almanya`nın ekonomisi

advertisement
ALMANYA
ALMANYA

Tam Adı: Federal Almanya Cumhuriyeti

Yüzölçümü: 357 021 km²

Başkenti: Berlin

Para Birimi: Euro

Dili: Almanca

Nüfusu: 82,400,996 kişi (2007 tahmini)


Ortalama Yaş: 43 yıl (2007 tahmini)
Okur Yazarlık Oranı: % 99 (2003 tahmini)

Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 31,400 $ (2006 tahmini)

Yönetim Şekli:Federal Cumhuriyet
Kurtuluş Günü: 18 Ocak 1871 (Alman Birliği)
ALMANYA’NIN TARİHİ

Baltık kıyılarında yaşayan Almanlar, Batı Roma Devleti'nin
çökmesi ile Alman Krallığı'nı kurdular. Ancak devletin şekli ve
sınırları sürekli olarak değişti. Hıristiyanlıktaki mezhep
ayrılıkları yüzünden zaman zaman uzun süren savaşlar oldu.
1907'de Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan devletleri
ile; Britanya, Fransa ve Sovyetler Birliği kendi aralarında ittifak
kurdular ve 1914'te dünyayı sarsan ve Osmanlı Devleti'nin de
da katıldığı 1. Dünya Savaşı meydana geldi. Bu savaş,
Almanların yenilgisi ile sonuçlandı. Almanya'nın ekonomisi
göktü, enflâsyon arttı. Nasyonel Sosyalist Partisi lideri Hitler,
1933'te Almanların başına geçti. 2. Dünya Savaşı sonunda da
Almanya yenik düştü. 1949'da Batı Almanya Federal
Cumhuriyeti kuruldu. 1990'da ise Doğu Almanya ile birleşerek
şimdiki Almanya Federal Cumhuriyeti oluştu.
Brandenburg Kapısı
ALMANYA DA BULUNAN
EYALETLER

Ülke toplam 16 eyaletten oluşmaktadır. Bu eyaletler;
Bu eyaletler; Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,
Thueringen'dir.
YERŞEKİLLERİ
•
•
•
•
•
;
Almanya'nın yeryüzü şekilleri üç kısımda incelenebilir.
Ülkenin kuzeyinde geniş ovalar uzanırken, orta kısımları platoluk,
güneydeki Bavyera çevresi ise Alp Dağları ile kaplıdır
Daha güneyde Karaorman dağları yer alır. Tuna nehrinin kaynağını
aldığı sahada Alp dağlarının kuzey uzantısına geçilir; burada
yükseklik 3000 m ye yaklaşır.
Ülkenin önemli akar suları ,Kuzey denizine dökülen Ems.weser ve
Elbedir.
Rejimleri düzenli ve kanallarla birbirine bağlı olan bu akarsular
üzerinde taşımacılık yapılır. Denize döküldükleri yerlerde delta
oluşmamaktadır.
•Bavyera Alpleri
ALMANYANIN İKLİMİ

Almanya'da ılıman okyanus iklimi görülmektedir. İklim soğuk, yıl boyunca
bulutlu ve yağışlıdır. Alp Dağları üzerinde yer alan kısımlarında karasal
şartlar görülmektedir. Zaman zaman Alplerden sıcak Fön rüzgarları
esmektedir. Ülkenin orta bölümünden geçen nehirlerin zaman zaman
donması ulaşımı engeller.
Bitki Örtüsü;
Almanya'nın alçak düzlüklerinde yaprağını döken ormanlar görülür. Ancak
ülkenin büyük bir bölümü doğal bitki örtüsünü kaybetmiştir. Yapay
yollardan yetiştirilen ormanlar yaygındır. Güneye doğru yüksekliğin
artması ile birlikte soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanlar (sarıçam, huş
ve melez) görülür. Ormanlar güneyde Bavyera ve Alplerin kuzey
eteklerinde özellikle Salzburg civarında yer alır.
ALMANYANIN NÜFUS YAPISI







Nüfus Yapısı;
Nüfusu 82 milyona yakın olan ülkede nüfus artışı durmuştur
Ülkede yaklaşık 7,3 milyon civarındaki nüfusu, başka ülkelerden
(ispanya, Portekiz, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye) gelen işçiler
ve aileleri oluşturur.
Aileleri ile birlikte 2 milyonu aşan Türk işçileri, diğer ülkelerin
işçilerine göre çoğunluktadır
Nüfus yoğunluğu sanayi merkezlerinde fazladır.
Nüfusun yaklaşık yansı, Ruhr vadisinden Bonn'a kadar uzanan
sahadaki kentlerde toplanmıştır.
Ulaşım ağının iyi olması, kentlerde fazla nüfusun toplanmasını
engellemektedir.
Nüfus: 82,400,996 kişi (2007 tahmini)
YERLEŞME

Almanya'nın önemli kentleri; başkent
Berlin, önemli bir liman kenti Hamburg,
Münih, Frankfurt, Essen, Dortmund,
Stuttgart, Düsseldorf ve Bremen'dir.
Kentlerin çevresinde kasaba tipinde
toplu yerleşmeler görülür.
BERLİN
ALMANYA’NIN EKONOMİSİ





Ekonomik güç bakımından Avrupa'da ve dünyada sayılı ülkeler
arasındadır.
Almanya, sahip olduğu demokratik rejim sayesinde hızla kalkınmıştır.
Batı Almanya, Avrupa'da en yüksek işçi ücreti ödeyen, sosyal adalet,
refahı sağlayan, düşük enflâsyon ve satın alma gücü fazla olan, işsizlik
oranı en düşük bir ülke durumundadır.
Almanya, ticaret hacmi açısından dünyada önde gelen ülkeler
arasındadır.
Gelişmiş ve çok iyi düzenlenmiş deniz ve hava ulaşımı ile dünyanın her
yerine bağlantı sağlanmaktadır.
Hamburg ve Bremen limanları ile Frankfurt Hava Limanı'nın uluslararası
taşımacılıkta önemli yeri vardır. Bankacılık, borsa, sigorta işleri, bilimsel
ve teknolojik araştırmalar, eğlence, pazarlama, sağlık, eğitim, sosyal
güvenlik ve turizm alanlarında da çok başarılı hizmetler vermektedir.
ALMANYA DA TARIM
 Almanya, modern tarım usulleri kullanarak yüksek verim alan bir
ülkedir.
 Almanya'da yetiştirilen tarım ürünleri, ülkenin ihtiyacını
karşılamaktan uzaktır

Önemli tarım ürünlerini buğday (18 milyon ton), arpa, yulaf,
çavdar, şeker pancarı, patates, meyve, lahana ve şerbetçi otu
oluşturur.

Büyük bir bölümü orman, çayır ve otlaklarla kaplıdır.

Ülkede büyükbaş hayvanlar, domuz ve kümes hayvanları
yetiştirilmektedir.

Ülkenin üçte birini kaplayan ormanlardan elde edilen ürünlerin
(yıllık kereste üretimi 46 milyon m3'tür) milli ekonomiye katkısı da
bir hayli fazladır.
ALMANYA’NIN SANAYİSİ

Almanya dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden birisidir.

Almanya'daki sanayiinin gelişmesinde, Ruhr ve Saar havzalarındaki kömür
yataklarının önemli etkisi olmuştur.

Ruhr Havzası, Almanya'nın en büyük ve dünyanın sayılı sanayi bölgeleri
arasındadır.

Burada üretilen demir ve çeliğin bir bölümü, makine ve motorların üretiminde
kullanılır

Aşağı Saksonya, Frankfurt, Mannheim ve Stuttgart, önemli sanayi tesislerinin
yer aldığı merkezlerdir

Sanayi dalları; demir, çelik, kömür, çimento, kimyasal maddeler, makine, taşıt,
makineli aletler, elektronik aletler, gemi inşası, tekstil, gıda ürünleri ve başta
bira olmak üzere çeşitli içeceklerdir.
ALMANYA İLE TÜRKİYE
İLİŞKİLERİ
•
Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerde 1962 tarihli “Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Geliştirilmesi Anlaşması” ile 1985 tarihli “Çifte
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” dayanak teşkil etmektedir
•
Almanya’yla ticari ilişkilerimizde Türkiye’den 5000’in üzerinde firma ya da
kuruluş tarafından ihraç edilen ürünlerimizin, tekstil, konfeksiyon
ve elektronikten gıda maddelerine kadar çok geniş bir yelpaze içinde yer
aldığı görülmektedir.
•
Almanya’nın Türkiye’ye yönelik ihracatına bakıldığında, çeşitli makinelerin
ön sırada yer aldığı görülmekte, bunu elektrik ve elektronik ürünler, otomotiv
ürünleri, sanayide kullanılan diğer hammadde ile yarı mamuller, demir çelik
ürünleri, eczacılık ürünleri ile plastik izlemektedir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards