--- ENZİM KONUSU İÇİN SORULAR-----

advertisement
--- ENZİM KONUSU İÇİN SORULAR----1- Enzim nedir ?Yapısını açıklayınız.
ENZİM ; Biyolojik sistemlerde kimyasal tepkimeleri katalizleyen ve tepkime
sonunda yapıları değişmeyen moleküllere enzim denir.
Apoenzim ve koenzim kısmından oluşmaktadır.
Protein Kısmı ( Apoenzim kısmı):
Enzimin protein yapıdaki kısmına apoenzim denir. Apoenzim kısmıyla enzim çeşitliliği
sağlanır.
Koenzîm Kısmı:
Koenzim ise enzime katalitik aktivite özelliği veren yani enzimin katalizör görevi
görmesini sağlayan kısımdır.Koenzimler
2- Enzimin aktivitesine etki eden faktörlerden sıcaklık ve su derişimi parametresini
açıklayınız.
Sıcaklık:Enzimler genellikle protein yapıda oldukları için sıcaklıktan etkilenirler. Bu yüzden
enzim etkinliği belli bir sıcaklıktan sonra düşmeye başlar ve proteinler bozunduğunda da
tamamen sona erer.
Su derişimi:Su derişimi de enzim etkinliğini değiştirir. Su derişimi %15 in altındaki
ortamda enzimler görev yapamaz ye sahiptir.
3-Enzim immobilizasyonu nedir?Avantajlarını yazınız.
İmmobilizasyon: Suda çözünen ve çözeltide serbest hareket edebilen enzim
moleküllerinin suda çözünmeyen destek görevi gören materyaller yardımıyla suda
çözünmez forma dönüştürülmesi işlemidir.
Avantajları;
1-Özellikle üretimi zor ve pahalı enzimler için bu önemlidir.
2-Ürün enzimle kontamine olmaz, çünkü enzim matrikste
tutulur.
3-Matriks enzimi fiziksel bir bariyer olarak koruduğundan, enzim ekstrem pH ve
temparatür gibi etkilere dayanıklı hale gelir.
4-Sürekli fermentasyonlar için enzimi daha kullanışlı hale getirir.
5-İmmobilize enzimler çok daha doğru bir şekilde kontrol edilirler.
Download