LET***M ÇE**TLER

advertisement
İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ
A.
B.
C.
D.
Kişi-Kişi (İnsan - İnsana) İletişim
Kişilerarası İletişim
Kişi – Grup ve Gruplar Arası İletişim
Örgüt İçi ve Örgütler Arası İletişim
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis
• A. Kişi içi iletişimde insanlar kendi içlerinde
birtakım mesajlar üretirler ve bunları kendi
bilinçlerinde yorumlayarak kendileri ile iletişim
kurarlar
• Bir insanın düşünmesi, duygulanması, bireysel
gereksinimleri fark etmesi, iç gözlem yapması,
kendine sorular sorarak bunlara cevaplar
üretmesi kişi içi iletişim sayılabilir.
B. Kişilerarası İletişim
•
Kişiler arası iletişimin temel özelliği, kaynak ile alıcının
aynı zaman ve aynı mekanı paylaşarak, sözlü-sözsüz, yazılı
çok sayıda kanaldan yararlanarak, karşılıklı gözlem ve
etkileşim içinde iletişim kurmalarıdır.
• Kişiler arası iletişim sürecinin gerçekleşmesi ve başarılı
olabilmesi; gönderici ile alıcının ortak deneyim, ortak
yaşam alanı v.b ortak paydalar altında toplanabilmesi ile
ilintilidir.
1. Sözsüz İletişim
2. Sözlü İletişim
3. Yazılı İletişim
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis
İletişim Türleri
Yazılı İletişim
Alaplı Mesleki Eğitim
Merkezi
4
Sözsüz (Beden Dilinde) İletişim
Kavramı
• Sosyal psikologların uzun yıllar sürdürdükleri çok
sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların
birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz
mesajların etkisi %90 oranındadır.
Alaplı Mesleki Eğitim
Merkezi
5
Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak
Beden Dili Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Göz İlişkisi
Yüz İfadesi
Baş Hareketleri
Jestler
Beden Duruşu
Yakınlık
Yöneliş
Bedensel Temas
Dış Görünüş
Alaplı Mesleki Eğitim
Merkezi
6
Yüz İfadeleri
İnsan vücudunun en dikkat çeken yeri
yüzdür..
Akgün Keskin
 Yüz İfadesi:
Canlı olun. Mümkün olduğu
kadar sıcak ve dostça
tebessüm edin ve
gülün.Yüzünüz, çevrenize
olan ilginizi yansıtsın.
Donuk ve ifadesiz
gözükmekten kaçının.
Jestler: El ve Kol
Hareketleri
El ve kol hareketleri,
duygularımızın
en güzel
belirtileridir..
Tokalaşma
Tokalaşma şekliniz sizin karşınızdaki
insana göre statünüzü belli eden
hareketlerdir.
Giysilerimiz
Giydiğimiz elbiseler, hakkımızda bilgi verir..
Söyleyiş Tarzı
Söyleyiş tarzı, kelimeleri söylerken kullanılan
sesler, konuşan hakkında bilgi verir.
Yakınlık: İnsanlara daima, onları rahatsız
etmeyecek, mümkün olan en yakın mesafede
durmaya gayret edin.
Yöneliş: Daima konuştuğunuz veya sizinle konuşan
insana dönük durun. İkiden fazla insanla bir grup
oluşturuyorsanız, sizin için önemli olanların
dışındakilere merkezinizi kapatmayın. Mümkün olduğu
kadar çok kişiye merkezinizi açık tutun.
Beden Duruşu:
Ayaktaysanız, dik durun.
Oturuyorsanız sandalye
ve koltuğunuzu tam olarak
doldurun ve arkanıza
yaslanın. Birisiyle
konuşurken öne eğilin ve
ilginizi gösterin.
Sözlü İletişim
• Sözlü iletişim, karşılıklı
olarak konuşma ve
dinleme etkinliklerini
kapsar.
• Sözlü iletişimin
başarısı, konuşan ve
dinleyen arasında
ortaklaşa bir temele
dayanır.
Alaplı Mesleki Eğitim
Merkezi
16
Alaplı Mesleki Eğitim
Merkezi
17
Sözlü İletişim Araçları
•
•
•
•
•
•
Konferanslar
Toplantılar
Seminerler
Mülakatlar
Telefon görüşmeleri
Radyo, tv
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis
Yazılı İletişim
• Mesajı, katılımcıların
anlayabileceği ortak
simgeler aracılığı ile
(tahta, slayt vb.)
iletmemizdir. Burada
iletişim aracı yazıdır.
• İçerik, destek
materyaller ve
ortamlarla sunulur.
Alaplı Mesleki Eğitim
Merkezi
20
Yazılı İletişim Araçları
•
•
•
•
•
•
•
Mektuplar
İşletme gazeteleri
Broşürler
Bültenler
El kitapları
Yazılı raporlar
E-mail v.b (Özkalp, 1999)
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis
Download