Slayt 1 - Neşe Buzol Anaokulu

advertisement
Toplum olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek; bedensel,zihinsel,sosyal ve
cinsel yönden kendisi ve çevresi ile barışık bireyler yetiştirmekle
mümkündür.
Çocuklara cinsel eğitimin verilmesi ile ilgili yapılan bir çok araştırma
da,ana babaların üreme ve cinsiyet konusunda çocuklarına erken yaşta
bilgi verilmesi gerektiğini savunmalarına rağmen aynı kişilerin
çocuklarına bu konuda bilgi vermemiş olduklarını görüyoruz.
Bunun temel nedeninin anne babaların konuyu çocuklarına nasıl
anlatmaları gerektiğini bilmemesinden ya da konunun onları
tedirgin etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Anne babaların bu konudaki çekingenliği çocuğun bu konudaki
sorularının yanıtsız kalmasına yol açmakta,çocuklar bu soruların
cevaplarını öğrenmek için farklı kaynaklara baş vurmaktadır.
Bu konuda sık sık karşılaştığımız tepkiler şunlardır.
“Bu konuyu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum?”
“Acele etmeye gerek yok nasıl olsa öğrenir?”
“Bunu anlatırken nasıl kelimeler kullanmam gerektiğini
bilmiyorum?”
“Bize sanki annemiz babamız mı anlattı da biz de onlara
anlatalım?”
“Biz öğrendik nasılsa onlarda öğrenir?”
Bazı ebeveynler ,cinsel konulardan hiç söz etmez.
Bazı ebeveynler ise fazlası ile rahat davranırlar.
Genel anlamda cinsel eğitim; çocukların ve ergenin bedensel,
duygusal, sosyal, zihinsel ve cinsel gelişimlerini takip etmek, kız ve
erkek rollerini kabul etmesine, kendi cinsinin özellikleri ve karşı
cinsin özellikleri ile bir bütün içinde yaşamasına yardımcı olmak
amacıyla verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıdır.
Çocuklar zaman zaman anne babalarına cinsel konularda sorular sorarlar.
Anne-babaların bu konuda verdikleri cevaplar çocuk cinsel eğitimini
oluşturur. Verilen cevapların ne kadar sağlıklı olduğu eğitimin de sağlıklı
olup olmadığını belirler. Yetişkin cinselliğinin temelinde çocuklukta
alınan eğitim de yatar.
Cinsel eğitim ne zaman başlar ? Ne kadar sürer?
Aslında ebeveynler cinsel eğitimi, cinsellik içeren konularda
takındıkları tutum (ceza, yasaklama, ayıplama, yok sayma) ve
tavırları ile doğdukları andan itibaren çocuklara verirler.
Bunların hepsi sistemsiz ve farkında olmadan çocuğa aktarılır.
Bu aktarımlar çocuğun cinsel kimlik ile ilgili bilgilerinin
temelini oluşturur.
Böylece anne karnındayken belirlenmiş olan cinsel kimlik
yaşam boyu gelişmeye ve olgunlaşmaya devam eder.
Çocuğa cinsel bilgiler vermenin en uygun zamanı bu konuda sorular
sorduğunu fark ettiğiniz zamandır.
Çocuğunuz 3 yaş civarında cinsellik hakkında sorular sormaya başlar.
Çocuğunuza vermek istediğiniz cinsel eğitim hakkında ne tür bilgiler
vermek istediğinizi, yaşına göre sorularına nasıl cevap verebileceğinize
hazırlanmak sizi bu konuda konuşmada daha donanımlı ve rahat
hissetmeniz açısından yardımcı olacaktır.
ÖNCELİKLE BİLMEMİZ GEREKEN
Çocuğun cinsel içerikli sorularının temelinde cinsel duygular değil onun
üremeye yönelik merakı yatar.
Bu merak, çocuğun uzaya ve gezegenlere olan merakından çok farklı değildir.
Dolayısıyla çocuğun cinsellik anlayışı, erişkin anlayışıyla özdeşleştirilemez.
Anne ve babanın soru karşısında duyduğu gerginlik, bu farkı bilmemekten
kaynaklanmaktadır
Çocuklara açıklamalar yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
Sade bir dil.
Dürüst ve bilimsel kaynaklardan yararlanılarak yapılan
açıklamalar.
İhtiyacı olduğu kadar bilgi.
Yaşına uygun bilgi.
0-3 yaş aralığındaki çocuklar davranışlarının normlara uyup
uymadığının farkında değillerdir, onları yönlendiren keşfetme
istekleri ve hazzın doyurulmasıyla gelen tatmin olma halidir.
Hangi hareketlerin kabul edilebilir, hangi hareketlerin uygunsuz
olduğunu, ebeveynlerinin tepkileriyle öğrenirler.
Bu dönemdeki çocuklar kendilerini keşfetme sürecinde,
ebeveynlerinin yardımına (vücut kısımlarını isimlendirme gibi) ve
cesaretlendirmesine ihtiyaç duyarlar.
Bu yüzden, çocukların merakını kırmamak ve onları doğru şekilde
bilgilendirmek önemlidir.
0-3 YAŞ NE KADAR HANGİ BİLGİYE İHTİYAÇ DUYAR?
Çocuğunuza vücudunun kısımlarına verilen terimsel sözcükleri
öğretin.
Uygunsuz bir davranışla karşılaştığınızda sakin fakat kararlı bir
şekilde onu uyarın.
Uygunsuz davranışlar neler olabilir?Siz nelerle karşılaştınız?
