tc istanbul bilim üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü fizyoloji

advertisement
T. C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
(ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ
(F 601 2 Teorik, 2 Kredi)
1. İnsan Vücudunun İşlevsel Organizasyonu
2. Homeostaz ve Denetleme Mekanizmaları
3. Hücre Zarından Geçiş I
4. Hücre Zarından Geçiş II
5. Zar Potansiyelleri I
6. Zar Potansiyelleri I
7. Aksiyon Potansiyeli I
8. Aksiyon Potansiyeli II
9. Sinir-Kas İletisi
10. İskelet Kasının Kasılması I
11. İskelet Kasının Kasılması I
12. Düz Kasların Uyarılması ve Kasılması
13. Kalp kasının Uyarılması ve Kasılması
14. Kas Kasılması Enerjisi
15. Sinyal İleti Mekanizmaları I
16. Sinyal İleti Mekanizmaları II
17. Sinaptik İleticiler I
18. Sinaptik İleticiler II
19. Vücut Sıvıları
20. Alyuvarlar
21. Anemi ve Polisitemi
22. Kan Grupları ve Transfüzyon
23. Hemostaz
24. Pıhtılaşma Mekanizmaları
25. Bağışıklık I
26. Bağışıklık II
(ZORUNLU) KALP-DAMAR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
(F 603 Teorik 2, Laboratuvar 2, 3 Kredi)
1. Kalp-damar Sistemine Giriş
2. Kalp Kası ve Kalp Döngüsü
3. Kalbin Ritmik Uyarılması I
4. Kalbin Ritmik Uyarılması II
5. Normal Elektrokardiyogram I
6. Normal Elektrokardiyogram II
7. Vektoral Analiz
8. Kalp Aritmilerinin Yorumu I
9. Kalp Aritmilerinin Yorumu II
10. Dolaşıma Genel Bakış
11. Arterlerin İşlevleri
12. Venlerin İşlevleri
13. Lenfatik Sistem
14. Mikrodolaşım I
15. Mikrodolaşım II
16. Kan Akımının Yerel Denetimi
17. Dolaşımın ve Kan Basıncının Sinirsel Düzenlenmesi
18. Arter Basıncının Uzun Dönemli Düzenlenmesi
19. Kalp Debisi ve Venöz Dönüşün Düzenlenmesi I
20. Kalp Debisi ve Venöz Dönüşün Düzenlenmesi I
21. Özel Dolaşımlar
22. Egzersizde Kan Akımı ve Kalp Debisi
23. İskemi Sırasında Kan Akımı ve Kalp Debisi
24. Kalp Kapakçıkları ve Kalp Sesleri
25. Kalp Yetmezliği
26. Dolaşım Şoku
Laboratuvar Uygulamaları
Temel Kardiyovasküler Hesaplamalar
1. Atım hacmi, kalp debisi, ejeksiyon fraksiyonu
2. Toplam periferik direnç
3. Toplam kan akımı
4. Basınç-hacim ilişkileri
5. Ön-yük, ard-yük
6. Kalp Sesleri
7. Kan basıncı ölçümü
8. Temel EKG I
9. Temel EKG II
10. Temel EKG III
11. Supraventriküler Ritim Bozuklukları
12. Ventriküler Ritim Bozuklukları
(ZORUNLU) BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
(F 605 Teorik 3, 3 Kredi)
1. Glomerüller Filtrasyon
2. Böbrek Kan Akımı
3. Glomerül Filtrasyonu Düzenlenmesi I
4. Glomerül Filtrasyonu Düzenlenmesi II
5. Böbrek Kan Akımının Düzenlenmesi I
6. Böbrek Kan Akımının Düzenlenmesi I
7. Filtratın Tübüllerde İşlenmesi
8. Geri Emilim Pasif ve Aktif Mekanizmalar
9. Nefronun Değişik Bölümlerinde Geri emilim
10. Nefronun Değişik Bölümlerinde Sekresyon
11. Tübüler Geriemilimin Düzenlenmesi
12. Klerens Yöntemleri
13. Hücre Dışı Ozmolaritenin Düzenlenmesi
14. Zıt Akım Mekanizması
15. Vaza Rekta’daki Ters Akım
16. Böbrekte İdrar Yoğunlaştırılması ve Seyreltilmesinin Hesaplanması
17. ADH Sistemi
18. Potasyumun Böbrekler Yolu ile Düzenlenmesi
19. Kalsiyum, Fosfat ve Magnezyumun Böbrekler ile Düzenlenmesi
