Slayt 1 - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

advertisement
Somatoform
Bozukluklar &
Düzmece Bozukluklar
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1
Somatoform Bozukluklar
• Temel Ozellik: Bilinen hicbir tibbi
bilgiye uymayan sikayetler gorunmesi,
Bilinc disi-gayriiradi olarak ortaya
cikmasi
• Klinik Gorunumler (DSM IV)
Somatizasyon bozukluğu
Farklılaşmamış somatoform bozukluk
Konversiyon boz
Ağrı bozuklugu
Hipokondriazis
Vücut dismorfik bozuklugu
2
Somatoform Bozukluklar
• Tibbi ortamlarda topluma gore daha
yuksek insidans (%50)
• Tibbi yada cerrahi hastaliklarin % 10
unda kanit olmamasi
• Tibbi degerlendirme ve tedavi
giderleri = 30 milyar USD $ 1991
verileri
3
Somatizasyonu
Yaygınlaştıran Faktörler
• Hastalıktan
sağlanan kazanç
• Sosyal İzolasyon
• İletisim aracı
olarak
semptomlar
• Psikiyatrik
hastalıklarin
fizyolojik
konkomitantlari
• kültürel tutumlar
• Dini faktorler
• Psikiyatride
stigmatizasyon
• Ekonomik konular
• Semptomatik
tedaviler
Ford (1992)
4
Duzmece Bozukluk
(Factitious
Disorder )
• Temel Ozellik : Hasta oldugunun
sanilmasi icin fiziksel veya
psikolojik semptomlarin iradi
olarak ortaya cikarilmasi Bilincli
olmasi
• Cesitleri
– Factitious Disorder
– Factitious Disorder by Proxy
5
Somatizasyon Bozuklugu:
Tanisal Ozellikler
• Temel Ozellik: Coklu,
Aciklanamayan Semptomlar
• Tani Kriterleri
Dört ağrı semptomu
İki gastrointestinal semptom
Bir cinsel semptom
Bir psödonörolojik semptom
Tibbi durum olsa bile semptomlarin abartili
olmasi
Laboratuar anormalliklerin olmamasi
Iradi olarak semptom uretmemesi
6
Somatizasyon Bozuklugu:
Iliskili Ozellikler
• Renkli anlatim, Abartili terimler
• Tutarsiz Oyku
• Depresif mood ve anksiyetenin
eslik etmesi
• Kronik, Nadiren tamamen
remisyon
• Omur boyu prevalans:
K : % 0.2- 2
E : < % 0.2
7
Somatizasyon Bozuklugu:
Iliskili Ozellikler
• En önemli özelliği fiziksel
nedenlerle açıklanamayan, sık
sık yineleyen, çoğul fiziksel
yakınmalardır
• Somatoform bozuklukların en
yaygın olarak görülen grubudur.
• Ömür boyu prevalansı %2
dolayındadır.
• Sıklıkla 30-35 yaşından önce
başlar.
8
Somatizasyon Bozuklugu:
Iliskili Ozellikler
• Tam bilinmemektedir
• Erkek akrabalarında antisosyal
kişilik bozukluğu ve alkolizm sık
görülmektedir
• Genetik+ çevre
• Nöropsikolojik değerlendirmeler:
Dikkat ve bellek bozukluğu
Frontal işlev bozukluğu
Nondominant hemisfer
metabolizmasında yavaşlama
9
Somatizasyon Bozuklugu:
OZET
• Birkaç yıllık dönem içinde ortaya çıkan, tedavi
arayışlarıyla veya toplumsal, mesleki, veya
işlevselliğin diğer alanlarında bozulmayla
sonuçlanan ve 30 yaşından önce başlayan çok
sayıda fizik yakınma olması
• Aşağıdakilerden birisi
Dört ağrı semptomu
İki gastrointestinal semptom
Bir cinsel semptom
Bir psödonörolojik semptom
• Bu bulgular genel tıbbi bir durum veya bir ilaç ya
da madde kullanımına bağlı olmamalı
• İlişkili genel tıbbi bir durum olsa bile işlevsellikteki
bozulmayı açıklayacak derecede olmamalıdır.
• Bu bulgular amaçlı olarak ortaya çıkartılmamalıdır.
10
Farklılaşmamış
somatoform bozukluk
• Altı ay yada daha uzun süren
başka bir mental bozukluk yada
tıbbi durumla açıklanamayan bir
yada birden fazla fiziksel
yakınma vardır.
