Document 666495

advertisement
Sayın Veli;
Aşılar, aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklarda en ucuz ve etkili korunma aracıdır.
Hastalıklar geçirildiğinde hastalıktan kaynaklanan şikayetler görülmekte, bazı hastalıklar
sırasında veya sonrasında sakatlık ve ölüm olabilmektedir. Halbuki aşıların sağladığı
bağışıklık(koruyuculuk) sayesinde bu kötü sonuçları önlemek mümkündür.
İyi bir korunmanın oluşabilmesi için, bebeklik dönemi aşılamalarının yanında okul ve
erişkin aşılarının da yapılması şarttır.
8.Sınıfta Td (Erişkin tipi Difteri - Tetanoz Aşısı) yapılmaktadır.
Çocuğunuz okulda olması gereken aşılarla daha önce aşılandıysa veya çocuğunuzun
aşı olmasına engel olacak özel bir durumu varsa, bu durumu aşılama öncesinde sınıf
öğretmenine veya aşı ekibine bildiriniz.
Bu durumlardan bazıları;
**Daha önceki aşıda anaflaktik reaksiyon(şiddetli allerji, tansiyon düşmesi, boğazda şişme,
nefes darlığı olabilen bir allerjik hastalık) gelişmesi,
**Bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığın bulunması(lösemi, kanser, AIDS gibi),
**Yüksek dozda kortizon, steroid, kemoterapi gibi bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç
kullanmasıdır.
Aşağıdaki durumlar ise yanlış bilinenin aksine aşılanmaya engel oluşturmaz:
**38,5 derecenin altında ateş ile seyreden üst solunum yolları enfeksiyonu veya ishal gibi
hafif hastalıklar,
**Bir önceki aşıdan sonra aşı yerinde şişlik hassasiyet 40,5 dereceyi geçmeyen ateş,
**Antibiyotik ve astım (aşıya karşı bilinen allerji dışında)
Çocuğumun aşı olmasını istiyorum.
Çocuğumun aşı olmasını istemiyorum.
Öğrenci
Veli
Adı Soyadı:
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
İmza:
Download