20. Hücre Dışı Sıvı Kontrolünde Renal Mekanizmalar
21. Basınç Diürezi
22. Sinirsel ve Hormonal Faktörler
23. Asit Baz Dengesi- Tanımlamalar
24. Solunumsal Düzenleme
25. Renal Düzenleme
26. Böbrekte Asit-Baz Atımının Hesaplanması
27. Renal Tübüler Hidrojen Sekresyonunun Düzenlenmesi
28. Asit Baz Denge Bozuklukları I
29. Asit-Baz Denge Bozuklukları II
30. Diüretiklerin Etki Mekanizması
31. Akut Böbrek Yetmezliğinin Fizyolojisi
32. Kronik böbrek Yetmezliği
33. Üremi
34. Özgül Tübül Bozuklukları
35. Diyaliz
36. Vücut Bölümlerinde Sıvı Hacimlerinin Ölçümü
37. Hiponatreim-hipernatremi
38. Ödem
39. Vücudun potansiyel Boşlukları
(ZORUNLU) SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
(F 607 Teorik 2, Labaratuvar 2, 3 Kredi)
1. Pulmoner Fizyolojiye Giriş
2. Pulmoner Ventilasyonun Mekaniği
3. Akciğer Kompliyansı
4. Akciğer Yüzey Gerilimi
5. Akciğer Hacim ve Kapasiteleri
6. Ölü Boşluk
7. Solunum Yollarının işlevleri
8. Pulmoner Dolaşım
9. Pulmoner Kapiller Dinamiği
10. Gaz Değişimi ve Gaz Basınçlarının Fiziği
11. Alveol-Atmosfer Havası İlişkisi
12. Solunum Zarında Gazların Difüzyonu
13. Ventilasyon Perfüzyon Oranı
14. Oksijenin Kanda Taşınması
15. Karbondiyoksitin Kanda taşınması
16. Solunumun Sinirsel Düzenlenmesi
17. Solunumun kimyasal Düzenlenmesi
18. Solunum Anomalilerinin İncelenmesinde Kullanılan Yöntemler
19. Hipoksi, Hiperkapni ve Oksijen Tedavisi
20. KOAH Klinik Fizyolojisi
21. Asım Klinik Fizyolojisi
22. Intersisyel Fibrozis Klinik Fizyolojisi
23. Karbonmonoksit Zehirlenmesi ve Pnömotoraks
24. Yüksek Rakım Fizyolojisi
25. Hiperbarik koşullar
26. Egzersizde Solunum
Laboratuvar Uygulamaları
1. Akciğer Hacimlerinin Ölçülmesi
2. Ölü Boşluk ölçülmesi
3. Difüzyon Kapasitesi Ölçülmesi
4. Maksimum Ekspirasyon Akımının Ölçülmesi
5. Zorlu Ekspirasyon Vital Kapasitesi ve Hacmi
6. Hipoksi ve Oksijen Tedavisi
7. Yapay Solunum
(SEÇMELİ) LİTERATÜR ANALİZİ
(F 609 Teorik 1, 1 Kredi)
1. Literatür Arama
2. Key word, Yazar Aramaları
3. Çalışma Araştırmaya Hazırlık ve Hazırlık ve Yazım (makale, araştırma vb) Süreçlerinde
Literatür Tarama
II. YARIYIL
(ZORUNLU) GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN FİZYOLOJİSİ
(F 602 Teorik 3, 3 Kredi)
1. Gastrointestinal İşlevlerin Genel İlkeleri
2. Beslenme Kanalının Motor İşlevleri: Özefagus ve Mide
3. Beslenme Kanalının Motor İşlevleri: ince Bağırsaklar
4. Beslenme Kanalının Motor İşlevleri: Kalın Bağırsaklar
5. Beslenme Kanalının Salgı İşlevleri: Genel İlkeler
6. Beslenme Kanalının Salgı İşlevleri: Tükürük Salgısı
7. Beslenme Kanalının Salgı İşlevleri: Mide Salgısı
8. Beslenme Kanalının Salgı İşlevleri: Pankreas Salgısı
9. Beslenme Kanalının Salgı İşlevleri: Karaciğer Salgısı
10. Sindirim ve Emilim. Genel İlkeler
11. Karbonhidrat, Yağ ve Proteinlerin Parçalanması
12. İnce Bağırsakta Emilim
13. Kalın Bağırsakta Emilin ve Feçesin Oluşumu
14. Karaciğer Fizyolojisi
15.Yutma Bozukluklarının Fizyolojisi
16. Peptik Ülser Fizyolojisi
17. Malabzorpsiyon Fizyolojisi
18. Diyare Fizyolojisi
19. Dışkılama, Kusma, Gastrointestinal Tıkanma Fizyolojisi
20. Beslenmenin Düzenlenmesi
21. Metabolizma
22. Vücut Isısının Düzenlenmesi
23. Endokrinoloji’ye Giriş
24. Hipofiz Hormonları
25. Hipofiz Hormonlarının Denetimi
26. Tiroit Hormonları
27. Adrenokortikal Hormonlar I
28. Adrenokortikal Hormonlar II
29. Pankreas Hormonları I
30. Pankreas Hormonları II
31. Kalsiyum ve Fosfat Metabolizması I
32. Kalsiyum ve Fosfat Metabolizması II
33. Erkeklerin Üreme İşlevleri
34. Erkek Cinsiyet Hormonları
35. Gebelik Öncesi Kadın Fizyolojisi
36. Kadın Hormonları
37. Gebelik
38.Doğum ve Laktasyon
(ZORUNLU) SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
(F 604 Teorik 3, Laboratuvar 2, 4 Kredi)
1. Sinir Sisteminin Organizasyonu
2. Duyusal Reseptörler
3. Dokunma ve Pozisyon Duyuları
4. Ağrı ve Isı Duyuları
5. Görmenin Optiği
6. Retinanın Reseptör ve Sinirsel İşlevleri
7. Görmenin Merkezi Nörofizyolojisi
8. İşitme Duyusu
9. Merkezi İşitme Mekanizmaları
10. Tat Duyusu
11. Koku Duyusu
12. Omuriliğin Motor İşlevleri: Kas iğciği ve Golgi tendon organ
13. Omurilik refleksleri
14. Motor İşlevlerin Kortikal Denetimi
15. Motor İşlevlerin Beyin Sapından Denetimi
16. Vestibüler Duyular ve Denge
17. Göz Hareketlerinin Denetimi
18. Serebellum Bazal Gangliyonlar
19. Genel Motor Denetim
20. Beyin Korteksinin Özgül Alanlarının İşlevleri
21. Genel Yorumlama Alanı
22. Prefrontal Yorumlama Alanı
23. Limbik Yorumlama Alanı
24. Konuşma
25. Korpus Kallosum ve Ön Komisür İşlevleri
26. Bilinç
27. Bellek
28. Beyin Elektriksel Aktivitesi
29. Uyku I
30. Uyku II
31. Epilepsi
32. Duygu Durum ve Özgün Nöroıtransmitterler
33. Psikozlar, Demanslar ve Nörotransmitterler
34. Limbik Sistem
35. Hipotalamus
36. Otonom Sinir Sistemi
37. Otonom Refleksler ve Otonom Sinir Sistemi Fatrmakolojisi
38. Adrenal Medulla
39. Beyin Kan Akımı, Metabolizması ve BOS
Laboratuvar Uygulamaları
1. Duyu Fizyolojisi: Görme
2. Duyu Fizyolojisi İşitme
3. Kafa Çiftleri İşlevleri I
4. Kafa çiftleri İşlevleri II
5. Refleksler
6. EEG ve Olaya İlişkin Yanıtlar
7. Elektrodermal Yanıtlar
(ZORUNLU) EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
(F 606 Teorik 2, 2 Kredi)
1. İskelet Kasları ve Egzersiz
2. Kalp-Dolaşım Sistemi ve Egzersiz I
3. Kalp-Dolaşım Sistemi ve Egzersiz II
4. Solunum Sistemi ve Egzersiz
5.Egzersiz ve Hormonal Sistemler
6. Egzersiz ve Enerji
7. Ergojenik Yardım
8. Doping
9. Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi I
10.Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi II
11. Egzersiz Fizyolojisinde Sık Kullanılan Testler I
12. Egzersiz Fizyolojisinde Sık Kullanılan Testler II
13.Performans Muayenesi
(ZORUNLU) SEMİNER
(F 640)
Fizyoloji seminer dersinde, Fizyoloji temel konuları ve Fizyoloji ile yakın ilişkili alanların
anlaşılması ve üzerinde çalışma yapılması düşünülen (tez çalışması, vs.) konularda bilgilerin
derinleştirilmesini
hedeflenmektedir. Bunun için yabancı dilde literatür bilgilerinin
taranabilmesi, laboratuvar çalışmalarının ve deneysel verilerin yorum-lanabilmesi amacıyla
belirlenmiş konularda, uluslararası makaleler değerlendirilerek, seminer şeklinde sunulacaktır.
