Bitirme Tezi Konuları

advertisement
Bitirme Tezi Konuları
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
 Kapiller iyon kromatografisi ve kapilleri kolon
hazırlama yöntemleri; (Silika kapiller
kolonların fonksiyonlandırılması)
 Kablosuz kimyasal ve biyosensör ağları ve
kullanım alanları; medikal ve çevre
uygulamaları
 Biyomedikal izleyici sistemler ve uygulamaları
 Farmasotik bitkiler ve üretim yöntemleri
Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV
 Mide Kanserine yol açan H.pylori’nin
kriyoprezervasyonu
 Mide Kanserine yol açan H.pylori’nin
Tanısında Önem Taşıyan Üreaz enziminin
Aktivasyonuna Etki eden Faktörler
 Farklı Kaynaklardan Elde edilen Kök hücrelerin
farklılaştırılmasında Kullanılan Teknikleri
Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK
 Genetik kopyalama ile neleri başarabiliyoruz?
 İnsan genom projesi sayesinde yaşamımızda
neler değişti?
 Kanserde genom boyu ilişkilendirme
çalışmalarının önemi
 Antioksidan potansiyele sahip maddelerin
metabolizma için önemi
 Serbest radikaller ve kanser
 Antioksidanlar ve kanser
 Silika aerojellerin boya endüstrisinde
değerlendirilmesi
 Sıvı filtrasyon için nanogözenekli silikaların
üretimi
 Plastik atık malzemelerin tekstil endüstrisinde
değerlendirilmesi
 Hidrofobik Aerojellerin Spektral Özelliklerinin
İncelenmesi
 Hidrofobik Aerojelin Yalıtım Amaçlı Sıva
Olarak Kullanımının İncelenmesi
 Farklı Silika Kaynaklarından
Üretilenaerojellerin Morfolojik Özelliklerinin
İncelenmesi
Prof. Dr. Mustafa CEMEK
Prof. Dr. Sevil YÜCEL
Doç Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN
 Farkli atık su kaynaklarının mikroalg büyüme
kinetiğine etkisi
Alglerin biyogaz üretiminde değerlendirilmesi
Alglerin biyoteknolojik uygulamalarının
araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Zeynep AKDESTE
 Nanoteknoloji Kullanılarak Aşı Sistemlerinin
Geliştirilmesi
 Yeni Nesil Aşı Prototiplerin Hazırlanması
 Ebola Hastalığına Karşı Sentetik Peptid Bazlı
Aşı Sistemlerinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Melahat BAĞIROVA
 Kanser Kök hücrelerinde sinyal iletim
sistemleri
 Enfeksiyon Hastalıkların Tedavisinde
Nanopartikülere Dayalı Taşıyıcı sistemler
 Aşı geliştirilmesinde bitkisel
immünomodülatörler
 Metal organik kontrast agents
 Protein Kristallografi, De Novo Peptid Dizaynı,
 Küçük Molekül Kristallografi, Metal Organik
Kafes Yapılar
 Boyama cihazinin üretimi
 Investigation of electrical properties of
magnetic nanoparticles
 Atomic magnetometers and its applications
Yrd. Doç. Dr. Gündoğ YÜCESAN
Yrd. Doç. Dr. Ayhan BİNGÖLBALİ
Yrd. Doç. Dr. Alper YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Muhammet U. KAHVECİ
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ
 RNA-Seq analizi için pipeline geliştirilmesi
 Üç boyutlu yapısal tarama yaparak insulin
proteinine bağlanan küçük molekullerin tespiti
 SNP bölgelerinde beklenenden daha sık
görülen DNA dizilerinin analizi
 Polimerlerin kanserli hücre yüzeyine
bağlanmasında kullanılabilecek ligand ve
reseptörler
 Işıkla parçalanabilir dallanmış polimerin
sentezlenmesi için bir yöntem geliştirme
 Ultrason ile parçalanabilir bağlara sahip
dallanmış polimer elde edilmesi için bir
yöntem geliştirme
 Toksoplazma gondii yüzey antijenine karşı IgY
antikoru geliştirilmesi
 Toksoplazma’ya karşı aşı çalışmalarındaki son
gelişmeler
 Antikorların tedavi amaçlı kullanımları
Download