2419 ada 58 numaralı parsel peyzaj projesi kararları

advertisement
2419 ada 13 numaralı parsel restorasyon raporu
Yapıya ait restorasyon projesi, restitüsyon çalışması esnasında elde edilen veriler
doğrultusunda hazırlanmıştır. Islak hacimler modern durumlara uyarlanmış. Parsel
boşluğunun peyzaj hazırlanmıştır.
Peyzaj projesi kararları
2419 ada 13 numaralı parsel, Fazilet Sokak, İbadethane Yanı Sokak ve
Zeyrek
MehmetPaşa
Sokaklarının
kesişimi
üzerinde,
köşe
parsel olarak
konumlanmaktadır. Parselin tamamı 1320 m² olup yapılar haricinde kalan bahçe
alanı yaklaşık olarak 700 m² civarındadır. Bahçe yapının ön ve arka kısımlarında
olmak üzere iki kısımdır. Bu iki kısım kemerli bir geçiş ile birbirine bağlanmaktadır.
Parselin 34 Parsel ve de Zeyrek Mehmet Paşa Sokağına bakan kısımlarında tescilli
duvarlar ile çevrilmiştir.
Parselin bahçe kısımlarında oldukça yoğun bir bitki dokusu bulunmaktadır.
Bunlar içerisinde kayda değer olanlar; ön bahçede iki adet Ailanthus altissima
(Kokarağaç), üç adet Populus nigra “Pyramidalis” (Piramidal Kavak), bir adet Juglans
regia (Ceviz), iki adet Morus alba (Dut), iki adet Prunus domestica (Erik), bir adet
Elaeagnus angustifolia (İğde), bir adet Ficus carica (İncir) ve bir adet Citrus
aurantium (Portakal) bulunmaktadır. Arka bahçede ise kayda değer türlerden; iki adet
Ficus carica (İncir), üç adet Juglans regia (Ceviz), dört adet Morus alba (Dut), iki adet
Prunus domestica (Erik) ile dört adet Prunus avium (Kiraz) tespit edilmiştir. Tespit
edilen bu bitkiler peyzaj projesi üzerine işlenmiştir. Bunun dışında çok yoğun ve sık
olarak bulunan ağaççık ve otsular kayda değer bulunmamıştır.
Parselin konumu, güneşlenme durumu ve korunaklılığı tür seçiminde önemli
etmenlerdendir. Bahçe Güneydoğu-Kuzeybatı cephelidir.
Yapı kullanışı açısından bahçe zemininden çok girişlidir, tüm bu girişleri
birleştirmek için en fonksiyonel çözüm yapı ile bahçe arasında sert zemin oluşturmak
suretiyle sağlanmıştır. Bu sert zeminde doğal dokusu ve estetiği de göz önünde
bulundurularak bej traverten kullanılmıştır. Yapının kısmen ahşap kısmen de taş
dokulu olduğu göz önünde bulundurularak traverten ile yapı birleşiminde 20 cm.
genişliğinde serbest beyaz çakıl döşeme oluşturularak yapının zarar görmemesi ve
zeminden su almaması düşünülmüştür. Bu sistem çözümü gerek ön bahçe gerekse
de arka bahçede de uygulanmıştır. Bunun dışında bahçe içerisinde yine doğal bir
malzeme olan kayrak taşından atlama taşı şeklinde gezinti yolları teşkil edilmiştir.
İki bölümden oluşan bahçeyi ayrı ayrı ele alırsak; Bahçenin güneybatı yani ön
bölümünde parsel duvarı boyunca bitkilendirme yapılarak ortada geniş çim alan
bırakılmak suretiyle bitkilendirme yapılmıştır. Bahçenin bu kısmı arka kısımdaki
bahçeye nazaran gün ışığından daha fazla faydalandığından tür seçimi daha çok
çiçekli bitkiler arasından seçilmiştir. Kullanın türlerin başlıcaları arasında Cupressus
sempervirens “Fastigiata” (Sütun Servi), Cedrus deodora “Aurea” (Altuni Sedir),
Syringa vulgaris (Leylak), Cupressus macrocarpa “Goldcrest” (Limon Servi) gibi
ağaç-ağaççıkların yanında Lavandula spica (Lavanta), Anthemis hybrida (Çeşme
Papatyası), Rosa (Gül), Salvia officinalis (Adaçayı) gibi bitkilerdir. Bahçenin kuzeybatı
yani arka kısmı ise mevcut bitkilere de bakıldığında meyve bahçesi olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Yapılan yeni düzenleme mevcuda zarar vermeden parsel sınırı
boyunca bitkilendirme yapılmak suretiyle teşkil edilmiştir. Kullanılan başlıca türler
Cupressus sempervirens “Fastigiata” (Sütun Servi), Cupressus arizonica “Glauca”
(Mavi Servi), Viburnum lucidum (Manolya yapraklı Kartopu), Phormium tenax
“Atropurpurea” (Bordo yapraklı Tenaks), Salvia officinalis (Adaçayı), Aucuba japonica
(Akuba) gibi türlerdir.
Yaklaşık büyüklüğü 700,00 m² olan bahçe alanının sert zeminler haricindeki
kalan 565,00m² ’lik yeşil kısmın zemini hazırlanırken, sıkışmış olan toprak ve moloz
atıklarından oluşan mevcut zeminin 30 cm.’lik kısmı sıyırılıp atılarak, yerine işlenmiş
bitkisel (nebati) toprak takviyesi yapılmalıdır. Bu bitkisel toprak, içeriği bakımından
%50 elenmiş bahçe toprağı, %30 mil, ve %20 oranında bitkisel torftan oluşmalıdır.
Buna göre bitkisel toprak ihtiyacı yaklaşık 170,000 m3’tür. Çim alan olarak ayrılan
kısmın büyüklüğü ise yaklaşık olarak 405,00 m²’ olup bu yeşil alan için 6’lı karışım
çim tohumu uygun olup hazır rulo çim ile uygulama yapılması daha pratik olmaktadır.
Download