türk mühendis ve mimar odaları birliği

advertisement
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS
METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
CHAMBER OF METEOROLOGICAL ENGINEERS
Bayındır Sok. No: 49/16 Kızılay/ANKARA Tel:(312)4195604 - Faks:(312)4195705
www.meteoroloji.org.tr
Sayı
E-Mail: [email protected]
03 Ağustos 2010
: 2010/01/05
Konu : Sıcaklık ve Neme Göre Hissedilen Sıcaklık.
ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hava sıcaklıkları meteorolojik rasat parklarında
bulunan yerden 2 m. yükseklikte kapalı siperler içinde ölçülür. Diğer bir değişle yazılı ve görsel
basında belirtilen hava sıcaklıkları gölgede ölçülen hava sıcaklıklarıdır. Bu nedenle; Vatandaşların
sokağa çıkmadan önce ölçülen hava sıcaklığından daha çok hissedilecek hava sıcaklıklarına dikkat
etmeleri gerekmektedir.
Bu hava sıcaklıkları her ne kadar ölçülen hava sıcaklıkları olsa da canlıların bunu aynı oranda
algılaması belli atmosferik koşullara bağlıdır. Bu nedenle HİSSEDİLEN HAVA SICAKLIĞI denilen bir
kavram geliştirilmiştir. Bu kavram; sıcaklık ve havanın bağıl nemi arasında geliştirilen bir tablo ile
yorumlanır. Örneğin bugünlerde bir çok ilimizde hava sıcaklıkları 38-40 derece civarında olmasına
karşılık bu iller aynı oranda hissedilen sıcaklıkları yaşamazlar. Bunun nedeni de farklı nem değerlerine
sahip olmalarıdır. Bunu bir örnek ile anlatmak gerekirse ; HAVA SICAKLIĞI 33 C olan bir yerleşim
yerinde BAĞIL NEM % 65-70 civarında ise HİSSEDİLEN HAVA SICAKLIĞI 42-45 C dolayında
olacaktır. Bunun terside geçerlidir. Örneğin Erzurum’da hava sıcaklığı -10-15 derece olduğu zaman
çok fazla üşüdüğünü hissetmeyen birisi İstanbul’da -5 derecede nem yüzünden daha fazla
üşüyebilmektedir.
Özellikle büyük yerleşim birimlerinde yaşayan insanların hissedilen hava sıcaklıklarına ilave
olarak şehirler üzerinde oluşan ısı adacıklarından da etkilenmesi kaçınılmazdır. Isı adacıklarının temel
nedeni ise şehirleri oluşturan tüm yapıların imal edildiği malzemelerdir. Gün boyunca güneş enerjisi
depolayan bu yapı malzemeleri belli bir depolama sürecinden sonra depoladığı enerjiyi tekrar geri
verdiği için şehirlerde yaşayan insanlar caddelerde, sokaklarda, hatta parklarda bile gezerken bu yapı
malzemelerinden yansıyan sıcaklıkları hissederler. Bu durum sıcaklıkların insanlar üzerindeki etkisini
daha fazla arttıran temel faktörlerden birisidir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara duyurulan hava sıcaklıkları gölgede
ölçülen hava sıcaklıkları olduğunu daha önce belirtmiştim. Güneşin altında çalışmakta olan veya
güneşin altında belli bir müddet de olsa kalmak zorunda olan vatandaşların çok daha dikkatli olması
gerekmektedir. Bildiğimiz kadarı ile kırsal alanlarda veya şehir merkezlerinde direkt olarak güneşin
altında hava sıcaklığı ölçümleri deneysel olarak bile yapılmamaktadır. Böyle bir deney yapılması
halinde termometrenin belirli zaman dilimlerinde inanılmaz sıcaklık değerleri göstermesi sürpriz
olmayacaktır.
Özellikle Ankara nın da içinde bulunduğu İç Anadolu ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi
karasal iklim özelliklerinin belirgin yaşandığı yerlerde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları
oldukça fazla olmasına karşılık yapılaşmadan ve yapı malzemelerinden dolayı büyük yerleşim
merkezlerinde yaşayanlar bu farklılıkları daha az hissetmektedirler. Diğer bir ifade ile gündüz de
gecede daha sıcak olmaktadır.
Güneşin ve dolayısıyla Sıcaklığın etkisinin çok fazla hissedildiği bu günlerde vatandaşların
dikkat etmesi gereken bir başka nokta ise UV-B değerleridir. Başta cilt kanserleri ve katarakt olmak
üzere çeşitli deri ve göz hastalıklarına yol açması nedeniyle güneşin etkisinin çok daha fazla
hissedildiği 10-16 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaya özen gösterilmelidir.
Adem TAŞCI
TMMOB
METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Sıcaklık ve Neme Göre Hissedilen Sıcaklık
(-1) – 26
Soğuk –Serin
27 – 32
Sıcak
33 – 41
Çok Sıcak
42 – 54
Tehlikeli Sıcak
Güneş çarpması, ısı krampları veya ısı bitkinliği meydana gelebilir.
> 55
Tehlikeli Sıcak
Isı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur. Termal şok an meselesidir.
Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten
dolayı halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve solunum sisteminde bir çok
rahatsızlık meydana gelebilir.
Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres
ile birlikte ısı çarpması ısı krampları ve ısı yorgunlukları oluşabilir.
Download