• Bu yakınmalar somatizasyon
bozukluğu kriterlerini
dolduracak boyutta değildir.
11
Konversiyon Bozuklugu:
Tanisal Gorunumler
• Temel Ozellik: Hastalarin tibbi bir
durumu andiran korluk sagirlik
eldiven corap tarzi uyusma gibi
sikayetlerle basvurmasi
• TANI
– Semptomlarin oncesinde stres etkenlerinin
varligi
– Semptomlarin iradi olarak ortaya cikmamasi
– Semptomlarin tibbi norolojik veya kulturel
ogelerle izah edilememesi
– Belirgin SIKINTI yaratmasi
12
Konversiyon Bozuklugu:
Tanisal Gorunumler
• Motor belirti yada kayıp
gösteren
• Duyu belirtisi yada kayıp
gösteren
• Nöbet ya da konvülziyon
gösteren
• Karışık görünümlü olan
13
Konversiyon Bozuklugu:
Iliskili Ozellikler
• Bu hastalarin %10-50 sinde eninde
sonunda bir hastalik ortaya cikar
• Net olarak pozitif tetkik sonucu ya
tamamen yoktur ya da yetersizdir.
• K:E 2:1 10:1
• Semptomlar bilinen anatomik ve
fizyolojik isleyise uymaz
• Prevalans 11/100,000 300/100,000
– Psikiyatri Polklinigi: % 1 - 3
– Ulkemizde daha SIK
• “la belle indifference” ve histrionik
kb.
14
Konversiyon Bozuklugu:
Iliskili Ozellikler
• Genel hastane konsültasyonlarının %5-14ü
• Kadınlarda daha sıktır
• Belirtilerin daha çok kadınlarda ve vücudun
sol yarısında görülmesi serebral dominans
sorunları olabileceğini düşündürmektedir.
• Araştırmalar hastaların sensorimotor
sinyallerin işlenmesinde ve
çözümlenmesindeki bozukluğa bağlı olarak
endojen bedensel sinyalleri anlama ve
bütünleştirmede bir sorun olduğunu
göstermektedir.
• Prefrontal ve parahipokampal işlev
bozukluğuna işaret eden çalışmalar da
vardır.
15
Konversiyon Bozuklugu:
OZET
• İstemli motor yada duyu işlevlerini etkileyen,
nörolojik yada genel tıbbi bir durumu
düşündüren bir ya da birden fazla belirti ya da
kaybın olması
• Bu belirti ya da kayba psikolojik etkenlerin eşlik
ettiği yargısına varılır, çünkü bunların başlaması
ya da alevlenmesi öncesinde çatışma yada diğer
stres etkenleri vardır
• Bu belirtiler amaçlı olarak çıkartılmamakta ya
da varmış gibi davranılmamaktadır.
• Bu belirtiler tıbbi bir durum, madde kullanımı
yada kültürel bir davranışla daha iyi
açıklanamaz
• İşlev bozukluğuna neden olur
• Bu belirti yada kayıp ağrı veya cinsel işlev
bozukluğuyla sınırlı değildir
16
Ağrı Bozukluğu:
Tanisal Gorunumler
• Kronik bir ağrının var olan bir
lezyonla ne derecede ilişkisi
olduğuna karar vermek oldukça
zordur. Ayrıca ağrıyı artıran yada
devamına neden olan duygusal
etkenleri ayırt etmek de zordur.
• Ağrı hekime en sık başvuru
nedenlerinden birisidir.
• Ağrı bozukluğu kadınlarda daha sık
görülür.
• Bu durumun ortaya çıkması
gelişimsel etkenlerle ilgili olabilir.
17
Ağrı Bozukluğu:
Tanisal Gorunumler
• Belli bir dermatoma uyan, belli
hareketlerle artan, hastayı
uykudan uyandırabilen, süregen
olan ağrıların fiziksel bir nedene
bağlı olma olasılığı daha
yüksektir.
• Ağrı vücudun değişik bölgelerine
yayılmışsa, buna anksiyete
belirtileri eşlik ediyorsa
psikojenik kökenli olma olasılığı
18
daha yüksektir.
Ağrı Bozukluğu:
Tanisal Gorunumler
• Ağrıda en çok rolü olan psikiyatrik
bozukluklar histeri, hipokondriazis,
depresyon ve sanrısal bozukluktur.
• Ağrı kliniklerine başvuran hastalrın
%30-40 kadarı depresyon
kriterlerini doldurur.
• Ağrı kliniklerinde yatan hastalarda
bağımlı, pasif agresif kişilik
özelliklerinin daha fazla olduğu,
ayrıca içe dönük kişilerde ağrının
daha fazla görüldüğü belirtilmiştir.
19
Ağrı Bozukluğu:
Tanisal Gorunumler
ALT TIPLER
• Psikolojik etkenlerin eşlik ettiği
ağrı boz
• Hem psikolojik hem de fiziksel
etkenlerin eşlik ettiği ağrı boz
• Genel tıbbi bir durumun eşlik
ettiği ağrı boz
20
Ağrı Bozukluğu:
OZET
• Bir yada daha fazla anatomik bölgede
görülen ağrı klinik görünümün önde
gelen özelliğidir ve klinik açıdan
değerlendirmeyi gerektirecek kadar
şiddetlidir.
• Ağrı sıkıntı ve işlev bozukluğuna neden
olur.
• Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi
veya sürmesinde psikolojik etkenlerin
önemli olduğu yargısına varılır.
• Ağrı amaçlı olarak ortaya
çıkartılmamaktadır.
• Ağrı bir duygudurum, anksiyete yada
psikotik bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
21
Hipokondriazis:
Tanisal Gorunumler
• Temel Ozellik: Hastalik korkusu
ile asiri mesguliyet veya siradan
belirtilerin yanlis yorumlanmasi
sonucu kesin olarak bir hastaligi
olduguna dair inanc
• TANI
– Hasta olduguna dair inancin ikna edici
yaklasima ragmen degismemesi
– Klinik olarak dikkati ceken sikinti
yaratmasi
– Sadece gorunumle sinirli olmamasi
– Hezeyan boyutunda olmamasi
22
Hipokondriazis:
Iliskili Ozellikler
• Tibbi oyku siklikla ayrintili ve
detaylari ile anlatilir
• “Doctor-shopping” yaygin olarak
gozlenir.
• Hasta uygun tani tedavi ve bakimi
alamadigina inanir
• Varolan tibbi durumlarin atlanmasi
sozkonusu olabilir!
• Tetkik sonuclari negatif!
• K=E
• saglik ocaklarinda prevalans: 4 - 9% 23
• Saglik sigortasi- finans konulari
Hipokondriazis:
OZET
• Semptomların kendisiyle uğraşmak
yerine beden duyum ve bulgularının
yanlış yorumlanmasına bağlı olarak
ortaya çıkan ciddi bir hastalığa
yakalanma düşünce ve korkusudur.Aksini
gösteren kanıtlara rağmen hasta bu
düşünce ve korkusundan vazgeçemez.
• Normal bireylerin %10-20 sinde, nevrotik
kişilerin %45inde geçici hastalık endişesi
olabilir.
• Sıklıkla anksiyete bozukluklarında da
olabileceği için ayırıcı tanısı dikkatle
yapılmalıdır.
24
Vucud Dismorfik
Bozukluğu :
Iliskili Ozellikler
• Sıklıkla 15-20 yaşlar arasında
başlar ve yine kadınlarda daha
sıktır.
• Bu kişiler sıklıkla
mükemmeliyetçi, aşırı
özeleştirici, kuşkucu, duyarlı ve
sıkılgan kişilerdir.
• Obsesif spektrumda
değerlendirilen bozukluklardan
birisidir.
25
Vucud Dismorfik
Bozukluğu :
Tanisal Ozellikler
• Görünümle aşırı derecede
meşguliyet olması; fiziksel bir
anomali varsa bile kişinin
bundan aşırı derecede endişe
duyması
• Bu meşguliyetin aşırı stres ve
sosyal, mesleki alanda işlev
bozukluğuna neden olması.
• Diğer bir psikiyatrik bozukluğa
bağlı olmaması (ör anoreksia
nervoza)
26
Vucud Dismorfik
Bozukluğu :
Iliskili Ozellikler
• Bu yakınmayla sıklıkla başka
uzmanlık dallarına başvururlar
(plastik cerrahi, KBB, dermatolog vs)
• Depresyon ve anksiyete bozuklukları
sıklıkla tabloya eşlik eder.
• Yakınma bölgesi sıklıkla yüzle ilgilidir.
• Bu hastaların yaklaşık %2 si plastik
cerrahi ameliyatı geçirir ve
ameliyattan sonra da rahatlamazlar
27
Duzmece Bozukluk
(Factitious
Disorder )
• Temel Ozellik : Hasta oldugunun
sanilmasi icin fiziksel veya
psikolojik semptomlarin iradi
olarak ortaya cikarilmasi Bilincli
olmasi
• Cesitleri
– Factitious Disorder
– Factitious Disorder by Proxy
28
Duzmece Bozukluk
Iliskili Ozellikler
• E:K
• EN SIK hastane calisanlari
yardimci personel
• Stresor olmamasi
• Tibbi ve psikiyatrik hastaliklarin
bilerek taklit edilmesi
• Somatoform bozukluklardan
bilerek taklit edilmesi ile ayrimi
• ‘Malingering’ ten stresor
29
olmamasi ile ayrimi
Genel Tıbbi Duruma Bağlı
Psikiyatrik Bozukluklar
TANIM
• Tıbbi bir hastalığa bağlı olarak
ortaya çıkan psikiyatrik
semptomu ifade eder.
• Tıbbi hastalığa verilen sıradan
psikiyatrik yanıt değildir.
• Tıbbi hastalıkla psikiyatrik
semptomun ortaya çıkışı
arasında nedensel ilişki
mevcuttur.
• Örn:Parkinson Hastalığına
31
ortaya çıkan M.Depresyon
• Psikiyatrik tanıdan önce genel
tıbbi durumun varlığı dikkatle
araştırılmalıdır.
• Herşeyden önce tanının doğru
konulduğu yönünde hekim tam
bir kanaat sahibi olmalıdır.
• Genel tıbbi durumun tedavisi
yanında semptomatik olarak
psikiyatrik tedavi uygulanabilir
• İlaç yan etkileri göz önünde
bulundurulmalıdır!
32
DSM-IV Tanı Ölçütleri
• Anamnez,fizik muayene,
laboratuvar bulguları
semptomların bir tıbbi durumun
direk sonuçları olduğunu
göstermeli
• Bozukluk diğer bir psikiyatrik
bozuklukla daha iyi izah
edilmemeli
• Delirium veya demansın bir
parçası olmamalı.
• GTD aynı zamanda hem I. Eksen
hem de III. Eksende kodlanmalı.
33
Sınıflama
KOGNİTİF BOZUKLUKLAR
• GTD a bağlı Delirium
• GTD a bağlı Demans
• GTD a bağlı Amnestik
Bozukluk
• GTD a bağlı Psikotik bozukluk
• GTD a bağlı Duygudurum
bozukluğu
34
• GTD a bağlı Anksiyete
Bozukluğu
Sınıflama (devam)
• GTD a bağlı Cinsel Bozukluk
• GTD a bağlı Uyku bozukluğu
• GTD a bağlı katatonik
bozukluk
• GTD a bağlı Kişilik Değişimi
• Başka Türlü adlandrılamayan
GTD a bağlı psikiyatrik
bozukluk
35
Etyoloji
•
•
•
•
•
•
•
TLE
Huntington Hastalığı
Wilson hastalığı
Addison hastalığı
Cushing
Serebrovasküler Hastalıklar
SSS Tümörleri
36
Etyoloji
•
•
•
•
•
•
•
•
Avitaminoz-Folat B12
Hipo-hipertiroidi
Hipo-hiperparatiroidi
KC yetmezliği
Böbrek yetmezliği
Migren
Multipl Skleroz
Pankreatit
37
Etyoloji
•
•
•
•
•
•
•
•
Porfiri
SLE
Kafa Travması
Antikolinerjik İlaçlar
Steroidler
Amfetamin
Kokain
Halusinojenler
38
Etyoloji
•
•
•
•
•
•
•
•
SSS enfeksiyonları
Ensefalit
Sifiliz
Yavaş Virus Enfeksiyonları
EMN
Ülseratif Kolit
Anemi
Karsinoid Sendrom
39
Etyoloji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KKY
Pulmoner Ödem
COPD
Hipoksi
Hipoglisemi
Epilepsi
Migren
Feokromasitoma
Porfiri
40
Etyoloji
• Romatoid Artrit
• Vestibuler Disfonksiyon
• Teofilin
41
Tedavi
• Altta yatan hastalığın özgül
tedavisi
42
Download