Enzim kullanılan tepkimenin aktivasyon enerjisi Enzim

advertisement
ENZİMLER
Enzimler
Canlı sistemlerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım
reaksiyonlarına metabolizma denir
Metabolizma faaliyetleri birer biyokimyasal tepkimedir.
Ve bu tepkimelerin başlayabilmesi belirli bir enerjiye
ihtiyaç vardır.
Bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli en
düşük enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir.
Aktivasyon enerjisi genelde ısı olarak karşımıza çıkar.
canlı sistemlerde çok fazla ısı yaşamı tehlikeye sokar.
Kimyasal tepkimelerde aktivasyon enerjisini düşüren,
tepkimeyi hızlandıran ve tepkime sonunda değişmeden
çıkan maddelere katalizör denir.
Canlı hücrelerdeki bütün biyokimyasal reaksiyonların
aktivasyon enerjisini düşüren, reaksiyonu hızlandıran ve
reaksiyondan değişmeden çıkan biyolojik katalizörlere
"enzim" denir.
Aktivasyon enerjisi
Girenlerin
toplam
enerjisi
ürünlerin
toplam
enerjisi
Serbest kalan
enerji
Enzim kullanılmayan
tepkimenin aktivasyon
enerjisi
Enzim kullanılan
tepkimenin
aktivasyon
enerjisi
Aktivasyon enerjisini
düşürür.
Reaksiyon
Reaksiyonun hızını
ilerlemesi
artırır.
oluşan ürün miktarına
etki etmez.
ENZİMLERİN YAPISI
Enzimler basit ve bileşik yapılı olmak üzere iki gruba
ayrılır.
1. Basit enzimler: Yalnızca proteinden oluşurlar.
DNA’daki genetik bilgiye göre sentezlenirler. Etki
edilecek maddeyi belirler ve yapılması gereken işi
yardımcıya ihtiyaç duymadan gerçekleştirirler.
Basit enzimlere pepsin,lipaz, üreaz gibi enzimler örnek
verilebilir.
2. Bileşik yapılı enzimler ise protein ve protein olmayan
iki farklı kısımdan oluşur.
a. Apoenzim (Protein kısmı): proteinden oluşur.
enzimin hangi maddeye etki edeceğini belirler. DNA’ya
göre sentezlenir. Yani enzimin özelliğini sağlayan
apoenzimdir ve enzimden enzime farklılık gösterir.
b. Yardımcı kısım: Aktifleştirici kısım olarak da bilinen bu
kısım enzimin asıl işi yapan kısmıdır. Proteinlere göre
daha küçük moleküllüdür. Yardımcı kısım, organik veya
inorganik maddelerden meydana gelir.
Eğer enzimin yardımcı kısmı vitaminler gibi organik bir
maddeden oluşuyorsa buna koenzim denir. Koenzimleri
oluşturan organik moleküller genellikle vitaminler, NAD,
FAD’dır.
Eğer enzim yardımcı kısmı Ca++, Mg++, Zn++, K+ gibi
inorganik maddelerden(minerallerden) oluşuyorsa buna
kofaktör bu maddelere de kofaktörler denir.
Bileşik enzimlerin yapısını oluşturan protein ve yardımcı
kısımlar ayrı ayrı etkili olamaz.
Yani enzimin etkinlik gösterebilmesi için iki kısmında bir
arada bulunması gerekir.
Enzimin, protein kısmı (apoenzim) ile yardımcı kısmının
birlikte oluşturdukları aktif yapıya holoenzim denir
Enzimlerin apoenzim kısmı proteinden yapılı olduğu için
her enzimin sentezinden bir gen sorumludur.
gen
koenzim
apoenzim
koenzim
apoenzim
Aktif enzim
gen
kofaktör
apoenzim
kofaktör
apoenzim
ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ
Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat denir. Her
enzim ancak bir substrata etki eder.
Enzimler substrata dış yüzeylerinden etki ederler.
Enzimlerin substratla birleştiği bölgelerine aktif bölge
denir.
