isinin_maddeye_etkisi

advertisement
FEN BİLİMLERİ: MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ
ISI: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır.
Isının varlığını bir maddeye etkisiyle bilebiliriz.Bu etki sıcaklıktır.Isının varlığını sıcaklık ile tanımlarız.
Örneğin:Güneş ısısının etkisiyle çamaşırlar kurur.Çaydanlıktaki su ısı aldıktan sonra kaynamaya başlar.
SICAKLIK:Sıcaklık bir enerji değildir.Termometre ile ölçülür.Birimi derece selsiyustur. (°C)
Termometre,sıcak bir ortama konursa termometredeki sıvı yükselir.Soğuk bir ortama konulursa sıvının seviyesi düşer.
ISI ALIŞVERİŞİ:Dokunduğumuz bir maddeyi sıcak
ya da soğuk
olarak nitelendirebiliriz.
Isı bir maddeden başka bir maddeye aktarılabilir.
Sıcaklıkları farklı olan maddeler,birbirine temas ettiğinde aralarında ısı alışverişi olur.
Sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru ısı akar.Isı veren maddenin sıcaklığı azalır.Isı alan maddenin sıcaklığı artar.
Maddenin sıcaklıkları eşitlenince ısı alışverişi durur.
Kaşığı çayın içine koyduğumuzda
Sıcak çay
Soğuk çay kaşığı
Sıcak çay soğur,soğuk kaşık ısınır.Isılar eşitlenince ısı alışverişi durur.
ISININ MADDEYE ETKİLERİNİ SIRAYLA İNCELEYELİM
ISINMA: Bir cismin kendisinden daha sıcak bir ortamla veya ışıkla temas etmesi sonucunda sıcaklığının artmasına
verilen isimdir.
Yanan ocakta ısı alan tava ısınır.
Güneş ışınları ,havayı ısıtır.
SOĞUMA:Isı veren maddenin sıcaklığının azalmasına soğuma denir.
Buzdolabında su ısı verir ve soğur.
Gece vaktinde Güneş ışınlarını alamayız.Hava ısı verir ve soğur.
DONMA:Sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesine donma denir.
Su buzluğa konulduğunda sıvı haldedir.Isı veren su soğuyarak katı hale geçer buz olur.
Su
ısı verir
buz olur donar.
ERİME:Katı haldeki bir madde ısı alarak sıvı hale geçmesidir.Donma olayının tersidir.Katı halde olan dondurma havadan
ısı alır ve sıvı hale geçer.
katı dondurma
ısı alarak
erimiş dondurma
Download