iletisim-nedir-2-ders

advertisement
Nida KAHRAMAN/Okan Üniversitesi/2010
İçerik
İletişimin Gruplandırılması
• 1- Kendi Kendine İletişim
• 2- Kişilerarası İletişim
•
2.1. Sözlü İletişim
•
2.2. Sözsüz İletişim
• 3- Gruplar Arası İletişim
• 4 - Kitle İletişimi
İletişimin Gerçekleşebileceği Seviyeler
Kendi
Kendine
İletişim
Kişiler
arası
İletişim
Gruplar
arası
İletişim
Kitle
İletişimi
1- Kendi Kendine İletişim
• Kendi kendine iletişim anlayışı
değerlendirildiğinde, ön plana çıkan kişinin
kendisinin olayları ne şekilde
yorumladığıyla ilgilidir.
1- Kendi Kendine İletişim
• Kendi kendine iletişimin dört temel boyutu
vardır:
• 1 – Kişinin kendisinin özü
• 2 – İhtiyaç ve motivasyonlar
• 3 – Bilişler
• 4 – Başkalarının tepkilerini gözlemlemek.
2 - Kişilerarası İletişim Türleri
• Bireyler yada küçük gruplar arasında,
karşılıklı güvene dayanan ilişkiler ağı
oluşturan, bilgi ve duyguların
paylaşılmasını amaçlayan, genellikle çift
yönlü, sözlü ve sözsüz etkileşim sürecidir.
2 - Kişilerarası İletişim Türleri
• Sözlü İletişim
• Sözsüz İletişim
2.1. Sözlü İletişim
Kişilerin yazdıkları ve konuştukları sözcüklerle
olur. Bu iletişimde dil önemlidir.
Dilin iletişimde etkili bir biçimde
kullanılması için:
• Standart dil kurallarına uyulmalıdır.
• Dilin sembolik yapısına uyulmalıdır.
• Duygusal sözcükler özenle seçilmeli ve
kullanılmalıdır.
2.1. Sözlü İletişim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ses tonu
Sözcüklerin seçimi,
Vurgu,
İçerik ,
Mizahın kullanımı,
Hız,
Telaffuz,
Ses perdesi,
Hedefe yönelik konuşma,
Üslup-tarz,
• Unutma ki,
Sözüne ağzından çıkıncaya kadar
hükmedebilirsin…
• Ağzından çıktıktan sonra söz
sana hükmeder…!
•
•
•
•
•
Yüksek veya alçak ses
Kızgınlık, sevinç, neşe, keder
Yüksek ve alçak tonları beraber kullanma
Monoton ses - makine gibi
Sonda yapılan vurgular
• Sözcükler => kültür
• Aynı sözcük kalıpları
• Aynı dili konuşmayan => beden dili
kalıpları
• Açık anlamlar
• Teknik sözcükler veya jargon
• Türkçeye uyarlama
• Havalı konuşma gayreti (?!)
•
•
•
•
Mecaz,
Benzetme,
Abartı,
Espri
Hatalı düşünmek
sahibine, hatalı
konuşmaksa
herkese zarar verir.
.
Montesquieu
Bağırarak konuşursan
sadece sesini
duyarlar, alçak sesle
konuşursan
söylediklerini dinlerler.
Tristant BERNARD
2.2. Sözsüz İletişim (Beden Dili)
• Konuşmadan,
yazışmadan jest,
mimikler gibi yüz ve ;
oturuş, duruş
biçimleri, giyim gibi
beden diliyle yapılan
iletişim biçimidir.
• Sözsüz iletişim ile
aktarılan mesajlar çok
daha güvenilir ve
gerçekçi kabul edilir.
•
•
•
•
Annenize sorarsınız ‘ sorun ne?
Omuz silker, kaşlarını çatar, yüzünü çevirir
‘hiçbirşey sanırım, iyiyim’
Sözlerine inanmaz, onun bastırılmış beden
diline inanırsınız; onun canını neyin
sıktığını bulmak için annenizi
sıkıştırırsınız.
