Hakkında - Mengüsu

advertisement
Hakkında
Tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan, saf bir kimyasal bir maddeyi veya ona eş değer olan bitkisel veya hayvansal
kaynaklı aktif maddeyi, STANDART miktarda içeren karışımlara ilaç denir. MENGÜSU bir ilaç DEĞİLDİR, bir tedavi
alternatifi DEĞİLDİR.
MengüsuTM; 16.08.2013 Tarih ve 28737 Sayılı Resmi Gazetede (EK 10) yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici
Gıdalar Tebliği”nde ifade edilen tanım kapsamında TAKVİYE EDİCİ GIDA niteliğindedir. Bu kapsamda yer alan ürünlerde
endikasyon alanı belirtilemez.
Şifa beklentisi ile madde kullanımının temeli; ÖNCE ZARAR VERMEMEKTİR.
En basit yapılı bitkilerde bile asgari 1500-2000 çeşit kimyasal bulunur, bu anlamda düşünüldüğünde “doğaldır, o halde
zararsızdır” fikri doğru değildir.
Bitkisel ürünlerin total (yaprak, gövde, kök vb) kullanımları ile ortaya çıkması muhtemel istenmeyen etkilerin minimize
edilmesi amacı ile MengüsuTM ‘nun farmasötik yapısı sıvı olarak dizayn edilmiştir.
Sıvı formülasyonların katı farmasötik formdaki droglara göre en önemli avantajlarından birisi etken maddenin daha kısa
sürede etkisini gösterebilmesidir. Ayrıca gerektiğinde bireysel doz düzeyinin ayarlanabilir olması da önemli bir üstünlüktür.
Uygulanan bu yöntem ile bitkilerin bileşimlerinde yer alan ancak amaçlanan faydanın ortaya çıkmasında katkısı olmadığı
gibi muhtemel yan etkileri ve hastanın rutinde kullanmak zorunda olduğu diğer ilaçlarla etkileşim ihtimali olan
kimyasalların alımı önlenmiştir.
Bu durumun pratikteki diğer bir katkısı ise birden çok bitkinin kullanıldığı durumlarda farklı bitkilerden köken alan
kimyasalların kendi arasında oluşturabileceği muhtemel etkisizleştirme (antagonizma) ihtimalinin azaltılmış olmasıdır.
Ayrıca gerektiğinde bireysel doz düzeyinin ayarlanabilir olması da önemli bir üstünlüktür. Uygulanan bu yöntem ile
bitkilerin bileşimlerinde yer alan ancak amaçlanan faydanın ortaya çıkmasında katkısı olmadığı gibi muhtemel yan etkileri
ve hastanın rutinde kullanmak zorunda olduğu diğer ilaçlarla etkileşim ihtimali olan kimyasalların alımı önlenmiştir.
Bu durumun pratikteki diğer bir katkısı ise birden çok bitkinin kullanıldığı durumlarda farklı bitkilerden köken alan
kimyasalların kendi arasında oluşturabileceği muhtemel etkisizleştirme (antagonizma) ihtimalinin azaltılmış olmasıdır.
Download