2. Hafta

advertisement
9. SINIF FİZİK
17-21 ŞUBAT
3.Ünite kuvvet ve hareket
Sürtünme kuvveti
Newton’ un Hareket Yasaları
Eylemsizlik Prensibi-I. YASA
bir cisme etki eden toplam kuvvet sıfırsa, cisim ya durgun haldedir. Ya da sabit hızla
düzgün doğrusal hareket yapıyordur.
Bir cismin hızında meydana gelecek değişmeye karşı koyma eğilimine EYLEMSİZLİK
denir.
KÜTLE
Bir cismin eylemsizliğinin bir ölçüsüdür ve kütleleri farklı olan iki cisme aynı kuvvet uygulandığında
kütlesi büyük olan cisim daha az ivmelenir.
Kütle aynı zamanda cismin veya parçacığın değişmeyen bir özelliğidir ve skaler bir niceliktir.
Newton’un II. YASA
Bir cisme etki eden dış kuvvetlerin toplamı sıfırdan faklı ise cisim ivmeli hareket yapar. Uygulanan
net kuvvettin büyüklüğü arttıkça cismin kazanacağı ivme de o kadar artar. Buna karşın cismin
kütlesi arttırılırsa cismin kazanacağı ivme de o oranda azalır. Newton’un ikinci yasası kuvvet ile
ivme arasındaki ilişkiyi tanımlar. Bu ifade kütlenin sabit olduğu sistemler için geçerlidir.


F  ma
[F]=[M][L][T]-2
birimi: SI-1 kgm/s2 =1Newton=1N
CGS-1 gcm/s2 =1dyne
Burada F cisme etki eden dış kuvvetlerin toplamını göstermektedir
2
Etki-Tepki Prensibi- III. YASA
İki cisim birbirleri ile etkileşim halinde iken cisimlerden biri diğerine bir kuvvet etki ettiriyorsa, diğeri
de ona aynı büyüklükte ancak ters yönde bir kuvvetle tepki gösterir.


N
N
N  mg sin 
N   mg

m
g

mg
Cisim masa veya eğik düzlem gibi bir yüzeyle temas halinde ise yüzeye ağarlığından dolayı
aşağıya doğru bir kuvvet uygular. Etki-Tepki prensibine göre bu durumda masa veya eğik düzlem
de cisme yüzeye dik yüzeyden dışarıya doğru bir kuvvetle tepki gösteriri. Bu kuvvet NORMAL
kuvvet olarak adlandırılır ve her zaman yüzeye dik yüzeyden dışarı doğru bir kuvvettir.
masa için
Etki-Tepki prensibine göre
N   mg
N ve mg arasındaki ilişki
eğik düzlem için
3
N  mg sin 
dir.
Download