TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK ÇALIŞMA SORULARI 1. ac 2. ac 3

advertisement
TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK ÇALIŞMA SORULARI
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
Bir bobinde sarım sayısının çokluğu manyetik alanı nasıl
etkiler?
Manyetik alanı artırır
Manyetik alanı azaltır
Manyetik alanı değiştirmez
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi manyetik hatların özelliklerinden
biri değildir?
Manyetik hatlar birbirlerini kesmez
Manyetik hat dışta N den S e doğru akar
Manyetik hat dışta S den N e doğru akar
Manyetik hatlar en kısa yolu tercih eder
8.
a.
b.
c.
d.
Proton
9.
a.
b.
c.
d.
Doğada saf olarak bulunan maddelere ne denir?
10.
3.
Sabit dirençte U= 50v iken I= 0,5 amper oluyorsa.U2=
100v iken akım kaç amper olur?
a.
b.
c.
d.
1A
4.
Elektrik akımının geçebileceği birden fazla yol olan
devrelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
Kısa devre
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.
7.
a.
b.
c.
d.
0,5A
5A
Aşağıdakilerden hangisi atomun çekirdeğinde
bulunmaz?
a.
b.
c.
d.
Nötron
Elektron
İyon
Element
Metal
Cisim
Alaşım
Statik elektrikle yüklenmiş aynı yönlü iki madde birbirine
yaklaştırılırsa ne olur?
Birbirini çeker
Hareketsiz kalır
Birbirini iter
Ekseni etrafında döner
0,1A
11.
Açık devre
Paralel devre
Seri devre
“Sabit bir manyetik alan içinde hareket ettirilen iletkende
akım meydana gelir” şeklinde yorumlanan prensip
aşağıdakilerden hangisidir?
Pascal
Edison
Faraday
Kirşof
Son yörüngesinde 4 elektron bulunan maddelere ne
denir?
İletken
Yalıtkan
4, 6, 12 ohm’ luk üç direnç paralel bağlandığında
eşdeğer direnç kaç ohm olur?
a.
b.
c.
d.
3 ohm
12.
Elektron alan maddeye ne denir?
a.
b.
c.
d.
Pozitif yüklü madde
13.
En dış yörüngedeki elektronlara ne denir?
a.
b.
c.
d.
Valans elektron
6 ohm
5 ohm
2 ohm
Negatif yüklü madde
Yüksüz (nötr) madde
Yarı iletken madde
Balans elektron
Kovalent bağ
İzotop
Yarı iletken
Nötr madde
Aşağıdakilerden hangisi elektro manyetik prensiplere
göre çalışan parça değildir?
Transformatör
Role
14.
a.
b.
c.
d.
Aşağıdakilerden hangisi devrenin veya alıcının gerilimini
ölçer?
Ampermetre
Ohm metre
Voltmetre
Watt metre
Elektrik motoru
Kondansatör
15.
a.
b.
c.
d.
Elektron hangi yükle yüklüdür?
Pozitif
Negatif
Yüksüz
Yarı yüklü
16.
a.
b.
c.
d.
17.
a.
b.
c.
d.
18.
Aşağıdakilerden hangisi maddenin bölünebilen en küçük
parçasıdır?
Elektron
Proton
Nötron
Atom
Atomun çekirdeği nelerden oluşur?
Elektron
Proton
Proton +nötron
Elektron + nötron
Aşağıdakilerden hangisi transformatörde bulunan
sargıların isimleridir?
a.
Endüvi Sargısı
b.
c.
d.
Kollektör sargısı
19.
a.
b.
c.
d.
20.
a.
b.
c.
d.
21.
a.
b.
c.
d.
22.
a.
b.
c.
d.
Primer ve Sekonder sargı
Rulo sargı
78XX entegresinde XX neyi ifade etmektedir?
Giriş gerilimini
Çıkış gerilimini
Giriş-Çıkışgerilimini
Entegrenin sembolünü
Aşağıdaki parçalardan hangisi elektro manyetik etkiden
faydalanılarak çalışmaz?
Alternatör ( jeneratör)
Röle
Korna
Transistör
Akım şiddeti birimi ampermetredir. Ampermetre elektrik
devresine nasıl bağlanır?
Devrenin bir yerinden açılarak seri olarak
Devrenin bir yerinden açılarak paralel olarak
Devrenin bir yerinden açılmadan paralel olarak
Alıcı devreden ayrılarak direk uçlarına bağlanarak
Kahverengi-sarı-kırmızı-gümüşrenk kotlarıolan bir
direncin sayısal değerini bulunuz?
23.
a.
b.
c.
d.
24.
a.
b.
c.
d.
25.
Tahta
Mika
Elektron akışına karşıgösterilen zorluğa ne denir?
Direnç
Akım
Gerilim
Üreteç
Düşük bir voltaj ve akım kullanarak daha yüksek bir
voltaj ve akımı kontrol etmemizi sağlayan devre
elemanına ne denir?
Role
26.
Yapılan kontrol sonucunda diyot bir yönde akım geçiriyor
diğer yönde geçirmiyor ise bu diyot için ne söylenebilir?
a.
b.
c.
d.
Boş
27.
a.
b.
c.
d.
28.
a.
b.
c.
d.
29.
144 Ω %100
4100000 Ω %5
Kâğıt
a.
b.
c.
d.
14 Ω %10
1400 Ω %10
Aşağıdakilerden hangisi bir kondansatör çeşidi değildir?
Seramik
a.
b.
c.
d.
Yükseltici
Regülâtör
Entegre
Nötr
Arızalı
Sağlam
Aşağıdakilerden hangisi kondansatörün birimidir?
Ohm
Farad
Kalori
Isı
Aşağıdakilerden hangisi bir direnç birimidir?
Volt
Watt
Amper
Ohm
Bir yarıiletken maddenin içine veya üzerine, katı ve
gözeneksiz durumdaki, çok küçük elemanların, bir grup
halinde biçimlendirilip uygun bir şekilde birbirine
bağlanması suretiyle oluşturulmuş tümleşik bir devreye
ne denir?
Devre
Entegre
Kapasitör
Transistör
30.
a.
b.
c.
d.
Karşılıklı iki iletken ve bunların arasında bulunan bir
yalıtkandan oluşan ve elektrik yükü depo edebilme
yeteneğine sahip devre elemanlarına ne denir?
Kondansatör
Diyot
Direnç
Özdirenç
Download