istanbul medipol üniversitesi kadın ve sağlık politikaları ders çıktı

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KADIN VE SAĞLIK POLİTİKALARI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
SEC128101 Kadın ve Sağlık Politikaları
Ders Saati
2
Bölüm/Program
Seçmeli Eğitim Merkezi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Duygu Öztürk
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Perşembe 10:00-12:00
Dersin Amacı
Dünyada farklı ülkelerde ve bölgelerde yaşayan kadınların karşı karşıya kaldıkları genel sağlık sorunlarının ve
bunların çözümleri için izlenen politikalar ile, kadınların bölge veya ülke özelinde karşı karşıya kaldıkları sağlık
sorunları ve bunların çözümleri için izlenen bölgesel politikaların incelenmesi ve analiz edilmesidir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu ders sonunda öğrenciler,
1- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramını anlayabilecek,
2- Toplumsal Cinsiyet eşitsizliğinin toplumlarda sağlık sektörü ve hizmetleri başta olmak üzere kadınların temel
fırsatlara ve hizmetlere ulaşmada nasıl dezavantajlı bir durumda olduklarını anlayabilecek
3- Kadınların bölge veya ülke bazında karşı karşıya kaldıkları temel sağlık sorunlarını ve bu sorunların giderilmesi
için nasıl mücadele edildiğini ve edilmesi gerektiğini analiz edebilecek
4- Aile planlaması ve doğum kontrol politikaları başta olmak üzere kadınların temel sağlık hizmetlerine ulaşmaları
ve sağlık politikalarına kadın merkezli bir bakış açışı geliştirebilecek
Genel Yeterlilikler
Öğrenmeye, sorgulamaya ve eleştirel düşünmeye açık her bölümdeki öğrenci
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1- Tanışma, Dersin tanıtımı, beklentiler
2- Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet eşitliği nedir?
3- Farklı ülke deneyimlerinden nüfus politikaları
4- Afrika'da Kadın olmak: Afrikalı Kadının sağlık sorunları, bölgesel-küresel politikalar
5- Farklı Müslüman ülkelerde kadınlar ve sağlık politikaları
6- Batılı ülkelerde kadın olmak: Batılı kadınların sağlık sorunları ve izlenen sağlık politikaları
7- VİZE
8-Türkiye'de kadın olmak
9-Türkiye'de Kadının sağlık sorunları ve politikalar I
10-Göç ve Kadın Sağlığı
11-Öğrenci Sunumları I
12-Öğrenci Sunumları II
13-Öğrenci Sunumları III
14-Öğrenci Sunumları IV
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, ders içi tartışmalar, öğrenci sunumları,uygulama
Dersin Koşulları
Öğrenciler derslerin en az %50'ine katılmak zorundadırlar.
Ders Notu Farklı kaynaklardan derlenen ders notu, ders sırasında kullanılan powerpoint sunumlar
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Download