Bulanık görme ve ağrılar göz tansiyonu habercisi mi?

advertisement
SAĞLIK
Bulanık görme ve ağrılar
göz tansiyonu habercisi mi?
Halk arasında bilinen ismiyle göz tansiyonu, tıptaki ismiyle glokomi, yükselen
göz iç basıncının, görme sinirini tahrip etmesiyle ortaya çıkan ve tedavi
edilmezse körlükle sonuçlanan önemli bir göz hastalığıdır.
Bir İnci Göz Hastanesi doktorlarından
Op. Dr. Kazım Şen’in verdiği bilgiye
göre hastalığın başlangıç döneminde
genelde hastanın şikayeti olmadığı için
uzun bir süre içinde görme siniri yıpranmaya uğruyor ve bu yıpranma, hasta
durumu farkettiğinde onarılamaz düzeye
gelmiş olabiliyor. Glokom göz içi basıncının, optik sinir başının normal fonksiyonlarını olumsuz etkileyecek kadar
yüksek seyretmesi ile karakterize bir
hastalık grubu. Erken teşhis edilen
glokom, gözde daha fazla görme
kaybı oluşmadan kontrol altına alınabiliyor. Bunun için 30 yaşını aşmış erişkinlere her yıl düzenli göz muayenesi
olması, göz tansiyonunu kontrol ettirmesi ve gerekirse görme alanı inceleme
testleri yaptırması tavsiye ediliyor.
Sabahları belirginleşen baş ağrısı,
zaman zaman bulanık görme, geceleri
ışıkların etrafında ışıklı halkalar görme
ve televizyon izlerken ortaya çıkan göz
etrafında ağrı bu hastalığın belirtileri
arasında. Görme kaybı olana dek fark
etmeyebilirsiniz. Göz tansiyonunun belirtileri sadece kısa bir zaman süren bulanık görüş gibi belirtilerle hafif olabilir.
Glokomun ciddi işaretleri, göz çevresinde veya içinde bulanık görüşü veya
uzun süreli ağrıyı kapsar. Doğuştan
gelen glokomda, işaretler gözlerin çabuk
sulanmasını ve ışığa karşı hassasiyeti
içerebilir. Bebeğiniz çoğu zaman gözlerini ovuşturabilir, kısabilir veya kapalı tutabilir.
Doktor Kazım Şen’e göre glokom riskini artıran faktörler ise şöyle: “Ailede
göz tansiyonu öyküsünün olması (genetik yatkınlık), 35 yaşın üzerinde
olunması, şeker ve guatr hastalığı,
şiddetli kansızlık veya şoklar,
vücut tansiyonu, yüksek miyopi
ve hipermetropi, migren, uzun süreli kortizon tedavisi, hipertansiyon, kolesterol, anti-depresan vs.
ilaçların kullanımı, göz yaralanmaları
ve ırksal faktörler.” Bu özelliklere sahip
Glokomlu hasta görüşü.
kişilerin görme sinirindeki hasarın erken
tespiti amacıyla düzenli olarak göz muayenelerini yaptırmaları gerekiyor.
Göz içi basıncı normalden yüksek
olan kişilerde glokom gelişme riski daha
yüksek; ancak bu göz içi basıncı yüksek
olan herkeste glokom olabileceği anlamına gelmiyor. 60 yaşın üzerindeki kişilerde glokom riski artmakta. Uzun süreli
kortizon kullanımı (damla, ağızdan veya
cilt pomadı olarak) ikincil glokom gelişimine neden olabilir. Bu özelliklere sahip
kişilerin, görme sinirindeki hasarın erken
7 Gün 24 Saat hizmetinizdeyiz
[email protected]
Op. Dr. Kazım Şen
tespiti için düzenli göz muayenesi olmaları önemli.
Glokom rutin bir göz muayenesi ile
teşhis edilebilen önemli bir hastalık. Tanı
ne kadar erken konursa, o oranda
görme sinir lifi ve görme hücresi hasarından kurtulacaktır.
Tedavi ilaçla, lazer ve cerrahi yöntemlerle gerçekleştiriliyor. İlaç tedavisinde kullanılan birçok damla mevcut.
Tedaviye bir ilaçla başlanır, yetmezse
ikinci ilaç ilave edilir. İlaç tedavisine yeterli cevap alınamayan hastalarda lazerle tedavi seçeneği uygulanabilir.
Gecikmeden uygulandığında bu yöntem
çok başarılıdır. İlaç tedavisi ile glokom
yeterince kontrol altına alınamıyorsa
göz içi basıncı arzu edilen düzeye
düşürülemiyorsa ameliyat işlemine
geçilebilir. Glokomun hangi türü
olursa olsun, görmeyi kalıcı, geri
dönüşümsüz olarak görme kaybına sebep olur ve körlükle sonuçlanır. Bu nedenle tedavisi asla ihmal
edilmemelidir.
444 66 56
Download