Bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin ve el sanatlarının çok

advertisement
Bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin ve el sanatlarının çok yaygın olduğu
ülkemizde, yüzyıllar boyunca doğal boyalar üretilmiştir. Son yıllarda eko tekstiller ve
çevre korumasının ön plana çıkmasıyla doğal boyalar üzerine yapılan çalışmalar
artmıştır. Doğal boyamacılıkta, bazı bitkilerin antibakteriyal etkilerinin olduğu
gözlemlenmiştir. Bu derlemede özellikle bazı bitkilerin antibakteriyal etkileri ve aktivitesi
için kullanılan test yöntemleri üzerinde durulmuştur
Download