tal*mat sayfa formu - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

advertisement
Yürürlük Tarihi : 21.03.2011
Kodu: B091TKG0730005.TA.04
Rev. No/Tarihi : 00/
Tapu ve Kadastro
Sayfa
Genel Müdürlüğü
: 1/2
BAHÇE BAKIM İŞ AKIŞ ŞEMASI
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BAHÇE BAKIMI
Dış Çevre Temizliği
İlkbahar Bakımı
Sonbahar-Kış
Bakımı
Belleme ve çapa
gübreleme yapımı ve
toprağın güçlendirilmesi
Ağaç ve çalıların sulama
çanaklarının açılması ve
sulama hortumların
bakımının yapılması
Kıştan önce çimlerin
biçilmesi ve yaprakların
temizlenmesi, gübre ile
güçlendirilmesi
Ağaç ve çalıların bahar
budamasının yapılması
Yaprak dökümünden
sonra kışlık budamanın
yapılması
Yabaniotların temizliği
Düzenli çim biçimi ve
gerekli yerlere çim ekiminin
yapılması
Yazlık çiçeklerin
sökülmesi, toprağın
işlenmesi ve gübrelenmesi
fideler için zemin
hazırlığının yapılması
Çim, ağaç, çalı ve
çiçeklerin sulanması
Soğuğa dayanıklı olmayan
çiçek ve bitkilerin soğuğa
karşı muhafaza altına
alınması
Mevsimlik çiçek ve yer
örtücü bitkilerin dikimi
İşlem Sonu
İşlem Sonu
HAZIRLAYAN
Elif ŞENER
Peyzaj Mimarı
KONTROL EDEN
İbrahim ÖZTÜRK
Şube Müdürü
ONAYLAYAN
İbrahim Soner KINDIR
Destek Hizmetleri Dairesi
Başkan V.
Yürürlük Tarihi : 21.03.2011
Kodu: B091TKG0730005.TA.04
Rev. No/Tarihi : 00/
Tapu ve Kadastro
Sayfa
Genel Müdürlüğü
: 2/2
BAHÇE BAKIM İŞ AKIŞ ŞEMASI
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE BAHÇE BAKIMI
İLKBAHAR-YAZ BAKIMI:
1-Çalılar ve ağaçların sulama çanakları açılır, bütün ağaç ve çalı guruplarında gerekli budamalar yapılır.
2-Sulama hortumlarının ve springlerin bakımları yapılarak kullanılır duruma getirilir.
3-Çim alanlarda yabani ot temizliği yapılır.
4-Çim alanlarda boşluklar varsa bu alanlara çim tohumu takviyesi yapılır.
5-Çim alanlar haftada bir kez biçilir ve ardından sulaması yapılır.
6-Çim alanlar ve diğer bitkiler hergün yeterli miktarda sulanır.
7-Gerek görülen alanlarda mevsimlik çiçek ve yerörtücü bitkiler dikilir.
SONBAHAR-KIŞ BAKIMI:
1-İhtiyaç duyulan alanlarda belleme, çapalama ve havalandırma yapılır. Organik ve kimyasal gübrelerle gübreleme
yapılarak toprak güçlendirilir.
2-Çim alanlar kıştan önce 6-7 cm uzunluktan biçilir, üzerlerinde biriken yapraklar temizlenir.
3-Çim alanların üzerine 1-2 cm kalınlığında çok iyi yanmış organik gübre veya torf serilir.
4-Sonbaharın son aylarında, yapraklı bitkiler yapraklarını dökünce budama işlemi yapılır.
5-Yazlık çiçekler sökülür, kışlık fidelerin dikimi için toprak bellenir, gübrelenerek havalandırılır.
6-Soğuk koşullara dayanıklı olmayan bitkilerin üzerleri havasız kalmayacak şekilde örtülür(örn:güller).
7-Ağaç ve çalı grubu bitkilerin dipleri torfla desteklenerek soğuğa karşı korunur.
HAZIRLAYAN
Elif ŞENER
Peyzaj Mimarı
KONTROL EDEN
İbrahim ÖZTÜRK
Şube Müdürü
ONAYLAYAN
İbrahim Soner KINDIR
Destek Hizmetleri Dairesi
Başkan V.
Download