Araştırma Politikası - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araş7rma Poli:kası Araş7rma ve Yayın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta bakım hizmetleri Eği:m Araş7rma Araş7rma ve Yayın •  KOÜ-­‐Novo Nordisk AR-­‐GE işbirliği projesi çerçevesinde 3 araş7rmaya yaklaşık 250.000 TL destek sağlandı. Ocak 2013 için yeni bir proje çağrısı yapıldı. •  Bu işbirliği çerçevesinde “Beta Hücre Biyolojisi Araş7rma Lab” kurulma hazırlıkları tamamlandı. Halen bir araş7rmacı Kopenhag Üniversitesi Beta Hücre Biyoloji Lab. çalışıyor. •  2-­‐13 Ekim 2012 tarihleri arasında yrd.doç ve yandal uzmanlık öğrencilerine yönelik ücretsiz "Tıpta Araş7rmalara Genel Bakış-­‐
İsta:s:k Analiz Sonuçlarının Yayınlanması“ kursu, •  Ocak 2013 “ Araş7rma ve Makale Yazım Teknikleri” kursu Makale Hazırlama ve Sunum Kursu 2013’de Yeni Araş7rma Kursları •  Kocaeli Üniversitesi-­‐Novo Nordisk AR-­‐GE İşbirliği anlaşması çerçevesinde, Novo Nordisk firmasının araş7rmacılara dönük 2009 yılından beri yürü`üğü “Klinik Araş7rma ve İyi Klinik Uygulamalar” kursunu 2013 yılından i:baren Kocaeli Üniversitesi ile ortak yapma kararı alınmış7r. •  Bu kapsamda 18-­‐21 Şubat 2013’ de “Klinik Araş7rma ve İyi Klinik Uygulamalar” ve “İleri Klinik Araş7rmalar” kursları Brookwood Interna:onal Academy gözlemciliğinde ortaklaşa düzenlenecek:r. Kurslar uluslar arası ka7lımcılara açık olarak düzenlenecek:r. Bundan sonra da araş7rmacılara yönelik, ih:yaç olan her alanda (biyoista:s:k, makale yazımı, araş7rma teknikleri vb) iki kurum ulusal ve uluslar arası kursları ortak düzenlemeye karar vermişlerdir. •  Yakındoğu Pediatrik Endokrinoloji Bilim Okulu Araş7rma ve Yayın •  KABİ; “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Deneysel Araş7rmalar Merkezi” (KOKİDEM ) olarak yeniden dizayn edilmiş:r. •  Yönetsel ve finansal açıdan çıkarılması planlanan “Yüksek Öğre:m Kurumlarında Araş7rma Merkezleri” yasa tasarısına uyumlu •  Morfoloji binasına taşınacak öğrenci laboratuarlarının eklenmesi ile yaklaşık 3 kat büyüyecek. Klinik ve Deneysel Araş7rma Merkezi (KOKİDEM) Klinik Araş7rmalar Birimi Protein ve An:kor Araş7rmaları Birimi Laboratuar Hayvanları Üre:m ve Araş7rma Birimi Kayıt, Arşiv, Bilgi İşlem, Doku ve Veri Bankası Birimi Araş7rma ve Yayın Destek Birimi’ dir. Kurulacak olan Biyoista:s:k ve Tıbbi Bilişim Anabilim dalı da bu merkez içinde yapılandırılacak. •  Ayrıca Üniversitemizin diğer fakülteleri, araş7rma laboratuarları ve Teknopark ile ortak çalışmaları kolaylaş7racak bir ofis bulunacak. • 
• 
• 
• 
• 
• 
Kocaeli Üniversitesi Diyabet ve Obezite Merkezi (KODİTEM) Proje Sahibi Kocaeli Üniversitesi Proje Ortakları Kocaeli Valiliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Novo Nordisk Proje İşbirlikleri Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Pankreas Adacık Hücre Araş7rma Laboratuarı Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Joslin Diabetes Center Kopenhag Üniversitesi Steno Diabetes Center Hagedorn Research Ins:tude Kocaeli Üniversitesi Diyabet-­‐Obezite Araş7rma, Merkezi bünyesinde oluşturulması planlanan Araş7rma Laboratuarları •  Obezite-­‐Diyabet Gene:k ve Biyoinforma:k Laboratuarı •  Protein Araş7rmaları Laboratuarı •  Beta Hücre Biyoloji Laboratuarı •  Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuarı •  Tranjenik Hayvan Barınma ve Deney Laboratuarı Klinik Araş7rmalar E:k Kurulu 16 İlaç Araş7rması 160 tez/araş7rma Toplam 176 dosya incelendi E:k Kurul üyelerine dosya inceleme için D puanı verilmeye başlandı Tahran Üniversitesi ile İşbirliği •  Öğrenci Değişimi Programları •  Ortak Sempozyum: •  Farkındalık programları: Okulda Diyabet Programı ve Kocaeli Şehir Programı, D vitamini eksikliğinin önlenmesi •  Ortak yaz kampları •  Klinik araşJrmalar 
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards