GRUPLAR

advertisement
BAĞIŞIKLIK-I
1. Doğal bağışıklık sağlayan antikorlar anneden
çocuğa geçer. Hangisi bu yollardan biri
değildir?
A ) Emzirme
C ) Aşı
B ) Dolaşım
D ) Plasenta
2. Bağışıklıkla ilgili hangisi yanlıştır?
A ) Aşı aktif bağışıklıktır.
B ) Serumda antijen bulunur.
C ) Hastalık geçirmek sonradan kazanılan
bağışıklıktır.
D ) Serum hastalık anında verilir.
3. Mikropların çıkardığı zehirli maddelere ne
ad verilir?
A ) Antikor
C ) Antitoksin
B ) Antijen
D ) Toksin
4. Hangisi ile kazanılan bağışıklık sonradan
kazanılan bağışıklıklardan değildir?
A ) Serum ile
B ) Hastalık geçirmek ile
C ) Emzirme ile D ) Aşı ile
5. Akyuvarların mikropları yakalayıp sindirmesine ne ad verilir?
A ) Fagositoz
C ) Antitoksin
B ) Lenfosit
C ) Simbiyoz
6. Aşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Sonradan kazanılan bağışıklıktır.
Her hastalığın aşısı farklıdır.
Laboratuarlarda elde edilir.
Hayvanların kanından elde edilir.
7. Aşı ve serumla kazanılan bağışıklığa ne ad
verilir?
A ) Pasif bağışıklık
C ) Kalıcı bağışıklık
B ) Doğal bağışıklık
D ) Viral bağışıklık
8. Mikropların zehirlerini yok eden veya etkisiz
hale getiren madde hangisidir?
A ) Antibiyotik
C ) Toksin
B ) Antikor
D ) Antitoksin
9. Serum hazırlanırken aşağıdaki hayvanlardan
hangisinden yararlanılır?
A ) At-Sığır
C ) Domuz-Fare
B ) Sığır-Fil
D ) Tavşan-At
10. Aşağıdakilerden hangisi bağışıklık sistemi
ile ilgili değildir?
A ) Nöron
C ) Toksin
B ) Akyuvar
D ) Antijen
11.Aşağıdakilerden hangisi zayıflatılmış
mikrop veya mikrop zehiri içerir?
A ) Serum
C ) Antitoksin
B ) Antibiyotik
D ) Aşı
12. Mikropların beslenmeleri ve çoğalmaları
sırasında çıkardığı zararlı maddelere ne
ad verilir?
A ) Toksin
C ) Antikor
B ) Serum
D ) Antitoksin
13. Aşağıdakilerden hangisi kandan elde edilir?
A ) Aşı
C ) Glikoz
B ) Serum
D ) İnsülin
14. Aşağıdakilerden hangisi vücudu mikroplara
karşı korur?
A ) Alyuvarlar
C ) Akyuvarlar
B ) Hemoglobin
D ) Kan pulcukları
15. Aşağıdakilerden hangisi bağışıklık sistemi
organlarından değildir?
A ) Bademcik
C ) Dalak
B ) Pankreas
D ) Kemik iliği
16. Aşağıda verilenlerden hangisi bağışıklık
sistemini bozar?
A)
B)
C)
D)
HIV virüsü
Verem mikrobu
Kabakulak mikrobu
Kızamık mikrobu
17. Aşağıda verilenlerden hangisi aşı için
söylenemez?
A)
B)
C)
D)
Hastalanmadan önce yapılır.
Hastalıklara karşı koruyucudur.
Hastalık oluştuğunda yapılır.
Aşı zayıflatılmış mikroptur.
18. Aşağıdakilerden hangisi sütteki mikropları
öldürme yoludur?
A ) Antisepsi
C ) Sterilizasyon
B ) Dezenfeksiyon
D ) Pastörizasyon
BAĞIŞIKLIK-I
19. Mikroplar vücudumuza en çok hangi yol
ile girerler?
A)
B)
C)
D)
Besin ve hava yolu ile
Deri ve burun yolu ile
Su ve deri yolu ile
Kulak ve göz yolu ile
20. Canlıdaki mikropların öldürülmesine ne
denir?
A ) Siterilizasyon
C ) Dezenfeksiyon
B ) Pastörizasyon
D ) Antisepsi
Download