Sözsüz İletişimin Boyutları
•
•
•
•
•
1 – Devinimler
2 – Alanlar
3 – Dilötesi sinyaller
4 – Dokunma
5 – Ortam Etmenleri
1 - Devinimler (Kinezi)
• İletişimin hareketli biçimidir.
• Sözsüz iletişimin en bilinen ve yaygın
tipidir.
• Görünüm
• Duruş
• Oturuş
• Hareketler – Jestler
• Yüz ifadeleri
• Göz Teması
Gözler
Beden dili ve hareketlerinin çoğu gibi bakış süresi de
insanların kültürüne bağlıdır. Akdeniz bölgesi
insanlarında karşısındakini rahatsız edebilecek bir
bakış sıklığı ve süresi varken; Uzak Doğu kültüründe
özellikle Japonlarda konuşurken özellikle göz göze
gelmeme boyun ve omuz bölgesine bakma eğilimi
ağır basar.
HERHANGİ BİR SONUCA VARMADAN KÜLTÜREL
FAKTÖRÜ DEĞERLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN…
2 - Alanlar
• İletişime katılanlar arasındaki mesafedir.
•
•
•
•
Özel (Mahrem) Alan
Kişisel Alan
Sosyal Alan
Genel (Toplumsal) Alan
Sosyal Alan-Mesafe
• Sosyal alanı kullanma biçiminiz;
konuştuğunuz kişiden ne kadar uzakta
durduğunuz; evinizde mobilyalarınızı nasıl
yerleştirdiğiniz vs.ile ilgilidir.
• Sosyal alan dilinin fikir babası ve
insanların başkalarıyla iletişimde 4 farklı
alanı kullandığını tanımlayan Antropolog
Edward T. Hall
Sosyal Alan-Mesafe
• Özel alan : 0-25 cm uzaklıkta; sevgililer,
yakın arkadaş, anne babalarına tutunan
çocuklar.
• Kişisel alan: 25-100 cm arasındadır.
Birisiyle konuşmak için rahat bir alandır.
Sosyal Alan-Mesafe
• Sosyal alan: 100-250 cm, bir müşteri yada
hizmet veren ile konuşmak gibi kişiler
arası iş görüşmeleri yaparsınız.
• Bu bölge egemenlik kurmak için kullanılır
• Toplumsal alan; 250 cm’den sonrasıdır.
• Öğrencilerle öğretmenler arasında, resmi
olmayan toplantılarda.
25 cm
25-100cm
1-2.5m
özel alan.
Kişisel a.
Sosyal a.
2.5m’den sonra
Kamusal a.
3 – Dilötesi
• Konuşmanın ses üretimine bağlı özellikleri
bu kapsamda ele alınır.
4 – Dokunma
• Dokunma yada bedensel temas özel bir
sözsüz iletişim türüdür.
5 - Ortam etmenleri
•
•
•
•
•
Aydınlatma
Gürültü
Renk
Oda ısısı
Mobilya düzeni vs..
Sözsüz İletişimde Kültürel Farklar
• Amerikan kültüründe otorite sahibi bir
kişinin sorusunu yanıtlarken gözünün içine
bakmak, bunu korumak içtenliğin işaretidir.
• Oysa bir porto rikoluya göre göz
temasısını korumak saygısızlıktır.
• Bir amerikalı tarafından bir portorikolu
güvensiz sayılabilir.
• Beden dili sözlü iletişimi destekler;
• Evet dersiniz; başınızı öne sallarsınız;
• Hayır dersiniz; başınızı geriye salarsınız.
İletişimde En Etkin 3 Konu
% 55 beden dili
% 38 ses tonu
% 7 sözcükler
İlk izlenim, imaj büyük ölçüde
beden dilinin etkisiyle ilk 30 sn
içinde oluşmakta ve
kolay kolay DEĞİŞMEMEKTEDİR.
“İlk görüşte aşk”
Sözsüz İletişimin Öğeleri
•
•
•
•
•
•
•
Gözler
Başın Kullanımı
Eller
Duruş
Mimik ve jestler
Mesafe
Oturma Biçimi
Download