(bir açısı 90 derece olan üçgen) dik açı

advertisement
ÜÇGENLERLE
İLGİLİ
KURALLAR
Bir üçgende iki
kenarın farkı
üçüncü kenarından
küçüktür.
Bir üçgende iki
kenarın toplamı,
üçüncü kenarından
büyüktür.
 Bir üçgende dış
açıların toplamı 360
derecedir.
 Bir üçgende en büyük
kenar karşısında en
büyük açı ve en
büyük açı karşısında
da en büyük kenar
bulunur.
 Bir üçgende bir dış
açı, kendisine komşu
olmayan iki iç açının
toplamına eşittir.
 Birer kenarları ve bu kenarlara bitişik
açıları karşılıklı olarak eşit olan üçgenler
birbirine eşit olur. (İkinci eşitlik hali
yada Açı-Kenar-Açı yada kısaca A.K.A)
 Üçer kenarları karşılıklı olarak eşit olan
üçgenler birbirine eşittir. (Üçüncü eşitlik hali
yada Kenar-Kenar-Kenar yada kısaca K.K.K)
 Tepe açısının
karşısındaki kenara
TABAN denir.
 Kenarları çeşitli uzunlukta olan üçgenlere
ÇEŞİTKENAR ÜÇGEN denir.
İki kenarı eşit uzunlukta olan üçgenlere
İKİZKENAR ÜÇGEN denir.
Üç kenarıda eşit uzunlukta olan üçgenlere
EŞKENAR ÜÇGEN denir.
 Bir dik üçgende (bir açısı 90 derece olan
üçgen) dik açı karşısındaki kenara
HİPOTENÜS denir. Dik açının kenarlarına
DİK KENARLAR denir.
 İkizkenar üçgende taban açıları eşittir.
 Bir üçgende bir iç açıyı iki eşit parçaya
bölen doğrunun köşe ile kenar arasında kalan
parçasına AÇIORTAY denir.
 Bir üçgende bir kenarın orta noktasıyla karşı
köşeyi birleştiren doğru parçasına
KENARORTAY denir.
 Bir üçgende bir köşeden karşı kenara çizilen
dikmenin uzunluğuna YÜKSEKLİK denir.
‘’İkizkenar üçgenin bir köşesinden indirilen yükseklik,aynı zamanda üçgenin … ve … dır.’’
NOKTALI YERLERE GETİRİLMESİ GEREKEN TERİMLER NELERDİR ?
A. Açıortay ve kenarortay
B. Hipotenüs ve açıortay
C. İç teğet çemberin merkezi
ve hipotenüs
D. Hipotenüs ve kenarortay
 TERİMLER İÇİN KULLANILAN
KAYNAK
 MURAT
ALGUN:MATEMATİK
ÖĞRETİMİ
 GEOMETRİK ŞEKİLLER İÇİN
KULLANILAN KAYNAK
 GOOGLE GÖRSELLER
 HAZIRLAYAN
 YUNUS KAVAKLI
 NO:110403026
 SINIF:2/B GÜNDÜZ
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards