Çocuklarda doğumsal üriner sisteminin hastalıklarında

advertisement
Çocuklarda doğumsal üriner sisteminin hastalıklarında semptomatoloji ve değerlendirilme
Yazmayın arkadaşlar dinleyin ya hiç yazmayın benim söylediklerimi her yerde bulabilirsiniz. Size
tecrübeleri aktarıyorum tecrübeleri hiçbir yerde bulamazsınız teorik bilgi her yerde buradan soru da
sorsak basit sorular sorarız. Hastalar size şık olarak gelmez a) parkinson b) addison gibi gelmez
hasta size sorunlar yumağı olarak gelir
Üriner sistemi alt ve üst olarak ikiye ayırırız. Üst üriner sistem neresidir üreter ve üstü yani
böbrek alt üriner sistem ise mesane ve üretra.
Alt üriner sistemin patolojileri genelde tehlikeli komplikasyonlar oluşturmazken üst üriner
sisteme ait patolojiler genelde hastaların erken veya uzun vadede hayatlarını bir şekilde tehlikeye
sokabilirler.
Çocuklarda en önemli ş ey idrar yollar ı enfeksiyonudur. Ç ü nk ü çocuklarda idrar yolu
enfeksiyonu altta yatan bir genitoüriner sistem anomalisi ne işaret edebilir. İdrar yolu enfeksiyonu
çocuklarda çok ağır seyreder antibiyotiğe dirençlidir. En güçlü verebileceğin Ağrı kesicileri
verirsin bana mısın demez. Ateş kusma ishal çocuk perişan vaziyette olur. Çocuğun indarında koku
olabilir. Bu tarz bulguların var olması size İdrar yolu enfeksiyonunu düşündürüyorsa bu ders
amacına ulaşmış demektir. Bu durumda yapmanız gereken ise tam idrar tetkiki istemektir. Eğer biz
idrarda lökosit gördüysek bol miktarda yapmamız gereken acaba bu enfeksiyonu oluşturan etken
nedir diye düşünmek. Bunun için de kültür yapmamız gerekir. En çok üreyen Mikroorganizma ise
E.Coli dir. Dıskıda bol miktarda bulunur. Örneklerden gelecek sonuçlara göre uygun antibiyotik
tedavisine başlanır ve en az on gün süreyle* tedavi edilir.
Çocuklarda en sık rastladığımız patoloji vezikoüretral reflüdür.* Burda mesanedeki idrar üst ü
riner sisteme kaçar. Eğer idrarda enfekte ise üst üriner sistemde ve böbreklerde enfeksiyon odağı
gelişir. Mesane kasıldığında üst üriner sisteme üretere kaçan idrar mesane gevşediğinde tekrar
mesaneye iner kısıldığı zaman tekrar üretere çıkar bu tekrarlayan harekete Yoyo etkisi denir.
Bir diğer patoloji üretropelvik bileşke darlığıdır. Pelvis ile üreterin birleştiği noktanın darlığı. Bu da
bir idrar yolu enfeksiyonu sebebidir Ama bu diğerine nazaran daha sinsidir.
Eğer bir çocuğun karnında asimetrik şişlik kitle varsa özel ilgi gösterin. Bunun buyuk bir tümör
olma ihtimali yuksektir. Tümörler sert muayene edilmemelidir kanayabilirler. Bu genelde ya
nefroblastom ya nöroblastom olabilir. Genelde nöroblastomlarda kalsifikasyon olur.
Böbrekte süzülen idrar pelvisten üretere geçerken kovadan dökülen su gibi geçmez. Peristaltik
hareketlerle lokmanın boğazdan geçişi gibi porsiyon porsiyon geçer.
Çocuklarda fötal anne karnında idrar 10-12. Haftada üretimeye başlar.
Download