BASIN BÜLTENİ 17 MAYIS DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ

advertisement
BASIN BÜLTENİ
17 MAYIS DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ
Hipertansiyon konusunda farkında lığı arttırmak, sebep olduğu sorunlara dikkat
çekmek, kişilerin ve toplumların hipertansiyon konusunda bilinç düzeyini arttırmak amacıyla
Dünya Hipertansiyon Birliği ( WHL) tarafından 2005 yılından itibaren 17 Mayıs günü
“Dünya Hipertansiyon Günü” olarak ilan edilmiştir. Bilinç düzeyinin arttırılması yanı sıra
hipertansiyonu önleme, teşhis, tedavi konusunda da kişilerin bilgilendirilme faaliyetlerinin
yürütülmesi yoluyla kan basıncı kontrol oranlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir.
Dünya erişkin nüfusunun yaklaşık dörtte birinde, 65 yaşın üzerinde ise üçte ikisinde
hipertansiyon var (1). 2000 yılı itibarı ile Dünya’da yaklaşık 1 milyar insanda hipertansiyon
olduğu ve tedbir alınmasa bu rakamın 2025’te 1,5 milyara çıkacağı tahmin ediliyor.
Hipertansiyon nedir?
Kan dolaşımının sağlanması için bir basınç gereklidir. Bu basıncın normalden fazla olmasına
hipertansiyon denir. Hipertansiyon için kullanılan diğer bir isim ise yüksek tansiyondur.
Hipertansiyon ciddi bir sağlık sorunudur. Hipertansiyon, birçok sağlık sorununun hem nedeni
hem de sonucu olabilir.
Sık rastlanan belirtileri;

Baş ve ense ağrısı,

Kulakta uğultu,

Çarpıntı hissi,

Yorgunluk hissidir.
Hipertansiyon kontrol altına alınmadığında ise kalp, böbrek, beyin ve gözler başta
olmak üzere birçok organda kalıcı hasarlara yol açmaktadır. Hipertansiyonun en sık görülen
komplikasyonları ise koroner kalp hastalığı, inme, kalp ve böbrek yetmezliğidir.
Hipertansiyonun kontrolü ile kalp yetmezliği ve inme sıklığı yarı yarıya kalp krizleri de dörtte
bir oranında azaltılabilmektedir. Yüksek tansiyonla baş edebilmek için yaşam tarzı değişikliği
gerekir.
Yüksek kan basıncından korunmak için öneriler;

Ağır ve yağlı yemeklerden,

Tuzdan,

Sigaradan,

Alkolden ve şişmanlıktan korunmak,

Düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak

Kan basıncını düzenli ölçtürüp kaydetmek,

Hekimin vereceği ilaçları düzenli olarak kullanmak gerekmektedir.
Toplumun sağlıklı yaşam biçimini benimsemesi hipertansiyon gelişimini büyük oranda önler.
Dr. H.Mustafa KUTLU
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ
Download