Slayt 1

advertisement
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Genel Bilgiler
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, modern dünyanın en önemli gelişme alanlarından biri olan bilgisayar bilimleri konusunda
akademik ve teknolojik çalışmalar yapmaktadır. Bölümümüzde, bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele
sahip, temel bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi donatılmış, yaratıcı ve üretken bilgisayar mühendisleri
yetiştirilmektedir. Bu amaçla son teknoloji ile donatılmış laboratuarlarda lisans ve lisans üstü öğrencilere araştırma ve
yaratıcılığa yönelten eğitim uygulanmaktadır.
Bölüm olarak vizyonumuz, nitelikli akademisyenlerimizle hızla gelişmekte
olan araştırma ve öğretim altyapısını kullanarak, sanayi ve devlet kurumları
ile işbirliği içinde, bilgisayar mühendisliği alanında küresel düzeyde aranan
mezunlar yetiştirmek ve yayınlarımız ile bu alandaki akademik çalışmaları
yönlendirebilmektir.
Kuramsal platformda, algoritmalar, dil yapısı, güvenlik ve şifreleme
konularında, uygulama platformunda ise istemci/sunumcu sistemleri,
elektronik ticaret, veri tabanları, yazılım geliştirme, arayüz tasarımı,
güvenlik uygulamaları, sistem tasarımı,sanal gerçeklik ve proses kontrol
gibi konulara ağırlık verilmektedir.
Bilgisayar Bilimleri
…?...
BM
Yazılım
Mühendisliği
Sistem Tasarımı
Üniversitemizin öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sıralamasında, Türk üniversiteleri arasında 2003 yılında 6.,
2004 yılında 2. sırada yer almasına paralel olarak Bölümümüzün öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı üniversite
ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca bölümümüz Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan (Fransa, İspanya gibi)
üniversiteler ile ERASMUS öğrenci değişimi projesi kapsamında anlaşma yapmış olup, başarılı öğrencilerimiz bu
üniversitelere giderek bir yıla kadar orada eğitimlerine kesintisiz devam etme olanağına sahiptirler.
Program Hedefleri
•Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırmak.
•Deney tasarımlama, yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorulama becerisi kazandırmak.
•Gereksinimleri karşılayacak nitelikte bir sistemi, parçayı yada süreci tasarımlama becerisi kazandırmak.
•Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırmak.
•Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırmak.
•Mezunların matematiksel analiz, ayrık matematik ve otomasyon gibi özel konularda gerek mesleki, gerekse akademik
çalışmaya temel teşkil edecek konularda bilgi sahibi olmasını sağlamak.
•Bilgisayar mühendisliği alanında, çağın gerektirdiği rekabet ortamında problemler hakkında bilgi ve kendini geliştirme
becerisi kazandırmak.
•Bilişim sistemleri uygulamalarında analiz, tasarım ve yönetim becerisi kazandırmak.
İş Olanakları
Bilgisayar Mühendisleri için iş olanakları çok geniştir. Mezunlarımız, bilgisayar ve bilgi sistemleri ile ilgili her türlü
mühendislik yada araştırma/geliştirme alanında kariyer yapabilecek altyapıya sahiptir. Bilgi sistemlerini kullanan tüm
organizasyonlarda görev alabilirler. Yeniden
• Yazılım Mühendisi
yapılanma sürecinin yoğun olarak yaşandığı
Akademisyenlik
şu dönemde yeni teknolojileri bilen vizyon
• Bilgi Teknolojileri
(Üniversiteler)
sahibi mühendislere gereksinim duyulmaktadır.
• Yazılım Danışmanı
Bazı görev başlıkları: yazılım mühendisi,
Bilişim
•İletişim ve Ağ Teknolojileri
Ar-Ge
bilgi sistemleri uzmanı, sistem analisti ve
Sektörü
programcı, veritabanı yöneticisi, sistem ve
• Bilgi Sistemleri Uzmanı
ağ yöneticisi, ağ programcısı, bilgisayar
Ar-ge Mühendisi
•Grafik Geliştirme Uzmanı
grafik geliştirme uzmanı, yazılım danışmanı,
(Araştırma Laboratuarları)
• Sistem Analisti
bilgiişlem yöneticisi. Bilgisayar Mühendisliği
mezunları kamuda bir çok alanda çalışabildikleri gibi yalnızca ülkemizde değil başta Amerika ve Avrupa olmak üzere
birçok ülkede işe girebilme olanaklarına sahiptirler.
Akademik Kadro
Eğitim ve Araştırma İmkanları
Prof. Dr. İbrahim SOGUKPINAR, Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL
Doç. Dr. Erkan ZERGEROĞLU
Doç. Dr. Hacı.AIi MANTAR
Doç. Dr. Fatih Erdoğan SEVİLGEN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Hasari ÇELEBİ
Öğr. Gör. Murat Şeker
Öğr. Gör. Dr. Alp Arslan BAYRAKÇİ
Araş. Gör. Abdullah AKAY
Araş. Gör. Alper UĞUR
Araş. Gör. Arzu KAKIŞIM
Araş. Gör. Fatih TÜYSÜZ
Araş. Gör. Egemen Cumhur Kaleli
Araş. Gör. Evren Çiftçi
Araş. Gör. Evrim FURUNCU
Araş. Gör. Hakan GÜMÜŞ
Araş. Gör. Gökhan ÇELİK
Araş. Gör. Mahmud Rasih ÇELENLİOĞLU
Araş. Gör. Meltem ÇETİNER
Araş. Gör. Salih CEBECİ
Araş. Gör. Umut DEMİRTAŞ
Araş. Gör. Ulaş VURAL
Eğitim Programının Ana Hatları
Hazırlık
1. Yıl
Bilimsel Hazırlık ve bilgisayar bilimlerine giriş.
2.Yıl
Bilgisayar Mühendisliğinin temel dersleri
3. Yıl
İleri düzey Bilgisayar Mühendisliği dersleri.
4. Yıl
Uzmanlık alanının seçimi ve bitirme projesi..
İş Hayatı
Lisansüstü
Eğitim
Öğrenci Laboratuarları
•LCD ekranları, gelişmiş donanımları ve ihtiyaç duyulan
tüm yazılımlarıyla 30 bilgisayarlı, 1 adet Bilgisayar
laboratuarı.
•1 adet özel çalışma Bilgisayar Laboratuarı.
•1 adet Mikroişlemci laboratuarı
•1 adet Elektronik laboratuarı
Araştırma Laboratuarları
•Bilgisayarla Görme Laboratuarı
http://vision.gyte.edu.tr
•İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuarı
http://hci.gyte.edu.tr
•Simülasyon ve Savunma Teknolojileri Laboratuarı
http://simlab.gyte.edu.tr
•Yüksek Başarımlı Hesaplamalar Laboratuarı
http://simlab.gyte.edu.tr
•Robotik ve Kontrol Laboratuarı
http://robotlab.gyte.edu.tr
•Veri Madenciliği Laboratuarı
http://bilmuh.gyte.edu.tr/labs/datamining/
•Bilgisayar Ağları Laboratuarı
http://netlab.gyte.edu.tr/
•Ağ ve Bilgi Güvenliği Laboratuarı
http://nislab.gyte.edu.tr
•Kablosuz Araştırma Laboratuarı
http://bilmuh.gyte.edu.tr/labs/wireless/
İletişim Bilgileri
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Puanlar
Yıl
2009
2010
2011
2007 yılından bu yana 5000 m² alana sahip yeni ve modern
Bilgisayar Mühendisliği binasında eğitim verilmektedir.
Binada bir adet kantin, pek çok ofis, araştırma laboratuarları,
öğrenci laboratuarları, bir adet konferans salonu ve değişik
boyutlarda 10 adet derslik bulunmaktadır.
Kontenjan
70
72
72
Taban Puan Tavan Puan
439
462,693
495,800
445,833
476,463
Adres: İstanbul Caddesi No:101 41400, Gebze, Kocaeli
Türkiye
www: http://www.gyte.edu.tr/bilmuh
E-posta: [email protected]
Tel: +90 (262) 605 22 43
Faks: +90 (262) 605 22 05
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards