geometri 2 - E-İlkogretim.Net

advertisement
KUBİLAY İ.Ö.O 5/A SINIFI GEOMETRİ TEST SORULARI
Adı, Soyadı:………………………………
No:
Puanı:……..
1.Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgenlerin ortak
özeliklerinden değildir?
a. kenar uzunlukları eşittir.
b. açıları eşittir.
c.köşegen uzunlukları eşittir.
d. kenar sayıları bir arttıkça iç açılarının
toplamı da 1800 artar.
A.a
B. b
C.c
D. D
2. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a. karenin köşegenleri dik kesişir.
b. dikdörtgenin köşegenleri dik kesişir.
c. eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir.
A. a-b-c
B. a-c
C. b-c
D. a-b
3.” Bir üçgenin herhangi bir kenar uzunlugu diğer
iki kenarın toplamından büyükeşit, farkından da
küçükeşit olamaz” Bu kurala göre AC uzunluğu en çok kaç cm olur?
A. 104
B.102
C.108
D.100
6. İki komşu bütünler açıdan küçük açı, büyük
açının 3 4 ’ünden 160 küçük ise bu iki açının farkı
kaç derecedir?
A.54
B.48
C.44
D.64
7. İki komşu tümler açıdan küçüğü, büyüğünün
2 3 ’ünden 40 fazla ise küçük açı kaç dercedir?
A.45
B.39,2
C.44
D.38,4
8.
Yandaki ikizkenar üçgende
tepe açışı taban açılarının her
birinden büyük olmak şartıyla
tam sayı olarak en az kaç derece olmalı?
A
B
A.65
A
4cm
5. Bir çeşit kenar üçgende her bir açı bir
diğerinin 2 katından 40 küçük ise büyük açı kaç
derecedir?
C
B.89
C.62
D.58
9cm
B
D
3cm
A. 5
C
B.6
4.
O
9.
5cm
C.7
A
D.4
D
K

T
s(<TOK)= 900 dir. OK saat ibresine ters yönde
5400 ve OT saat ibresi yönünde 4500 O noktası
ekseni etrafında döndürülürlerse aşağıdakilerden
hangisi oluşur?




A. 
B. 
K O L
L O K
C. Çakışırlar
D. Kesişirler
E
B
C
A.80
B.75
10.
M
T

R
A.80
S
Ç
T
C.85
ABCE kare, ECD
İkizkenar üçgen ve
BE  karenin köşegeni verilyor.
s(<BCD)=1400 ise
s(<CED) kaç deredir.?
D.84
TÇHSM düzgün beşgeni üzerinde
HR ışını verilmiştir.s(<TÇR)
kaç derecedir?
H
B.78
C.75
D.72
11.
15.
s
n
56
7 8
Eşkenar üçgen, kare ve düzün beşgenin birer kenar uzunlukları eşit olup şekildeki gibi çakış tırılmıştır.Karenin alanı 144 cm2 ise şeklin çevresi kaç cm’dir?
A.120
B.84
C.96
D.108
m ve n doğruları parelel
olup bunları kesen s doğrusu verilmiştir.Buna göre
aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
m
1 2
3 4
A. 1=4=6
C.m // n
s
B. 5=2=6
D.7=6=2
16. Şekilde kaç doğru paçası vardır?
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
A
B C
D
E
F G
H
A.20
B.22
C.28
D.25
12.
?
A.132
Şekide görüldüğü gib düzgün
altıgen üzerine düzgün beşgen
yerleştirilmiştir.Çakışan kenar
uzunlukları eşit ise “?” açısı
kaç derecedir?
B.122
C.130
D.124
K
KFT üçgensel bölgesi ile s
doğrusunun kesişimi nasıl
ifade edilir?
17.
A
F
A. AB
B s
T
B.  AB
C. {AB}
18.
13.
A
A
Şekildeki ABC ikizkenar üçgeninde tepe açısı taban açılarının
toplamının 1 4 ’inden 150 küçük
ise taban açılarından biri tepe
açısından kaç derece büyüktür?
B
A. 64
C
B.54
C.74
D.34
D
C
A.6
Ç
B.7
Yukardaki ifadelerden kaçı yanlıştır?
A. I-II-III B.I-III C.II-III D.II
15.Tümleyeninin 2 3 ’si olan bir açı Bütünleyeninin kaçta kaçıdır?
A. 1 4
B. 2 5 .
C. 3 5
D. 1 5
C.8
19.
A
14. I. Çokgenlerde bir köşeden başka köşelere kenar sayısının 3 eksiği kadar köşegen çizilebilir.
II.Düzgün çokgenlerde, bir köşeden başka
köşelere çizilen bütün köşegenlerin uzunluğu eşittir.
III.Eşkenar dörtgenin köşegenleri eşittir.
Şekildeki ACÇDE altıgeninde kaç köşegen
çizebiliriz?
E
B
B
A.122
D.{A,B}
D
K
C
B.112,5
D.9
ABCD karesi ve ACE
İkizkenar üçgeni veriliyor. BC  ve CE aynı
doğrultuda ise s(<AKC)
E kaç derecedir?
C.125
D.115
20. Dar açılı, ikiz kenar iki eş üçgen taban
kenarları çakıştırılırsa hangi şekil elde edilir?
A. kare
C. paralelkenar
B.dikdörtgen
C. eşkenar dörtgen
Orhan ÇABUK
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards