Uploaded by User7029

işitme tarama programı

advertisement
İŞİTME TESTİ TARAMA
PROGRAMI
Asist. Dr. Berk Dınlamaz
İnsidans:
• Amerika Birleşik Devletleri’nde en sık görülen doğumsal nörolojik
sorun olarak tanımlanmaktadır Sağlıklı term canlı doğumlarda işitme
kaybı sıklığı 1- 3/1.000 iken, bu oran prematürelerde ve yenidoğan
yoğun bakım ünitesinde izlenen bebeklerde %1-6 olarak rapor
edilmektedir
• Gebelik yaşı ve doğum ağırlığı azaldıkça doğumsal işitme kaybı sıklığı
artmaktadır
• Ülkemizde sıklığı sağlıklı term yenidoğanlarda 2 ,2/1.0 00 iken,
• YYBÜ’de yatan bebeklerde %1,4-2,9 oranıyla literatürle uyumlu olarak
bildirilmektedir .
• Taburculuk öncesi yapılması gerekir
• Testten kaldıysa en erken 1 hafta içinde tekrarlanmalıdır
• Yeni doğumda amniyotik sıvı vs mekanik etkenlerden dolayı 12-18 sa
sonrası yapılması uygundur.
• İşitme testi OAE yada ABR ile yapılabilir.
• Tarama programına hangi test ile başlandı ise onunla devam
edilmelidir
• Ülkemizde risk faktörü olan bebekler için ABR önerilmektedir
• YDYBÜ de yatanların ilk taraması taburcu edilmeden önce yapılmalıdır
• Taramanın doğumdan en az 12-24 saat sonra emzirildikten 30-60dk
sonra doğal uykuda (sedasyon almadan) yapılmalı, kalırsa yatış
süresine göre taburcu olmadan 1 kez daha yapılmalı
İŞİTME KAYBI:
• 1- İletim Tipi: Sesin dış kulak yolundan içkulağa iletiminde blokaj
sonucu ortaya çıkar.İşitme hava iletiminde azalma ve kemik iletiminin
normal olması ile karakterizedir.Çocuklarda çok sıklıkla orta kulak
efüzyonları nedeniyle görülür.
• 2- Sensorinöral Tip:İşitme siniri ve koklear saçlı hücrelerin hasarı
sonucu görülür.
• 3- Miks Tip: Hem iletim tipi, hem de sensörinöral işitme bozuklukları
birlikte görülür.
• Normal insan kulağının duyabileceği en düşük ses şiddeti 0-25 desibel
(dB)'dir. Çocuklarda işitme kaybı derecesine göre; 15-30 dB (Hafif); 3150 dB (Orta); 51-80 dB(Ağır) ve 81-100 dB (Çok Ağır) olarak
sınıflandırılır. Saptanan dereceden daha düşük dB'deki sesler
işitilemez.
Risk:
• Bir risk faktörü bulunması işitme kaybı olma ihtimalini 10 kat arttırır
OAE:
• Otoakustik emisyonlar normal iç kulak fonksiyonu olan kişilerde işitme
sırasında belirlenen duyarlı yanıtlardır. Kokleadan başlarlar ve koklear
yapıdaki aktif dış saçsıhücre hareketinden kaynaklanan enerji
kaçağıolarak yorumlanırlar.
• Spontan emüsyon (taramada yeri yok)
• Uyarılmış emüsyon
Uyarılmış emüsyon:
• 30 db ile sitimuluslar gönderilerek yapılan ölçümlerdir.
• Yd taramasında en sık kullanılan test
• İç kulak yapılarının bütünlüğünü gösterir
• Nöral yapılar hakkında BİLGİ VERMEZ!!!
ABR:
• işitsel sinir ve beyin sapı tarafından oluşturulan elektriksel aktivitenin
kafa cildi üzerine yerleştirilen elektrot ile kaydedilmesi, bu tarama
testinin eksenini oluşturur. Yenidoğanda yapılan testler içinde altın
standart olarak kabul görmektedir.Buna karşın, halen kayıtta bazı
güçlükler bulunmaktadır. Kemik iletili ABR, ek olarak işitme kaybının
tipiyle ilgili bilgi verir.
• Risk varsa bebek geçse bile 30-36 ay olana kadar 6 ayda 1 işitme testi
yenilenmesi önerilir.
• Tek bir kulak kalsa bile sonuç kaldı olarak değerlendirilip yeniden
değerlendirmeye alınmalıdır.
Sabrınız için teşekkür ederim 
Download