Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan yerlerine

advertisement
Adı soyadı:…………………………………….
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES BOŞLUK DOLDURMA
Enerji – ışık yayarak – ışık kaynağı – doğal ışık kaynakları – yapay ışık – yapay ışık – güneş –
ateş – elektrik lambası –ısı – ışık – ışık enerjisi –boşluk – havada – saydam – yarı saydam –
her doğrultuda – enerjisi – doğrusal yolla – gözlerimize – cisimleri görmemize














Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan yerlerine yazınız.
Işık bir ………………………. çeşididir.
Çevrelerine …………………….. diğer cisimlerin görünmesini sağlayan ışıklı cisimlere
………………………….. denir.
Güneş yıldızlar ve ateş böceği ……………………………… dır.
Mum ve gaz lambası ………………… kaynaklarıdır.
İnsan yapısı olan ışık kaynaklarına …………………………. kaynakları denir.
Sıcak ışık kaynakları ………………………. dır.
Elektrik lambasında akkor hale gelen metal tel ………………. ve …………….. verir.
Soğuk ışık kaynakları yalnız ………………….. yayar
Işık en iyi …………………… ve ………………….. yayar.
Işığın büyük bir bölümünü geçiren maddelere ……………………. maddeler denir.
Işığı az geçiren maddelere ……………………….. maddeler denir.
Işık kaynakları ……………………. ışın yayar.
Işık kirliliği ……………….... gereksiz harcanmasına ve ekonomik kayba yol açar.
Işık …………………. yayılır ve ………………….. aydınlık sağlar …………….. neden olur.
Ses kaynağı – titreşerek – titreşir – titreşmez – ses - dalgalar – boşlukta – ortamın sıcaklığına
Sıcaklık arttıkça – ses 340 m yol alır – sesin yüksekliği – sesin tınısı – sesin şiddeti – ince ses
Sesin yüksekliği – titreşim sayısına – ses tını - kalınlığı
Yukarıda verilen ses ile ilgili kelimeleri aşağıdaki cümlelerdeki boşlukların uygun olan yerlerine
yazınız.
 Ses veren her madde ya da cisimler …………………… denir.
 Ses kaynakları …………………………. Ses oluşturur.
 Esnek cisimler …………………. fakat esnek olmayan cisimler ve ……………….. üretmez.
 Ses …………………………. halinde yayılır.
 Ses ………………….. yayılmaz
 Sesin yayılma hızı ………………………… bağlıdır.
 …………………….. sesin o ortamdaki yayılma hızı da artar.
 Bir sesi başka sesten ayıran özellikler nelerdir.
1- …………………………………………………….
2- …………………………………………………….
3- …………………………………………………….
 İnce sesi kalın sesten ayıran özelliğe ………………………… denir
 Bir sesin ince ya da kalın olması o ses kaynağının ………………….. bağlıdır.
 Titreşen bir telin boyu küçüldükçe ……………….. oluşur.
 ………………………. keman sesini mandolinden, kaval sesini flütten ayıran bir özelliktir.
 Telin ………………………. arttıkça ses kalınlaşır.
DOĞRU MU? YANLIŞ MI?
Aşağıdaki cümlelerin bazıları doğru, bazıları ise yanlıştır. Doğru olan cümlenin başına ( D ), yanlış olan
cümlenin karşısına ( Y ) koyunuz.
 Işık bir enerjidir.
( )
 Görme duyumuzla algıladığımız enerjiye ışık denir.
( )
 Işıktan oluşan cisimlere aydınlanmış cisimler denir.
( )







































Soğuk ve sıcak ışık kaynakları aynı anlamı taşır.
( )
Işık doğrular boyunca her yönde yayılır.
( )
Güneş en büyük ısı ve ışık kaynağıdır.
( )
Cam, hava, su gibi maddeler ışığı geçirmez.
( )
Bir enerji türü olan ışık, ışık ışını denen doğrularla yayılır.
( )
Işığın yayılma hızı, sesin yayılma hızından daha fazladır
( )
Ayna gibi yüzeylere çarpan ışık yansımaz.
( )
Kentlerdeki gereğinden fazla ışıklandırma, ışık kirliliği yaratmaktadır.
( )
Işık kaynaklarının farklı olması, ışık ışınlarının doğrusal yolda yayılmasında değişiklik
oluşturmaz.
( )
Işığın yayılma hızı, ortamın özelliklerine bağlı değildir.
( )
Işık kirliliği enerji kaybına neden olur.
( )
Işık veren cisimler ısı da yayarlar.
( )
Ateş böceği yapay ışık kaynağı olarak bilinir.
( )
Sıcak ışık kaynağı, hem ışık hem de ısı enerjisi yayar.
( )
Pürüzlü yüzeylere düşen ışık dağınık yansır.
( )
Başka ışık ışını tarafından aydınlatılan cisimler karanlık cisimler yani aydınlatılmamış
cisimlerdir.
( )
Geçmiş zamana göre, şimdiki zamanda aydınlatma teknolojilerinde gerileme olmuştur. ( )
Ses bir titreşim sonucu oluşur.
( )
Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir.
( )
Ses doğrusal yolla yayılır.
( )
Ses boşlukta yayılır.
( )
Sesin duyulabilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı, sıvı ya da gaz ortamının
bulunması gerekmez.
( )
Ses, bir saniyede 340 metre yol alır.
( )
Sıcaklık arttıkça, sesin o ortamda yayılması da azalır.
( )
Ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra yansıyıp geri dönmesine yankı denir.
( )
Bir sesi diğer seslerden ayıran özelliklerinden biri de sesin tını ve sesin yüksekliğidir.
( )
Özdeş metal ile lastik telin çıkardıkları sesler farklı değildir.
( )
Sesi, ses kaynağından uzaklaştıkça daha az duyarız.
( )
Sesin yansıma özelliğinden yararlanarak denizlerin derinlikleri ölçülür.
( )
Deniz altındaki bir kişi, deniz üstünden geçen bir geminin sesini işitebilir.
( )
Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar.
( )
Sesin şiddeti, sesin uzaktan veya yakından duyabilme özelliğidir.
( )
Ses kaynakları çok hızlı titreşirlerse kalın ses verirler.
( )
Titreşen bir telin veya lastiğin gerginliği arttıkça ses incelir.
( )
Titreşen bir telin veya lastiğin boyu küçüldükçe ses kalınlaşır.
( )
Sesin bir ortamda yayılma hızı, ortamın sıcaklığına ve ortamın cinsine bağlı değildir.
( )
Lastik, pamuk, yün ve keçe sesi az iletir.
( )
Sesin fazla oluşu insanı rahatsız eder ve ses kirliliği yapar.
( )
Ses kirliliği yapan, medeniyetten uzak demektir.
( )
Download