Endometrial Hiperplazi

advertisement
Endometrium Hiperplazilerinde
Yönetim
Dr. Aydın Çorakçı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
25. AVRUPA JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK KONGRESİ
15.ULUSAL JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK KONGRESİ
17-21 Mayıs 2017 Antalya
1
Endometrial Hiperplazi
• Endometriumun non invaziv proliferasyonu
– Glandüler yapı bozukluğu (şekil ve boyut)
– Endometrial bez/stroma >1
• Prekanseröz
• Yılda 200 000 yeni vaka
2
Sınıflama
• WHO94
Kurman RJ Cancer 1985;56(2):403-412
• Endometrial İntraepitalyal Neoplazi (EIN)
Mutter GL J Pathol 2000;190(4)
Mutter GL Gyecol Oncol 2000;76(3):287-90
3
Sınıflama WHO94
• 1985’de Kurman’ın sitolojik atipi varlığında
artmış kanser riskini gösterdiği retrospektif
çalışmasına dayandırılmış
Kurman RJ Cancer 1985;56(2):403-412
• Hücresel karmaşıklık
• Glandüler çoğalma
• Sitolojik atipi
4
Sınıflama WHO94
•
•
•
•
Basit
Kompleks
Basit Atipili
Kompleks Atipili
Bergeron C Am J Surg Pathol 1999;23:1102-8
5
Kansere Progresyon
Tip
n
Regresyon
Persistans
Basit
Kompleks
Basit Atipili
93
29
13
%80
%80
%70
%19
%17
%23
Kansere
progresyon
%1
%3
%8
Kompleks Atipili
35
%57
%14
%29
Kurman RJ Cancer 1985;56(2):403-412
6
Sınıflama EIN
• International Endometrial Collaborative Group
• Histomorfolojik, genetik, klinik ve biolojik
veriler kantitatif patolojik kriterler geliştirmek
için kullanılmış
Mutter GL J Pathol 2000;190(4):462-9
Mutter GL Gyecol Oncol 2000;76(3):287-90
7
EIN
EIN
Topografi
Endometrial
Hiperplazi
EIN
Yaygın
Fonksiyonel
Kategori
Östrojen etkisi
Fokal, yaygın
Prekanser
Kanser
Fokal, yaygın
Kanser
8
EIN Tanı
•
•
•
•
Lezyonun maksimum lineer boyutu >1 mm
Glandüler yapı stromal yapıdan fazla
Atipik sitoloji
Benign kondisyonlar dışlanmış
– Bazal, sekretuar endometrium
– Polip
• Kanser dışlanmış
Baak JP J Clin Pathol 2005;58(1):1-6
9
WHO94-EIN Uyumu
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Non EIN
%78
n=18
EIN
%44
n=8
%4
n=8
10%
0%
Kompleks Atipili n= 23 Kompleks Atipisiz n=18
Basit Atipisiz n=56
Hecht JL Mod Pathol 2005;18(3):324-30
10
WHO94 Malignite Belirleme
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Benign
40%
Kanser
30%
20%
10%
0%
%24
n=5
%2
n=1
%13
n=2
Kompleks Atipili n= 21 Kompleks Atipisiz n=15
Basit Atipisiz n=48
Hecht JL Mod Pathol 2005;18(3):324-30
11
EIN Malignite Belirleme
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Benign
40%
Kanser
30%
20%
10%
%32
n=8
0%
EIN
0
Non EIN
Hecht JL Mod Pathol 2005;18(3):324-30
12
EIN
• Rutin H&E boyası ile tanı konulabiliyor
• Vakaları kanser, düşük veya yüksek riskli olarak
etkin bir şekilde sınıflandırıyor
• Klinisyenin tedavi yöntemini seçmesine
yardımcı oluyor
Owings RA Arch Pathol Lab Med 2014;138:484-91
Salman MC J Gynecol Oncol 2010;21:97-101.
