enzimler

advertisement
12 - A
KAVRAMA
Test
7
STİ
TE
KAZ
AN
IM
BİYOLOJİ
ENZİMLER - I
1. Biyolojik katalizörlerle ilgili,
I. Biyokimyasal reaksiyonları başlatmakla görevlidir.
II. Reaksiyon için gerekli olan aktivasyon enerjisi miktarını düşürür.
III. Reaksiyonun gerçekleşme süresini uzatır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
5. Enzim denetimli biyokimyasal bir reaksiyon aşağıda şematize edildiği gibi gerçekleşmektedir.
+
K
C) Yalnız III
E) II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi inaktif enzimlere örnektir?
A) Tripsin
B) Erepsin
D) Glikojen
C) Amilaz
+
L
M
Şema incelendiğinde,
I. Reaksiyonda K katalizör olarak görev yapmaktadır.
II. Reaksiyonun enzimi tersinir çalışmaktadır.
III. M enzim-substrat kompleksini ifade etmektedir.
IV. Reaksiyon sırasında L miktarının artmasına bağlı olarak N miktarı azalmaktadır.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
E) Pepsinojen
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
I. Her farklı reaksiyon için farklı bir enzim görev alır.
II. Bir enzim aynı reaksiyon çeşidi için tekrar tekrar kullanılabilir.
III. Farklı çeşitteki enzimler aynı substrat üzerine etki
gösterebilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
MEB 2016 - 2017
D) I ve II
C) I ve III
E) I, III ve IV
6. Biyokimyasal bir reaksiyon zinciri aşağıda verildiği gibidir.
3. Enzimlerle ilgili olarak,
B) Yalnız II
N
D) II ve IV
A) Yalnız I K
A
GEN I
Enzim I
GEN II
B
Enzim II
GEN III
C
Enzim III
D
Buna göre seçenektekilerden hangisi reaksiyon zinciri için yanlış bir açıklamadır?
A) Enzim I, Enzim II ve Enzim III takımlar hâlinde çalışmaktadır.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Enzim I’in ürünü Enzim II’nin substratıdır.
C) Gen II’de meydana gelen bir mutasyon ortamda C
maddesinin birikmesine neden olur.
D) Ortamda D maddesinin aşırı birikmesi Enzim I için inhibitör etkisi yapabilir.
4. I. Bütün enzimlerin protein kısmı DNA kontrolünde ribozomlarda sentezlenir.
II. Enzim sentezi ATP gerektirdiği için sadece canlı hücre
içinde olur.
III. Hücre içinde üretilen enzimler sadece hücre içinde
görev alır.
IV. Hücre dışına gönderilecek enzimler hidroliz tepkimelerinde görev alabilir.
E) Enzim III’ün yapısının bozulması sonucu oluşabilecek
aksaklık Enzim I ve Enzim II’yle giderilemez.
7. Farklı yapıdaki enzimlerde,
I. inorganik yapıda yardımcı grup taşıma
V. Enzimin yapısına katılacak moleküller hücre dışından
karşılanabilir.
II. dehidrasyon tepkimelerinde görev alma
III. apoenzim yapısının aminoasitlerden oluşması
Verilen açıklamalardan hangisi enzimler için yanlış bir
açıklamadır?
verilenlerden hangileri kesinlikle gözlenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
12 - A
Test
7
BİYOLOJİ
ENZİMLER - I
8. Bir bileşik enzimin hidrolizi sırasında aşağıdaki grafiklerde verilen değişimlerden hangisi gözlenmez?
A)
B)
Ortamdaki glikoz
miktarı
10. Biyokimyasal bir reaksiyonun gerçekleşebilmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisi grafiği aşağıda verildiği gibidir.
Ortamdaki aminoasit
miktarı
Enerji
K
Zaman
C)
Ortamdaki su
Zaman
L
D) Ortamdaki mineral
Reaksiyon
başlangıç noktası
Ürünler
Tepkime ilerlemesi
Zaman
E)
Zaman
Peptit bağı sayısı
MEB 2016 - 2017
Zaman
9.
L’deki enerji düzeyinin enzim varlığında gözlendiği
belirlendiğine göre,
I. Enzim olmadan biyokimyasal tepkimeler gerçekleşmez.
II. Reaksiyonun başlayabilmesi için ortamda enzim bulunması şarttır.
III. K ve L’de substratın ürüne dönüşümü aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleşir.
verilenlerden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
BİLEŞİK ENZİMLER
Apoenzim çeşiti
Yardımcı grup
K
Magnezyum
L
Demir
M
Magnezyum
N
C vitamini
P
B vitamini
Enterokinaz
Verilen tablo incelendiğinde bileşik enzimler için,
11. •
Tripsinojen
I. Bir apoenzim çeşidi sadece bir çeşit yardımcı grup ile
çalışır.
•
Polipeptit
II. Yardımcı grup çeşidi apoenzim çeşidine özeldir.
Yukarıda verilen iki farklı tepkime incelendiğinde,
I. Enzimler çift yönlü çalışabilir.
III. Farklı apoenzimler aynı çeşit yardımcı grup ile çalışabilir.
II. Bir enzim başka bir enzimin aktifleşmesini sağlayabilir.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
III. Enzimler sadece -az takısı alarak adlandırılır.
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
D) I ve III
C) I ve II
A) Yalnız I
E) II ve III
Tripsin
2 3
4 5
Dipeptit
B) Yalnız II
D) I ve II
1
Tripsin
6 7
C) Yalnız III
E) II ve III
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download