KAY 361 TÜRK YÖNETİM TARİHİ

advertisement
KAY 492 TÜRK YÖNETİM TARİHİ
BAHAR 2014-2015
Prof. Dr. Mete Yıldız
Ders Zamanı ve Yeri: Perşembe 13:30-16:30, D-13
Görüşme Saatleri: Randevu ile
E-posta: [email protected]
Telefon: 297-8725/128
DERS TANIMI: Türk Yönetim Tarihi dersinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yönetimi alanında
tarihsel miraslarını devraldığı, Ortaçağ İran/Sasani İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, İslam
Devlet(ler)i, Ortaçağ İtalyan Denizci Devletleri, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları’nın (Tanzimat
döneminde kadar) yönetim düzenlerinin ayrıntılarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır. İncelenen
yönetim sistemleri, kavramları ve kurumları, din, dil ve kültür çeşitliliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal
ve yönetsel yapısıyla etkileşimleri çerçevesinde değerlendirilecektir.
KAYNAKLAR:
1. Ortaylı, İlber (2007), Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara: Cedit Yayınları.
2. Herhangi bir tarih atlası; örneğin Unat, Faik Reşit (1983), Tarih Atlası, İstanbul: Kanaat Yayınları.
DERS PLANI
Tarih (2015)
Ders
No
1
19 Şubat
2
26 Şubat
3
5 Mart
4
12 Mart
5
19 Mart
6
7
8
9
26 Mart
2 Nisan
9 Nisan
16 Nisan
10
30 Nisan
11
7 Mayıs
12
14 Mayıs
13
21 Mayıs
Konu
Tanışma ve dersin tanıtımı, Giriş
Ortaçağ İran Yönetimi,
Bizans/ Doğu Roma Yönetimi
İslam Devleti’nde Yönetim
+ Ortaçağlarda Akdeniz Dünyası ve
İtalyan Denizci Devletleri
12. ve 13. Yüzyılda Anadolu
Selçuklu Devleti
1. VİZE SINAVI
Osmanlı Toprak Sistemi
Osmanlı’nın Merkez ve Taşra Örgütü
Maliye, İlmiyye ve Ordu
Osmanlı Eyalet İdaresi
Osmanlı Şehirleri ve Ulaştırma
2. VİZE SINAVI
Osmanlı Eyalet İdaresi
Osmanlı Şehirleri ve Ulaştırma
Siyasal ve Toplumsal Değişme Dönemi
Tanzimat Dönemi (Giriş)
Merkezi İdare Örgütünde Modernleşme
Taşra Yönetiminde Merkeziyetçilik
Tanzimata Tepkiler ve Sonuç
Dersten önce yapılacak okuma
ve ÖDEV
Ortaylı, s. 15-19
Ortaylı, s. 23-49
Ortaylı, s. sf. 53-93
Ortaylı, s. 97-110
ONEMLİ NOT: VIZE GÜNÜ
DEĞİŞEBİLİR.
Ortaylı, s. 113-166
Ortaylı, s. 169-222
Ortaylı, s. 223-249
Ortaylı, s. 250-260
ONEMLİ NOT: VIZE GÜNÜ
DEĞİŞEBİLİR.
Ortaylı, s. 279-318
Ortaylı, s. 345-362
Ortaylı, s. 401-448
14
25 Mayıs-5
Haziran
FİNAL SINAVI
FİNAL SINAVI GÜNÜ
BİLDİRİLECEKTİR.
Değerlendirme: Öğrencilerin dersteki başarıları, derse katılım (%10), iki vize (% 20x2) ve bir final
sınavı (% 50) ile değerlendirilecektir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards