininin yokluğu renk körlüğüne neden olur.
(…..)Vücudumuzun 2/3’si sudur,
(…..)Vücudumuz için gerekli olan besin gruplarından
belirli ölçülerde almaya dengeli beslenme denir,
(…..)Marketlerde satılan her besin maddesinde son
kullanma tarihi bulunmaz.
(…..)Fasulye haşlandıktan sonra haşlama suyu zararlı
olduğu için dökülmelidir.
(…..)Pastörize edilmiş süt, mikroptan arındırılmış
süttür.
(…… )Besinlerden elde ettiğimiz enerji sayesinde
koşabilir,yürüyebilir ve oynayabiliriz.
( …. )Süt ve yumurta bitkisel besin grupları içinde yer
alır.
( …..) Karbonhidratlar temel besin gruplarımızdandır.
( ….. ) Dengeli beslenmek için içinde, protein,
karbonhidrat, yağ,vitamin ,mineral ve su gibi maddeleri
her öğünde yeterince alabileceğimiz besinleri
yemeliyiz.
bulunur.
6) Vitaminler vücudumuzda ……………….., ……………….. ve
tutuşturucu görev üstlenirler.
7) Diyet ………… ………………… demektir.
8) ……………….edilmiş süt mikroptan arındırılmış demektir.
9) Et ve süt ürünleri ve baklagillerde bol miktarda
………………………bulunur.
10) Ekmek, şeker, makarnada …………………..bulunur.
11) Zeytin, mısır, ayçiçeği, soya, susamda…………………..bulunur.
Download