Kay 361 Tanıtmalık

advertisement
KAY 361 TÜRK YÖNETİM TARİHİ
GÜZ 2006-2007
Öğretim Görevlisi Dr. Mete Yıldız
E-posta: [email protected]
Ders Zamanı ve Yeri: Pazartesi, 9:00-11:20, D-8
Telefon: 297-8725
Görüşme Saatleri: Pazartesi 13:30- 15:30 ya da randevu ile
DERS TANIMI: KAY 361 Türk Yönetim Tarihi dersinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yönetimi alanında tarihsel miraslarını devraldığı, Ortaçağ İran/
Sasani İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, İslam Devleti, Ortaçağ İtalyan Denizci Devletleri, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları’nın yönetim
düzenlerinin ayrıntılarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır. Sözkonusu yönetim şekillleri ve kurumları, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal ve yönetsel
yapısıyla etkileşimleri çerçevesinde değerlendirilecektir.
DERSİN AMACI (BEKLENEN ÖĞRENME SONUÇLARI VE KAZANILAN YETKİNLİKLER): Osmanlı yönetim kurumlarının incelenerek
günümüze yansıyan yönetsel kurum ve kültürün belirlenmesi; Cumhuriyet sonrası kamu yönetimindeki gelişme ve değişikliklerin karşılaştırmalı biçimde
incelenmesiyle dönüşümün anlaşılması ve yorumlanmasına bir çerçeve hazırlanması.
KAYNAKLAR:
1. Ortaylı, İlber (2000). Türkiye İdare Tarihi’ne Giriş, Ankara, Turhan Kitabevi, 2. Bası.
2. Ortaylı, İlber (1979). Türkiye İdari Tarihi, Ankara: TODAİE Yayınları (Sayfa 79 ve devamı).
3. Herhangi bir tarih atlası; örneğin Unat, Faik Reşit (1983). Tarih Atlası, İstanbul: Kanaat Yayınları.
DERS PLANI (Dönem içerisinde gerekirse değişebilir)
DERS
TARİH
KONU
NO
1
25 Eylül 2006
Tanışma ve dersin tanıtımı, fotokopi sorumlusunun
belirlenmesi
2
2 Ekim 2006
Giriş, Ortaçağ İran Yönetimi
3
9 Ekim 2006
Bizans/ Doğu Roma Yönetimi
4
16 Ekim 2006
İslam Devleti’nde Yönetim
5
23 Ekim 2006
TATİL: RAMAZAN BAYRAMI
6
30 Ekim 2006
Ortaçağlarda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri
7
6 Kasım 2006
Selçuklu Devleti- İdari Yapı
8
13 Kasım 2006 VİZE SINAVI
DERSTEN ÖNCE YAPILACAK OKUMA VE ÖDEV
Yok
Ortaylı, 2000, sf. 1-17
Ortaylı, 2000, sf. 18-45
Ortaylı, 2000, sf. 47-88
DERS YOK
Ortaylı, 2000, sf. 89-134
Ortaylı, 2000, sf. 139- 172
ONEMLİ NOT: VIZE GÜNÜ
DEĞİŞEBİLİR.
1
9
20 Kasım 2006
Osmanlı Toprak Sistemi
Ortaylı, 1979, sf. 81-122
10
11
12
27 Kasım 2006
4 Aralık 2006
11 Aralık 2006
Ortaylı, 1979, sf. 132-157
Ortaylı, 1979, sf. 158-182
Ortaylı, 1979, sf. 183- 231, 243-245
13
18 Aralık 2006
14
25 Aralık 2006
Osmanlı Devleti’nin Merkez Örgütü
Maliye, İlmiyye ve Ordu
Osmanlı Eyalet İdaresi
Osmanlı Şehirleri ve Ulaştırma
Kapitülasyonlar Hakkında
Siyasal ve Toplumsal Değişme Dönemi
Tanzimat Dönemi (Giriş)
Merkezi İdare Örgütünde Modernleşme
Taşra Yönetiminde Merkeziyetçilik
Tanzimata Tepkiler ve Sonuç
15
8-19 Ocak
2007
FİNAL SINAVI
ÖDEV TESLİM GÜNÜ
FINAL GÜNÜ BİLDİRİLECEKTİR.
Ortaylı, 1979, sf. 246- 270
Ortaylı, 1979, sf. 271- 311
Değerlendirme:
Öğrencilerin dersteki başarıları, kanaat-derse katılım (%5), bir ödev (%15), bir vize (% 30) ve bir final (% 50) sınavı ile değerlendirilecektir.
Ödev:
Dersimizde kullanılan kitaplarda (Ortaylı 1979 ve 2000) adı geçen herhangi bir tarihi kişi hakkında kısa bir inceleme ile bu kişinin Türkiye İdari
Tarihi’ne etkisi (olumlu veya olumsuz) ve/veya katkısı özetlenecektir (Toplam bir sayfa, Times New Roman, 12 Punto, 1.5 Aralık, 1 paragraf kişinin
tanıtımı, 2 paragraf kişinin etkisi ve/veya katkısı). İki öğrenci aynı tarihi kişi hakkında yazamaz. Ödev konusu kişi seçimi onaya tabiidir. Dolayısıyla bir
an önce hakkında yazacağınız kişiyi seçip dersin sorumlusuna bildirip onay alınız. Ödev teslim tarihi dersin final sınavı günüdür. Ödevin yazımında
İnternet’ten kaynak kullanımına izin verilmemektedir. İnternet kaynağı kullanıldığı belirlendiğinde ödev notu 0 (sıfır) sayılacaktır. Kullandığınız en az iki
yazılı kaynak (ansiklopedi maddesi, makale vb.) , ödeve zımbalanarak teslim edilecektir. Gazete ve dergi haberleri kaynak kabul edilmez.
2
Download