Enzimle substratı arasındaki ilişki anahtar-kilit uyumuna
benzetilmektedir.
enzim
substrat
Enzimsubstrat
enzim
ürünler
Enzimler reaksiyondan değişmeden çıktıkları için aynı
tip reaksiyonlarda tekrar tekrar kullanılabilir.
Genellikle reaksiyonları çift yönlü olarak etkilerler.
Yani moleküllerin parçalanmasını veya birleşmesini
sağlar.
enzim
substrat
Enzimsubstrat
enzim
ürünler
Enzimler tepkimeleri (reaksiyonları) hızlandırır.
enzimler hücre içinde üretilmelerine rağmen, hücre
içinde ve hücre dışında çalışabilir. Örnek, bağırsaktaki
enzimler hücre dışında çalışır. Solunum enzimleri
hücre içinde
Enzimler takım halinde çalışırlar. Yalnız her
basamakta farklı bir enzim görev yapar.
Enzimler aktif iseler substrat yada tepkime
sonuna – az eki alırlar. Maltaz, hidrolaz, ATPaz
gibi. Bazı enzimler aktif olduklarında – az eki
almazlar. Pepsin, tripsin gibi
Enzimler pasif iseler substrat yada tepkime
sonuna –jen eki alırlar. Pesinojen, tripsinojen
gibi (not: glikojen bir pasif enzim değildir.
polisakkarittir. –jen le bitmesi sizi yanıltmasın)
Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler
Sıcaklık : Enzimler protein yapıda olduklarından
sıcaklıktan etkilenir. Enzimlerin çalışabileceği en uygun
sıcaklığa optimum sıcaklık denir.
Bu sıcaklık 35-37 0C dir. Sıcaklık 0 0C dereceye doğru
indiğinde enzimlerin çalışması yavaşlar .
0 0C derece ve altında ise çalışmaları durur, fakat
yapıları bozulmadığından sıcaklık 0 0C derecenin
üstüne çıktığında yeniden çalışmaya başlarlar.
Enzimler protein yapıda olduklarından yüksek
sıcaklıklarda yapıları bozulur. (50-55 0C) Sıcaklık
normale dönse de artık çalışamazlar.
Tepkime hızı
0
0C
36
0C
55
0C
Sıcaklık
pH: Her enzimin çalışabileceği en uygun pH’a optimum
pH denir. Pepsin pH:2 de amilaz pH: 7 de gibi
Tepkime hızı
pH=2
pH=7
pH
3. enzim yoğunluğu: ortamda yeteri kadar substrat var
ise, enzim miktarı arttıkça tepkime hızıda artar.
Tepkime hızı
Enzim yoğunluğu
Substrat yoğunluğu: Ortamda belli miktarda
enzim varsa, substrat miktarı arttıkça tepkime
hızı önce artar , sonra sabit bir hızda devam
eder. Nedeni enzimin substrata
doymasıdır
Tepkime hızı
Substrat
miktarı
Substrat yüzeyi: enzimler substrata dış
yüzeylerinden etki ederler. Bu yüzden yüzey
arttıkça tepkime hızı da artar.
Substrat küçük parçalara bölündüğünde toplam
yüzey arttığından enzimin etkinliğide artar. Bu
yüzden küçük parçalara ayrılmış moleküller
üzerinde enzimlerin etkisi daha hızlıdır.
Tepkime hızı
Substrat
yüzeyi
Su: Hücre içinde su miktarı %15’in altında olması
enzimlerin çalışmasını durdur. Bu sayede biz evlerimizde
kuru gıdaları uzun süre saklayabiliriz.
7. Aktivatör madde: Enzimleri aktifleştiren ve etkinliğini
arttıran maddelere aktivatör madde denir. Ca++, K+, HCl
Pepsinojen + HCl  Pepsin
8. İnhibitör madde: Enzimlerin aktivitesini durduran
maddelere inhibitör madde denir. Siyanür, kurşun, cıva
gibi.
Download