HASTANE ENFEKSİYONU

advertisement
09.02.2015
Hastane Enfeksiyonu
10.Sınıf
Enfeksiyondan Korunma
34.Hafta ( 18 – 22 / 05 / 2015 )
HASTANE ENFEKSİYONU
Türkiye’de hastane enfeksiyonları ile ilgili olarak ilk
çalışmalar 1984’te Hacettepe
Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde
enfeksiyon kontrol komitesinin
kurulması ve bir
enfeksiyon kontrol hemşiresi’nin
görevlendirilmesi ile başladı.
Slayt No : 58
4
Hastane Enfeksiyonu
Hastane Enfeksiyonu
Hastane enfeksiyonlarının oluşmasında, en önemli
faktör, hastanede kalma süresidir.
Bu süre enfeksiyonun tipine göre genellikle 4-10
gündür. Halen Türkiye'de ve dünyada
hastane enfeksiyonu oluşturabilen mikroorganizmalar
arasında;
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)
Metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis
(MRSE) adlı bakterilerin önemli
bir yeri vardır.
2
Hastane Enfeksiyonu
5
Hastane Enfeksiyonu
HASTANE ENFEKSİYONU
Modern tıbbın sahip olduğu bütün imkânlara rağmen
günümüzde hala hastanede yatan
insanlar için en önemli risklerden birisi hastanede yatış
süresi içerisinde kazanılan hastane
enfeksiyonlarıdır. A.B.D.'nde yapılan araştırma
sonuçlarına göre hastane enfeksiyonları
ölüm sebepleri sıralamasında kalp hastalıkları, kanser
ve beyin kanamalarından sonra
dördüncü sırada yer almaktadır.
3
6
1
09.02.2015
Hastane Enfeksiyonu
Hastane Enfeksiyonu
Enfeksiyon kontrol yönetmeliği 11.08.2005 tarihli resmî
gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
.. Bu yönetmelikte hastane
enfeksiyonu, “yataklı tedavi
kurumlarında, sağlık
hizmetleri ile ilişkili olarak
gelişen tüm enfeksiyonlar”
şeklinde tanımlanmıştır
7
Hastane Enfeksiyonu
SIK RASTLANAN HASTANE
ENFEKSİYONLARI
1.) Nosokomiyal Üriner Sistem
Enfeksiyonları ( NÜSE )
2.) Hastane Kökenli Pnömoniler ( HKP )
3.) Cerrahi Alan Enfeksiyonları ( CAE )
4.) Bakteriyemiler
8
Hastane Enfeksiyonu
10
Hastane Enfeksiyonu
Hastane Kökenli Pnömoniler (HKP)
Hastane infeksiyonları içinde en ağır seyredendir. %3350 mortalite (ölüm) oranıyla
ilk sıradadırlar. Hastaneye yatıştan veya taburcu
olduktan 48 saat sonra gelişir. Yatıştan ilk 3
gün içinde gelişen pnömonilere erken pnomoniler
denir. Daha sonraki günlerde ortaya
çıkanlara ise geç pnömoniler denilmektedir.
11
Hastane Enfeksiyonu
NOSOKOMİYAL ÜRİNER SİSTEM
ENFEKSİYONLARI
En sık rastlanan hastane enfeksiyonu üriner sistemdir
ve enfeksiyonların yaklaşık % 40 ‘ını oluşturur.
.. Hastane kaynaklı üriner sistem enfeksiyonlarının
%85’i kateter uygulaması,
% 15’i de sistoskopi (endoskopla idrar yollarının
incelenmesi) gibi ürolojik
girişimler sonrası görülür. Enfeksiyona sebep olan
mikroorganizmaların en başta geleni, E. Coli ‘dir.
9
12
2
09.02.2015
Hastane Enfeksiyonu
Hastane Kökenli Pnömonilerin Önlenmesi
Kontamine olmuş respiratuar cihazları
kullanılmamalı,
Hava yolu temizliği yapılırken aseptik teknik
kullanılmalı,
Koruyucu önlemler alınmalı,
Yeni uygulamalar ve teknikler hakkında sağlık
personeline bilgi verilmeli,
Hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin eğitimi
yapılmalı,
El yıkama ve eldiven giymeye önem verilmelidir.
13
Hastane Enfeksiyonu
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
14
3
Download