hipotroidi ve hemşirelik bakımı

advertisement
29.03.2016
BÜYÜME –GELİŞME
BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK
BAKIMI
Prof. Dr. Nursan ÇINAR
HİPOTROİDİ VE HEMŞİRELİK
BAKIMI
 Hastalığın erken tanısı için
yenidoğanlar hipotroidi belirti
ve bulguları yönünden gözlenir.
 Tanı konan çocuklara, yetersiz
olan troid hormonu reçete
edilen miktarda verilir.
 Doz başlangıçta düşüktür.
 Toksik belirtileri gözlenir ve çocuk tolere ediyorsa
arttırılır.
 İlaç günün aynı saatinde ve aç karnına verilir.
 Tiroid gereksinimi çocuğun büyüme ve gelişme
İlacın toksik belirtileri;
-Taşikardi
-Dispne
-Uykusuzluk
-İshal
-Ateş
-Kusma
-Titreme
-Kilo kaybıdır.
 İyi dengelenmiş bir diyet ile beslenmesi sağlanır.
periyoduna, çevre ısısına ve stres düzeyine göre
değişir.
 Düzenli ağız bakımı verilerek ve şekerli yiyecek-
 Verilecek ilaç miktarının hesaplanması için düzenli
 Aileye duygusal destek sağlanır ve aile, çocuğun
aralıklarla laboratuvar tetkiklerinin yapılması
gereklidir.
içecekler sınırlanarak diş çürümeleri önlenir.
evde bakımı konusunda eğitilir.
1
29.03.2016
HİPOFİZER CÜCELİK VE
HEMŞİRELİK BAKIMI
 Çocuğun büyüme hızı ve tedavinin
etkinliği izlenir.
 Hipoglisemi belirtileri konusunda
çocuk ve ailesi bilgilendirilir.
 Ameliyatla düzelebilen vakalarda
çocuk ameliyata hazırlanır.
 Gelişen sorunların çözümlenmesinde yardımcı
olunur.
 Çocuk ve ailesinin duygularını ifade etmelerine
izin verilir.
 Bu çocuklar yaşıtlarına göre genç gözükür.
 Aile ve öğretmenine, çocuktan yaşına uygun
sorumluluklar beklemeleri önerilir.
ERKEN PUBERTE
(PÜBERTAS PRECOX) VE
HEMŞİRELİK BAKIMI
 Ailenin,
çocuğun durumu ile ilgili ayrıntılı
açıklamaya gereksinimi vardır (yaşına uyan
seksüel gelişimi, çocuğun görülen belirtileri,
zeka durumu gibi).
 Erken puberte gelişimi gösteren çocuklar, fiziksel
olarak yaşıtlarına göre daha gelişmiş oldukları için,
kendi yaşlarına uygun olan normal davranışları, bu
çocukların gelişmemiş veya gelişimlerinin geri
olduğu düşüncesini doğurur.
DOWN SENDROMU
VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 Down sendromlu çocuğun tedavi ve bakımında
amaç, ailenin durumu kabullenmesini, çocuğun
evde bakımını üstlenmesini ve giderek çocuğun
kendi kendine yetebilmesini sağlamaktır.
Yenidoğan ve Küçük Çocukluk
Döneminde
 Büyüme ve gelişmesi için yeterli besin alması
sağlanır.
 Gereksinimleri hesaplanmış uygun bir diyet ile
karşılanır.
2
29.03.2016
 Zayıf kas tonüsü nedeniyle emmede yetersizlik ve
iştahsızlık varsa, beslenmesi için yeterli zaman
ayrılır.
 Küçük miktarlarla beslenir.
 Beslendikten sonra hareket ettirilmez.
 Beslenmeden önce burun temizliği yapılır.
 Aldığı besin miktarı izlenir.
 Birlikte görülebilecek anomaliler dikkatle
gözlenir.
 Çocuk yaşına uygun uyaranlarla uyarılır.
 Gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilmesi
için desteklenir ve yeterli olduğu durumlarda
Daha sonraki dönemlerde:
 Güvenli ortam sağlanır.
 Uyarı sağlayan ve yaşına uygun oyuncakların
seçimine özen gösterilir.
ödüllendirilir.
 Motor, sosyal ve duyu organlarının gelişimi için
uyarı egzersizleri sürdürülür.
 Öğrenme için, baskı olmadan tekrarın önemi, sabır
ve anlayışın gereği açıklanır.
 Belirli aralarla tartı ve boy kontrolü yapılır.
 İyi bir hijyen, uygun beslenme ve çevre ortamı
sağlanarak enfeksiyonlardan korunur.
 Sağlıklı aile ilişkileri önemlidir.
 Üretken olması sağlanır.
TEŞEKKÜRLER
3
Download