Slayt 1 - Nedir.Org

advertisement
TÜRKİYE’NİN
BİTKİ ÖRTÜSÜ
Bitki örtüsü denildiği zaman, bir yerde doğal olarak
yetişen bitkilerin oluşturduğu topluluklar akla gelir.
Türkiye, barındırdığı bitki türleri bakımından
dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
Orman, bozkır, çayır, maki gibi. Bitkiler yetişebilmek için
besin maddesi, su ve sıcaklığa ihtiyaç duyar. Bu özellikler
bakımından yeryüzündeki ortam şartları, büyük
farklılıklar gösterir.
Bitki örtüsünün gelişmesine etki eden faktörler şunlardır:
- İklim
- Toprak özellikleri
- Yerşekilleri
1-)İKLİM
Bitkilerin yeryüzünde dağılışını etkileyen en
önemli faktör iklimdir. Çünkü bitkilerin
yetişmesinde sıcaklık önemli rol oynar.
Her bitkinin yetişebilmesi için belirli ölçüde
sıcaklığa ihtiyaç vardır.
Sıcak ve nemli yerlerde yetişen bitki örtüsü gür ve
zengin türlere sahiptir. Ancak kurak ve soğuk yerlerde
yetişen bitki türleri az sayıdadır. Böyle yerlerde yetişen
bitkiler seyrek ve cılızdır.
2-)Toprak Özellikleri
Toprakların suyu tutma özellikleri, kalınlıkları,
içlerindeki mineralleri birbirinden farklıdır.
Değişik oranda besin maddelerine sahiptirler.
Bunlardan dolayı her bitki türü ancak kendisi
için uygun olan toprak üzerinde yetişebilir.
Bazı bitkiler geçirimli toprakları severken
bazıları bol humuslu toprakları sever.
3-)Yerşekilleri
Bitki örtüsünün yetişmesinde yükseklik ve bakı özellikleri
de etkili olmaktadır.
Yükselti arttıkça sıcaklık azalmakta, belli bir yükseltiden sonra yağış
miktarı da düşmektedir. Bu yüzden bir dağ yamacı boyunca farklı
özellikte olan ormanlar kuşaklar halinde yükselir.
Bitki örtüsünün Özellikleri :
1- Bitkiler hayvanların besin kaynağıdır.
2- Bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşmamasını sağlar.
3- Bitkilerden ilaç yapılır.
4- Canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların
üretiminde yer tutar.
5- Bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (Orman ,Çalı, ot gibi)
6- Türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.Bu yüzden
dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir.
Ülkemizdeki başlıca bitki topluluklarını
orman, maki, bozkır ve
yüksek dağ çayırları olarak
gruplandırılır.
1-)ORMAN
Ormanlarımızı genel olarak ağaçların yaprak cinslerine göre,
geniş yapraklı ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar olmak üzere iki
gruba ayırmak mümkündür.
Bazı alanlarda iğne yapraklı ormanlar ile geniş yapraklı
ormanların bir arada bulunduğu karışık ormanlarda görülür.
Ülkemizdeki ormanların önemli bir kısmı, kıyı bölgelerimizin
denize bakan yamaçlarında toplanmıştır. Kıyı
bölgelerimizdeki ormanlar gür, buna karşılık iç bölgelerin
ormanları seyrektir.
2-)MAKİ
Maki, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde görülen sert
yapraklı, kuraklığa dayanaklı, her mevsim yeşil, bodur
ağaçlardan ve çalılardan oluşan bir bitki topluluğudur.
Akdeniz ikliminde yetişen kızılçam ve meşe ormanları
tahrip edildikten sonra buralardaki orman altı örtüsü
gelişerek makiyi oluşturmuştur.
Makileri oluşturan başlıca bitki toplulukları: Sandal, kocayemiş, defne,
mersin, zeytin, keçiboynuzu, sakız, menengiç, zakkum, erguvan ve
teşbih ağacıdır. Genellikle 1-2 metre boyunda olan bu
ağaççıkların dağılışı iklim özelliklerine göre çeşitlilik gösterir.
3-)BOZKIR
Bozkırlar İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerimizde en yaygın bitki örtüsüdür.
Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla
yeşerip yazın sararan sert çayırlar, otlar ve çalılıklardan
oluşan bir bitki örtüsü bulunur. Bu bitki örtüsü ve
kapladığı alanlara bozkır (step) adı verilir.
Yapılan araştırmalar, İç Anadolu’da ve Ergene havzasında önceleri
ormanların daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ancak yüzyıllar
boyunca bu ormanlar çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş ve giderek
azalmıştır.
4-)YÜKSEK DAĞ ÇAYIRLARI
Yüksek dağlarda ormanların üst sınırından daha yukarıdaki kesimlerde
sıcaklığın düşük olmasından dolayı, dağ çayırları (Alpin çayırları) yer alır.
Kuzey Anadolu dağları ve Toroslarda 2000 m’den daha yüksek
alanlarda yer alan dağ çayırları Doğu Anadolu’nun yüksek dağları
ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarında yaygındır.
Ülkemizde yüksek dağ çayırları, yaylacılık ve hayvancılık faaliyetleri
açısından önem taşır. Uzun ve gür otlarla kaplı bu alanlarda özellikle
büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır.
CEVAP
CEVAP
FURKAN
AKAR
10-A
1204
KAYNAK
http://egitimedair.net
http://www.bilgiustam.com
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards