DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Kodu Dersin Adı
MBT210
Mikrobiyoloji I
Dersin Türü
Zorunlu
Yıl
2
Yarıyıl
4
AKTS
6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciler mikroorganizmaların çeşitliliği ve fizyolojisi hakkında genel bir anlayış edinirler. Bu
bağlamda mikroorganizmaların farklı madde döngüleri üstüne etkileri incelenir. Bunları temel
alarak bakteri metabolizması detaylı olarak ele alınır. Bakterilerin genetik yapısına giriş, moleküler
biyoteknolojinin anlaşılmasında temel teşkil eder. Ek olarak ders içeriğinde virüs ve mantarlar da
tanıtılır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi / Görevlileri
Öğretim Türü
Örgün Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Dersin İçeriği
 Bakteri hücresi, hücre zarı ve hücre duvarının yapısı

Mantar biyolojisinin temelleri

Bakteriyel virolojinin temelleri

Bakteri genetiği: Genom yapısı, transkripsiyon ve translasyonun temelleri, genetik
rekombinasyon, gen transferi mekanizması

Bakterilerin yaşam alanları ve bu alanlara uyumları

Bakteriler ve metabolizmaları

Enerji kaynakları ve kullanımı, bakterilerde fotosentez ve metabolizma yolakları

Taşıma sistemleri

Patojen mikroorganizmalar
Ders Kitabı/ Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Allgemeine Mikrobiologie, Georg Fuchs, Georg-Thieme Verlag

Brock Mikrobiologie, Pearson Verlag
Değerlendirme
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Download