dünyada tıbb* b*tk*ler

advertisement
DÜNYADA TIBBİ BİTKİLER
•
Tıbbi bitkilerin iki kaynağı vardır
a) doğal
b) kültür
 Tıbbi bitkilerin büyük kısmı doğadan elde edilmektedir.
 Dünyada ki 270 bin bitkiden 20 bin adedi tıbbi bitki olarak
 Dünyada yaklaşık olarak 20.000 çeşit bitki türünün tıbbi
amaçlı
 Avrupa’da 2.000 kadar bitkisel drog ticareti
 Dünya çapında popüler olan tıbbi bitki sayısının 4-6 bin
 ticareti yapılan tür sayısının da 3 bin civarında
 900 kadar tıbbi bitki türünün kültürü yapıldığı
 Dünyada ilaç pazarı hacmi 2014 yılında 950 milyar dolar
civarında olup, biyoteknolojik ürünlerinde bu sektöre
girmesi ile bu pazarın giderek büyüyeceği tahmin
edilmektedir (Arslan N. Vd. 2015.)
Dünyada Tıbbi Bitkiler
•
•
•
•
•
•
•
Dünya pazarları, ileriye yönelik planlamaya imkan veren bir
üretim tarzı ile etken madde miktarı ve kalitesi yüksek “standart”
ürün talep etmektedir.
Ancak bu talebi bugüne kadar yapıldığı gibi doğadan toplayarak
karşılamamız ve pazarda kalıcı bir yer edinmemiz mümkün
değildir.
Doğal bitki dokusunda mevcut ıtrî ve tıbbi bitkilerin çok az bir
kısmı kültüre alınmıştır.
İç ve dış piyasada değerlendirilen bitki türlerinin önemli bir kısmı
doğadan toplanmaktadır.
Son yıllarda doğal tedavi yöntemleri ile ilgili bu konuya ağırlık
verilmesi tıbbi bitkileri tekrar gündeme getirmiştir. Bugün
kullanılan tıbbi bitkilerin tahmini olarak %70’inin doğadan
toplandığı, %30’unun ise kültürünün yapıldığı tahmin edilmektedir.
İşte bu nedenle yoğun ve kontrolsüz toplamalar nedeniyle tıbbi
bitki türleri arasında %20’den fazlasının geleceği tehlike altında
olduğu bildirilmektedir.
Sadece Almanya pazarında alınıp satılan tıbbi ve aromatik bitki
sayısı 1,500’ün üzerindedir. Ancak dünya genelinde tıbbi ve
aromatik bitkilerin %1’den daha azının ekonomik anlamda kültürü
yapılmaktadır.
Örneğin 2,000 kadar tıbbi ve aromatik bitkinin pazarlandığı
Avrupa’da kültürü yapılanların sayısı en fazla 150’dir. Çok köklü
bir tıbbi ve aromatik bitki üreticisi olan Macaristan’da dahi bu sayı
40 kadardır.
BİTKİSEL ÜRÜNLER-GLOBAL
PAZAR PAYI (BİTKİSEL KATKI VE
TEDAVİ EDİCİ ÜRÜNLER)
3
Download