13
Tedavi
•
•
•
•
Yaş
Sağlık durum
Hiperplazinin tipi
Fertilite durumu
14
Tedavi
Progestin
• Progesteron
• MPA
• Megestrol
Asetat
• Levonorgestrel
• Noretindron
asetat
Cerrahi
• Termal balon
ablasyon
• Lazer
• Histerektomi
• Endometrial
ablasyon
Diğer
• Danazol
• Metformin
• Genistein
• GnRH analog
15
EIN ve Moleküler Belirteçler
•
•
•
•
•
Tümör supresör
Onkojen
Hücre siklus düzenleyici
Apoptozis baskılayıcı veya indükleyici
Mis-match tamir genlerindeki mutasyonlar
16
EIN ve Moleküler Belirteçler
•
•
•
•
•
•
PTEN
P53
Survivin
β-catenin
COX-2
Bcl-2
17
Progesteron Tedavisi
• Endometriumda östrojenin mitojenik aktivitesini
dengeler
Kaaks R Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11:1531-43
• Apoptozisi indükleyerek glandüler hücreselliği
azaltır
Amezcua CA Gynecol Oncol 2000;79:169-76
• Endometrial hiperplazinin altındaki
myometriumda angiogenezisi baskılar
Abulafia O Gynecol Oncol 1999;72:193-8
• Progesteron reseptörlerini aktive eder
Kim JJ Semin Reprod Med 2010;28:81-90
18
Kullanım Yolları
•
•
•
•
Oral
İntramüsküler
Mikronize vajinal kremler
İntrauterin araçlar
19
Medroksiprogesteron Asetat
• Sentetik steroid progesteron
• Siklik kullanımı daha çok tercih edilir
Emarh M Arch Gynecol Obstet 2015;292:1339-43
• 25-73 aylık takipte
• %82 tam
• %18 parsiyel cevap
Ushijima K J Clin Oncol 2007;25:2798-803
• Günde 10 mg
– Oral ve sürekli 6 hafta
– Her ay 2 hafta 3 ay
Figueroa PR Menopause 2001;8:420-3
20
Megestrol Asetat
•
•
•
•
17 hidroksile progesteron
Progestasyonel ve antigonadotropik etki
Doz 160-320mg/güne kadar çıkarılabilir
%90 Komplet cevap bildiriliyor
Güven M Arch Gynecol Obstet 2001;265:183-6
Gal D Am J Obstet Gynecol 1983;146:316-22
21
Levonorgestrel (LGN)
• İkinci jenerasyon sentetik progestin
• Levonogestrel içeren rahim içi araçlar(LNG-IUA) önemli
bir seçenek
• Sabit oranda intrauterin LNG salgılayarak etki eder
Wildemeersch D Maturitas 2007;57:205-9
• LNG-IUA kullananlarda 6 ay sonra normal endometrium
gösterilmiş
• LNG-IUA siklik progesterondan daha etkili bulunmuş
Orbo A BJOD 2014;11:477-86
• Atipik hiperplazide %88.1 başarı
Abu Hasim H J Gynecol Oncol 2013;24:128-34
22
Noretindron Asetat
• Sentetik oral aktif steroidal progestin
• Antiandrojen ve antiöstrojen etkisi var
Garza J J Steroid Biochem Mol Biol 1991;38:899-93
• Postmenopozal dönemde kullanımının
endometrial hiperplaziyi azalttığına dair
çalışmalar var
Vollmer G Endocr Relat Cancer 2003;10:23-42
Portman DJ Am J Obstet Gynecol 2003;188:334-42
23
Progestin
Benign veya basit
hiperplazi
Progesteron
300 mg PO-14
gün/ay
Meroksiprogesteron 10 mg PO-14 gün/ay
asetat
Megestrol Asetat
LNG-IUA
Atipik hiperplazi
veya EIN
300 mg/gün PO
100 mg/gün PO
veya
1000 mg/hafta İM
80 mg PO-14 gün/ay 160 mg/gün PO
20µg/gün 6 ay-2yıl
24
Progesteron Tedavisinin Yan Etkileri
•
•
•
•
•
•
•
Baş dönmesi, Baş ağrısı
Bulantı-kusma
Abdominal ağrı, Uterin ağrı
Menstruasyonun gecikmesi
Ağır menstruasyon
Yorgunluk
İshal
25
Başarısızlık
• %12-53 rezistans
Brun JL Gynecol Obstet Fertil 2002;30:244-51
• Yaş, sağlık durumu
• Hiperplazi tipi ve grade’i
• Yetersiz veya düşük doz progesteron reseptörü
Upson K Am L Obstet Gynecol 201;207:36-8
• Endometrial TGF-α, EGFR disregülasyonu
• Fas/FasL ve survivin ekspresyonu
• İnsülin rezistansı
Wang S Gynecol Oncol 2003;88:108-17
Chen X Mod Pathol 2009;22:699-708
26
Danazol
• 17α-etinil testosteron türevi sentetik androjen
• Uterusta hipoöstrojenik ve hipoandrojenik
ortam: endometrium atrofisi
Crosignani P Hum Reprod Update 2006;12:179-89
• Endometrial hiperplazilerde etkin olduğunu ve
progesterona alternatif bir seçenek olarak
düşünebileceğini ortaya koyan çalışmalar
Soh E Cancer 1990;66:983-8
Harada T Fertil Steril 2009;91:675-81
• Danazol içeren IUA etkili
Tamaoka Y Gynecol Obstet Invest 2004;58:42-8
27
Yan Etkileri
• Ovarian kanser riskini arttırıyor
Cottreau CM Clin Cancer Res 2003;9:5142-4
•
•
•
•
•
Kilo alımı
Kramplar
Akne, sebore
Memede küçülme
Hirsutismus, ses kalınlaşması
Vercellini P Drugs 2009;69:649-75
28
Genistein
• Soya ürünlerinden elde edilen isoflavonoid
• Protein-tirozin kinaz ve topoizomeraz-II
inhibitörü
Yamashita Y Biochen Pharmacol 1990;39:737-44
• c-fos ve c-jun gibi östrojen tarafından
indüklenen genleri
• IL-1α ve TNF-α gibi sitokinleri baskılar
Lian Z Jpn J Cancer Res 2001;92:726-34
29
Genistein
• Premenopozal atipisiz EH hastalarına
genistein aglycone 54mg/gün 6 ay
– %42 pozitif cevap
– Semptomların belirgin iyileşmesi
– ER-α, ER-β1 ve PR boyanmasında azalma
Granese R Botanics 2015;5:27-32
Bitto A Phytomedicine 2010;17:844-50
• Noretisteron asetata diyet takviyesi olarak
54mg/gün 6 ay verilmiş
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00453960
30
Metformin
• Biguanid grubundan, DM tip 2, ve PCOS
tedavisinde özellikle insülin rezistansı var ise
kullanılır
• Atipik hiperplazide insülin rezistansı eşlik
edebilir
Shen ZQ Obstet Gynecol 2008;112:465-7
• Kanserlerde anti-proliferatif, anti-invaziv ve
anti- metastatik etkisi gösterilmiş
ShaoR J Exp Clin Cancer Res 2014;33:41
Nevadunsky NS Gynecol Oncol 2014;132:236-40
31
Metformin
• Endometrial hücrelerde PR ekspresyonunu
artırarak progesteron tedavisini destekler
Xie Y J Steroid Biochem Mol Biol 2011;126:113-20
• Östrojen veya tamoksifenle tedavi edilen
farelerde endometrium üzerine anti-proliferatif
etkisi gösterilmiş
Erdemoglu E Eur J Obset Gynecol Reprod Biol 2009;145:195-9
• Endometrial proliferatif hastalıkların kontrolunda
anti-östrojenik ajan olarak kullanıldığı bir çok
çalışma var
Chandra V J Gynecol Oncol 2016;27:e8
32
Metformin
• Metforminin tek başına, LNG-IUA ve
Medroksiprogesteron asetat ile kombine
edildiği çalışmalar yürütülmekte
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01685762
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02035787
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01686126
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01968317
33
Gonadotropin-releasing Hormon
• Endometriumdaki GnRH reseptörleri GnRH
agonistleri ile down-regüle olur
• Hipotalamik-hipofizer etki ile östrojen üretimi
inhibe olur
• GnRH analogları endometrial hücrelere direkt
anti-proliferatif etki gösterir.
Meresman GF Hum Reprod 2003;18:1767-71
• 3.75mg/28 gün İM 6 ay süre ile atipili veya atipisiz
endometrial hiperplazide kullanılmış.
• 16 ayda %25 rekürrens
Agorastos T Gynecol Oncol 1997;65:102-14
34
İzlem
• Progesteronun endometrial hücreler üzerine
etkisi en erken 10’uncu haftada başlar
Saegusa Cancer 1998;83:111-21
• İlk kontrol biopsisi 12inci haftada; biopsi
pozitif ise 12 hafta daha tedaviye devam
• 3 negatif biopsi sonucu alana kadar 3-6 ay ara
ile kontrol biopsisi
GOG224
35
İzlem
• Tedavi sonrası biopsi mutlaka progesteron
çekilme kanamasından 1-2 hafta sonra alınmalı
Mutter GL Int J Gynecol Pathol 2007;26:103-14
• Progesterona maruziyet hücre boyutunu küçültür
ve atipi gözden kaçabilir
Lin MC Mod Pathol 2009;22:167-74
• Psödodesidualizasyon ile stromal kompartmanın
genişlemesi glandları iterek daha düşük dansitede
görünmelerine yol açar
Mutter GL Mod Pathol 2008;21:591-8
36
Cerrahi
• Atipik endometrial hiperplazi veya EIN
• Histerektomi + BSO
Trimble CL Caner 2006;37:260-2
• Jinekolojik kanser veya endometrial hiperplazi
vakalarında supraservikal histerektomi
önerilmiyor
ACOG Committee Opinion No.388
• Uterin morselasyon kontrendike
37
Cerrahi
• Frozen inceleme?
• Lenf nodu diseksiyonu?
38
• Cerrahi esnasından en azından uterus açılmalı,
lezyon görülmeli ve frozen kararı verilmelidir
• AEH/EIN ve iyi diferansiye endometrial kanser
ayırımını yapmak deneyimli patologlar
açısından bile zor olabilir.
39
• Gros tümör varlığında bile intraoperatif tümör
grade’i ve kalıcı kesitler sonrası histopatolojik
tanı arasındaki uyum %40-70 arası
Kumar SPLoS One 2011;6:21912
Sanjuan A Int J Gynecol Cancer 2006;16:385-90
• İntraoperatif myometrial invazyon derinliği
değerlendirmesi ile kalıcı kesitler sonrası
histopatolojik tanı arasındaki uyum %70 arası
Wang X Am J Obstet Gynecol 2009;201:194
40
Lenfadenektomi
• AEH/EIN vakalarına eşlik eden endometrium
kanseri düşük grade’li erken evre vakalardır,
bunlarda da lenfatik yayılım risk düşüktür.
• Biopside AEH/EIN tanısı alanlarda yüksek
grade ve ileri evre hastalık olma olasılığı %5-7
Beutler HK 1963;86:433-43
Campbell PE 1961;68:668-72
41
• AEH/EIN tedavisi esnasında lenfadenektomi
yapmak hastayı %95 gereksiz cerrahi risk altına
atacaktır.
• Basit histerektomi + BSO en uygun tedavi
olarak görülmektedir
42
Diğer Cerrahi Yöntemler
• Termal balon ablasyon
• Laser
• Histeroskopik endometrial ablasyon
IY Gynecol Obstet Invest 2003;59:202-6
Vilos GA J Minim Invazive Gynecol 2015;22:66-77
• Atipisiz vakalarda tercih edilmeli
43
Gelecek?
• Endometrial hiperplazileri ER ve PR açısından
zengin olduğu için yeni tedaviler özellikle ER’yi
hedef alarak geliştirilmelidir.
• Saf anti-östrojenler hedefe yönelik etki göstererek
kompetitif östrojen reseptör bağlanması ve ER
down-regülasyonuna yol açarlar
– Fulvestrant: ER degradasyonunu artırır
– Acolbifen: uterin/vajinal ER ekspresyonunu azaltır.
Scott SM Exper Opin Drug Saf 2011;10:819-26
Sourla A Endocrinology 1997;138:5605-17
44
Aromataz İnhibitörleri
• Letrozol ve Anastrozol endometrium kanseri tedavisinde de
kullanılmakta
BersheteinLM Vopr Oncol 2011;57:737-41
Lai CH Current Opin Obstet Gynecol 2006;18:29-34
• Anastrozol ve letrozol endometrial hiperplazide
endometrial kalınlığı azaltır
Barker LC Curr Med Res Opin 2009;25:1105-9
• Letrozol’un atipisiz hiperplazilerde iyi bir seçenek olduğu
gösterilmiş
Tabatabaie A Eur J Gynaecol Oncol 2013;34:552-5
• Anastozol obez postmenopozal hastalarda etkin bulunmuş
Agorastos T Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;118:239-40
45
• Endometrial hiperplazi ve endometrial
kanserde artmış immün sitokinlere yönelik
tedaviler
• IL-22
Guo Y Int J Clin Exp Pathol 2013;6:2011-20
• IGF-R1
Bruchim I Front Endocrinol 2014;5:76
• CCR2 antagonist
Li MQ Feril Steril 2012;97:919-29
46
Sonuç
• EIN sınıflaması kullanılmalıdır
• Atipisiz endometrial hiperplazi progestinlere
iyi cevap verir
• Atipik veya medikal tedaviye cevap vermeyen
atipisiz hiperplazilerde: histerektomi
• Çocuk sahibi olmak isteyenlerde atipi varlığına
bakılmaksızın: medikal tedavi
• Sağlık durumu cerrahiyi kaldıramayacaklarda:
medikal tedavi
47
Dikkatiniz için teşekkür ederim
Dr.Aydın Çorakçı
48
Download