PENTEKOST (KUTSAL RUH`UN İNİŞİ) BAYRAMI GİRİŞ İLAHİSİ

advertisement
PENTEKOST (KUTSAL RUH’UN İNİŞİ) BAYRAMI
GİRİŞ İLAHİSİ
Allah’ın sevgisi içimizde
bulunan
Kutsal
Ruh’la
kalplerimize
yerleşmiştir.
(Rom. 5,5).
DUA
Allah’ım,
bu
gün
kutladığımız Kutsal Ruh’la
Kilise’nin kutsallığını bütün
ülkelerde gerçekleştiriyorsun. Yeryüzünü Kutsal Ruh’un
nimetleriyle doldur ve Kilise’nin ilk günlerinde
gerçekleştirmiş olduğun kurtuluş eserini sana iman edenlerin
kalplerinde devam ettir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh'la
birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih
İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.
HAVARİLERİN KİTABINDAN SÖZLER
Havariler Kutsal Ruh’tan güç alarak Mesih İsa’ya
tanıklık ettiler.
Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada
bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir yelin esişini andıran
bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten
dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini
gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un
onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar. O
sırada Kudüs'te, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar
Yahudiler bulunuyordu. Bunlar sesi işittikleri zaman büyük
bir kalabalık halinde toplandılar. Her biri kendi dilinde
konuşulduğunu duyunca şaşakaldılar. Hayret ve şaşkınlık
içinde, «Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?» diye
sordular. «Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi
işitiyoruz? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var.
Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve
Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın
Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem öz Yahudi
hem de Yahudiliğe dönme Romalı konuklar, Giritliler ve
Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük
işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz.» (Hav Kit.
2,1-11).
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
MEZMUR
(104, 1.24.29-31.33 )
Rabbim, içimizde yeni bir kalp yaratan
Kutsal Ruh’u bize gönder.
Rab'be övgüler sun, ey gönlüm!
Ya Rab Tanrım, ne ulusun!
Ya Rab, ne çok eserin var!
Yeryüzü yarattıklarınla dolu.
Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar,
Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.
Ruhun'u gönderince var olurlar,
Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.
Rab'bin görkemi sonsuza dek sürsün!
Sevinsin Rab yaptıklarıyla!
Ömrümce Rab'be ilahiler okuyacak,
Var oldukça Tanrım'ı ezgilerle öveceğim.
AZİZ PAULUS’UN KORİNTOSLULARA
I. MEKTUBUNDAN SÖZLER
Kutsal Ruh kilise içinde birliği sağlar
Kardeşlerim, Kutsal Ruh'un aracılığı olmadan hiç kimse «İsa
Rab'dir» diyemez. Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh
birdir. Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir. Çeşitli
etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı
Tanrı'dır. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve
çok sayıda olan bu üyelerin hepsi de tek bir beden oluşturur.
Mesih de böyledir. İster Yahudi ister Grek, ister köle ister
özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta
vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı. (I. Kor.
12,3.12-13.4-6.12-13)
AYET
Gel, Kutsal Ruh, yüce göklerden,
nurunla doldur kalplerimizi.
Gel bize, düşkünlerin Babası,
Gel, nimetlerin kaynağı,
Gel kalplerimizin nuru.
Lekeli kalpleri yıka
kuru olanları sula
Yaralı kalpleri sar
Sen, bizi avutursun;
Ruhumuzun aziz misafirisin,
kalplerimizin tatlı serinliğisin.
Sert kalpleri yumuşat,
soğuk kalpleri ısıt,
Düzensiz ruhlara düzen ver.
Yorgunlukta istirahat,
Ateşte serinlik,
Yaşlı gözlerde ümitsin
Sana güvenenlere,
sana iman edenlere
Yedi armağanını bağışla.
Ey mutluluğun nuru,
müminlerin ruhu,
kalplerimiz seninle dolu.
Fazilet ve nimet,
ölümden sonra selamet,
Ebedi mutluluk temin et.
Senin gücün olmayınca,
iyilik kalmaz insanda,
kötölük kaplar ruhumu.
Amin
ALLELUYA! ALLELUYA!
Ey Kutsal Ruh, gel. Kalplerimizi nimetlerinle doldur ve
içimizde sevginin ateşini alevlendir.
ALLELUYA!
AZİZ YUHANNA TARAFINDAN YAZILAN MESİH
İSA’NIN İNCİL’İNDEN SÖZLER
İnsanları Allah’la barıştıran ve günahları affeden
dirilmiş olan Mesih İsa, Havarilerini bütün dünyada
İncil’î yaymaya gönderdi.
Mesih İsa’nın ölümünden sonra, haftanın ilk günü akşam
olunca, öğrencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle
bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında
durup onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. Bunu söyledikten
sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab'bi
görünce sevindiler. İsa yine onlara, «Size esenlik olsun!»
dedi. «Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.»
Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, «Kutsal
Ruh'u alın!» dedi. «Kimin günahlarını bağışlarsanız,
bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız,
bağışlanmamış kalır.»
(Yh. 20,19-23).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah’ım, merhametle Oğlunun vaatlerini gerçekleştir. Kutsal
Ruh, katıldığımız bu ayinin gerçek manasını daha iyi
anlamamızı sağlasın ve kalplerimizi hakikat ışığıyla
aydınlatsın. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden
dileriz.
C. Amin
KOMÜNYON
Havariler Kutsal Ruh’la dolu olarak yüce Allah’ın yaptığı
harikaları anlatmaya başladılar. Alleluya!. (Hav. Kit. 2,4).
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Her zaman Kilise’ye nimetlerini bağışlayan yüce Allah, sana
yalvarıyoruz: Lütfunu ondan esirgeme. Bugün kavuşmuş
olduğumuz Kutsal Ruh daima bize güç versin ve katıldığımız
bu kutsal sofra bizi sonsuz hayata eriştirsin. Bunu, Rabbimiz
Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin
Download