Gün içi basınç değişiklikleri

advertisement
Gün içi basınç değişiklikleri
Yüksek göz içi basıncı glokomun progresyonundaki en önemli risk faktörüdür.
Glokom tedavisinde kullanılan basınç düşürücü ilaçlar ile hastanın hedef basıncına
ulaşmaya çalışılmaktadır. Ancak gün içinde fizyolojik veya patolojik bazı etmenler göz
içi basıncında dalgalanmalara neden olabilmektedir. Fizyolojik olarak sabah
kalktığımızda en yüksek göz içi basıncına ulaşırız, uyurken ise bu değer en düşük
seviyeye iner. Yemek, egzersiz ve su içimi de gün içi göz içi basınç değişimlerine
neden olabilmektedir.
Glokomlu hastaların bazılarında muayene esnasında ölçülen göz içi basınçları
hedeflenen
basınç
aralığında
olmasına
rağmen
hastalığında
kötüleşme
gözlenmektedir. Bunun nedeni gün içi basınç değişimleri olabilir. Glokomlu kişilerde,
fizyolojik gün içi basınç değişikliklerinden daha büyük miktarlarda ve oranlarda basınç
değişimleri olabildiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.
İlaçların gün içi basınç dalgalanmalarını azalttığına dair çeşitli karşılaştırmalı
çalışmalar bulunmaktadır. Ancak “A” ve “B” ilaçlarının karşılaştırıldığı farklı
çalışmalardaki sonuçların çelişkili olması kanıta dayalı tıp verileri ile bakıldığında
belirli bir ilacın en iyi stabilizasyon yaptığına dair kanıt bulmamızı güçleştirmektedir.
Glokom cerrahileri sonrasında göz içi basınç dalgalanmalarının azaldığına dair
yayınlar
olmasına
rağmen,
yeterli
sayıda
farklı
araştırmacı
tarafından
doğrulanmamıştır. Ancak ilaçlara göre daha stabil bir değer elde edilebildiği
düşünülmektedir.
Gün içi basınç değişiklikleri olabildiği gibi dönemsel basınç farkları yaratabilen
glokom tipleri de vardır;
•
Eksfoliatif glokom
•
Üveitik glokom
•
Pigmenter glokom
•
İntermittan açı kapanması glokomu
Bu glokom tedavilerinde uygulanabilecek profilaktik ilaç tedavileri ani göz içi basınç
yükselmelerine yetersiz kalmaktadır. Glokom cerrahilerinin bu tiplerde tedavi
protokollerinin önüne alınması uygun olacaktır.
Download