Bu çalışma ile öğrenciye uyumlu bir işbirliği içinde tartışılabilme, birlikte çalışma anlayışının,
araştırma ve kariyer etiğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
(SEÇMELİ) KLİNİK FİZYOLOJİ
(F 608 Teorik 2, 2 Kredi)
1. Miyesteniya Gravis
2. Motor Sinir Hastalıkları
3. Cerebellum ve bazal gangliyon hastalıklarının fizyolojisi
4. Anemiler
5. Pıhtılaşma bozuklukları
6. Hipertansiyon fizyolojisi
7. Konjestif kalp yetmezliklerinin fizyolojisi
8. İskemik kalp hastalıklarının fizyolojisi
9. Kalp kapak hastalıklarının fizyolojisi I
10. Kalp kapak hastalıklarının fizyolojisi II
11. Şok fizyolojisi
12. Perikart hastalıkları fizyolojisi
13-.Akut ve kronik böbrek yetmezliği
14. Özgül tübül bozukluklarının fizyolojisi
15. Glomerülonefritlerin fizyolojisi
16. Metabolik ve Solunumsal Asidoz
17. Metabolik ve Solunumsal Alkaloz
18. Astım
19. KOAH fizyolojisi
20. Restriktif Akciğer hastalıklarının fizyolojisi
21. Akciğer ödemi ve Pulmoner Emboli
22. Siroz fizyolojisi I
23. Siroz fizyolojisi II
24. Akut Pankreatit
25. Kronik Pankreatit
26. İrritabl kolon sendromu
III. YARIYIL
(ZORUNLU) YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ- 1
(F 661 Teorik 3, 3 Kredi)
Yüksek lisans derslerini başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen öğrenciler danışman
öğretim üyelerinin rehberliğinde, planladıkları bilimsel araştırma ile ilgili bilgi ve becerileri
kazanarak,
bilimsel
ve
etik
değerleri
gözetme,
güncel
literatürü
izleyebilme
ve
değerlendirebilme, bilimsel gelişmeleri takip edebilme yeteneği kazanır.
(ZORUNLU) YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI- 1
(F 663)
Fizyoloji yüksek lisans derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler, bir
öğretim üyesi danışmanlığında, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim
Kurulunun onayladığı bir konuda tez çalışmasına başlayarak, konusu ile ilgili literatür tarama,
deneylerini planlama, yürütme ve veri toplama çalışmalarını yapar.
IV. YARIYIL
(ZORUNLU) YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ -II
(F 662 Teorik 3, 3 Kredi)
Yüksek lisans derslerini başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen öğrenciler danışman
öğretim üyelerinin rehberliğinde, konuları ile ilgili verileri toplayabilme, değerlendirebilme,
yorumlayabilme, yazılı hale getirebilme, sunum hazırlayabilme ve hazırladıkları sunumları
gerek tez savunmalarında gerekse bilimsel toplantılarda sunabilme yeteneği kazanır.
(ZORUNLU) YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI- II
(F 664)
Fizyoloji yüksek lisans derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler, bir
öğretim üyesi danışmanlığında, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim
Kurulunun onayladığı tez konusu ile ilgili deneylerini tamamlayarak verilerini toplayan
öğrenciler elde ettikleri verileri değerlendirme, güncel literatür ışığında yazılı hale getirme,
sunum hazırlama ve sunma çalışmalarını yapar.
Download