kimyasal eğitimi son değerlendirme sınavı ad-soyad

advertisement
KİMYASAL EĞİTİMİ SON DEĞERLENDİRME SINAVI
AD-SOYAD:
SONUÇ:
BÖLÜM:
İMZA:
TARİH:
1. İş sağlığı ve güvenliği politikasının amacı nedir?
a.
b.
c.
d.
Meslek hastalıklarını önlemek
İş kazalarını önlemek
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis edilmesi
Hepsi
2. ‘’ Her türlü safsızlıkları içeren her türlü element, bileşik veya karışımlara kimyasal denir.’’ Tanımı
doğru mudur?
a. Evet
b. Hayır
3. Kimyasal risklerin kontrol altında tutulabilmesi için ilk ve en önemli adım aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
a. Yalnız çevreye olan zararlarının bilinmesidir.
b. Yalnız insana olan zararların bilinmesidir.
c. Çevreye ve insana olan zararlarının bilinmesidir.
d. Hiçbiri
4. Kimyasalların kullanıldığı kaplarda, paketlerde ve ambalajlarda aşağıdakierden hangisine dikkat
etmeli?
a. İlgili uyarı görselleri kullanılmalı,
b. Üzerlerinde kimyasalların özellikleri yazılı olmalı,
c. Sembollerin dışında,yerel dille yazılı olarak belirtilmelidir.
d. Hepsi
5.
a.
b.
c.
d.
Kimyasalların vücuda giriş yolları ile ilgili alşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3 yolla vücuda girerler. Solunum, sindirim, absorbsiyon.
Yalnız solunum yoluyla vücuda girerler.
Yalnız sindirim yoluyla vücuda girerler.
Yanlız deri ve gözler ile vücuda girerler.
6. Kimyasalların toksik etkilerini gösterdikleri Hedef Organ en fazla hangileridir.
a. Deri
b. Merkezi sinir sistemi
c. Karaciğer, böbrek, akciğer
d. Hepsi
Download