Enzimler #1 - Selin Hoca

advertisement
ADIM ADIM
YGS-LYS
15. ADIM
CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ
ORGANİK MADDELER 9- ENZİMLER-1
5) ENZİM
Tepkimelere girerek
tepkimenin
gerçekleşmesini sağlayan
biyolojik katalizörlerdir.
Tepkimenin başlayabilmesi
için gerekli olan aktivasyon
enerjisini düşürürler ve
reaksiyonun daha hızlı
gerçekleşmesini sağlarlar.
Tepkime sonucunda
değişikliğe uğramadan
serbest kalırlar.
Tepkimenin sonucuna,
ürün çeşit ve miktarına etki
etmezler.
Enzimlerin Yapısı
Enzimlerin büyük bir kısmı
proteinlerden oluşmuştur.
Enzimler BASİT ENZİM ve
BİLEŞİK ENZİM olmak
üzere iki gruba ayrılırlar.
BASİT ENZİM: Sadece
apoenzim kısmından
oluşmuştur. Apoenzimin
yapısında sadece protein
bulunur. Enzimin
çalışabilmesi için yardımcı
kısma ihtiyacı yoktur.
BİLEŞİK ENZİM: Apoenzim
kısmın haricinde yardımcı
kısım da taşıyan
enzimlerdir. Apoenzim ve
yardımcı kısmın birleşmiş
haline HOLOENZİM denir.
Bu enzimlerin
çalışabilmesi için yardımcı
kısmın bulunması gerekir.
Yardımcı kısım mineralden
oluşmuşsa KOFAKTÖR;
vitaminden oluşmuşsa
KOENZİM adını alır.
Enzimler bir reaksiyonun hızını aşağıdakilerden hangisini azaltarak
hızlandırır?
Hayvansal bir hücrede gerçekleşen enzimatik bir reaksiyon
tamamlandığında, hücredeki ;
A)
Reaksiyonun sıcaklığını
1.
Enzim
B)
Oluşan ürün miktarını
2.
Ürün
C)
Harcanacak substrat miktarını
3.
Substrat
D)
Reaksiyonu başlatan enerjiyi
Moleküllerinden hangilerinin miktarı azalır?
E)
Ortamın pH değerini
A)
Yalnız 1
B)
Yalnız 2
C)
Yalnız 3
D)
1 ve 2
E)
1 ve 3
Aşağıda verilen maddelerden hangisi bir insan hücresinde
sentezlenemez?
A)
Protein
Bileşik bir enzimin yapısında;
B)
Glikojen
1.
Vitamin
C)
Enzim
2.
Protein
D)
Temel amino asit
3.
Mineral
E)
Glikoprotein
moleküllerinden hangileri kesin olarak bulunur?
A)
Yalnız 1
B)
Yalnız 2
C)
Yalnız 3
D)
1 ve 2
E)
2 ve 3
ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ
1)Sadece canlılar
tarafından
sentezlenir.
2)Sitoplazmada
serbest halde ya
da organel içinde
bulunabilirler.
3)Etki ettikleri
maddeye
SUBSTRAT denir.
4)Hücre içinde ya
da hücre dışında
görev
yapabilirler.
5)Enzimler
substrata
özgüdür. Enzimle
substrat arasında
anahtar kilit
ilişkisi vardır. Bu
sayede bir enzim
tüm tepkimeleri
gerçekleştiremez.
Download