3-6 Yaş Aralığı: Okul Öncesi Dönem
3-5 yaş aralığındaki çocuklar, kendi bedenlerini keşfetmiş
çocuklardır.
Var olan keşfetme istekleri, diğer kişilerin bedenlerine yönelir (kim
neye sahiptir, neye sahip değildir).
Kendi cinsel organlarının, karşı cinsin cinsel organından farklı
olduğu fark ederler.
Buna ek olarak, bu yaş aralığında
anne ile baba arasındaki ilişkiye dair
merak başlar.
3-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN NEYİ BİLMEYE İHTİYACI VAR?
Okul öncesi dönemindeki çocuklar, kendi varoluşlarını öğrenmek
isterler ve sordukları sorulara basit yanıtlar ararlar.
Örneğin “Bebekler nereden gelir” “Babadan gelen bir sperm ile
anneden gelen bir yumurta birleşir, oluşan şey annenin karnında
“rahim” denilen özel yerde büyür”
Vücudun kısımlarına verilen doğru isimleri kullanmasını teşvik etmeye
devam edin ve “iyi dokunuş” ile “kötü dokunuş” arasındaki farkı
öğretmeye başlayın.
Çocuğunuzla yalnız kaldığınızda merakının farkında olduğunuzu
belirtin, sonrasında “mahrem bölgeler” kavramını(mayomuzun kapattığı
yerler şeklinde tanımlanabilir) ve başkasına dokunmanın sınırlarını
anlatın.
Bu yaş aralığında da uygunsuz davranışlarla karşılaştığınızda, sakin ve
kibar yaklaşımınızı korumaya çalışın, özellikle tehditkar
söylemlerden (“ellersen kötü olur, çürür, kopar”) kaçının
Mastürbasyonun yoğun ve sürekli olmadıkça normal ve sağlıklı
olduğunu unutmayın.
Çocuğunuzu yaşıtlarıyla “cinsel oyunlar”(doktorculuk, karı-kocalık
vb.) oynarken bulursanız, onu azarlamamaya ve ona kötü bir şey
yapıyormuş hissi aşılamamaya dikkat edin.
ÇOCUKLARIN CİNSELLİKLE İLGİLİ SORULARI
Soru:Bu nedir?
Erkek çocukları ;için bu senin penisindir.Nasıl ki görme
organımız göz,duyma organımız kulak,bu da senin cinsiyet
organın.Kızların cinsiyet organına ise vajina denir.
Soru: “Neden benim de ağabeyiminki gibi pipim yok?”
Cevap: “Kızlar ve erkekler ayrı yaratılmışlardır. Kızların
erkeklerin gibi cinsel organı vardır ve farklı yönlere doğru
gelişmiştir. (kızlarınki içe doğru, erkeklerinki dışa doğru )”
Bu zaman geçse de değişmez hep aynı kalır.
Soru: “Babamın neden memeleri yok?”
Cevap: “Yalnız annelerin memeleri olur ki, yeni doğan bebeklerini
emzirebilsinler diye.Yeni doğan bebekler her şeyi yiyemezler
sadece süt içebilirler.Onlar için en sağlıklısı anne sütüdür.Sadece
kızların memeleri büyür.”
Soru: “Bebekler nereden gelir?”
Cevap: “Çocuklar annenin içinden çıkarlar. Onlar annenin karnında
yaşar ve büyürler. Orada sıcak ve güvenli bir bebek yuvası vardır.
Kızlar yeterince büyüdüğünde anne olabilirler. Bebek dünyaya
gelebilecek kadar büyüdüğünde dışarı annenin bacaklarının
arasındaki doğum yolundan doktor tarafından alınır."
Babamın penisi neden benimkinden daha büyük?
Babanın elleri,ayakları,kolları,bacakları da senden büyük.Sende büyüyünce
ellerin ,kolların ,ayakların bacakların ,penisin babanın ki kadar büyüyecek.
Soru: “Bebek annesinin içine nasıl girer?”
Cevap: Babanın penisinde üreyen spermler penis yardımı
ile bir yolculuğa çıkarlar ve içlerinden bir tanesi annenin
vücudunda bulunan yumurta ile birleşir.
Soru: “Anne karnındaki bebek nasıl nefes alır, nasıl yemek yer?”
Cevap: “Anne karnında bizim gibi nefes alamazlar. Hava ve yiyeceği
annesinin karnından göbek kordonu ile alırlar. Bu uzun ve beyaz
bir kordondur. Doğduktan sonra bu kordona ihtiyacı kalmaz,
annesinin memesinden süt içer. Doğunca doktorlar bu kordonu
keser ama bebeğin canı acımaz.”
Soru: “Ben nasıl doğdum?”
Cevap: Çocuk bu soruyu sorduğunda hemen o anda yanıt
verilmelidir. Ona “Sen karnımdaki özel bir yerde büyüdükten sonra
vücudumda karnımın altında bebeğin dışarı çıkabilmesi için
oluşmuş bir açıklıktan dışarı çıktın” denebilir.
Bebekler doğarken annenin canı acır mı?
Evet biraz acır ama çok değil.Anneler bebekleri dünyaya gelince o kadar
Mutlu olurlar ki canlarının acıması hemen geçer.
Annemin vajinasını babamın penisini görebilir miyim?
Üzgünüm hayır.Vücudumuzdaki bazı organlar özeldir.Bu
organları başkalarına göstermemiz doğru değildir.Cinsiyet
organlarımız ve annelerin memeleri özel organlardır .Bunları
başkalarına göstermek yada uluorta isimlerini söylemek gerekli
değildir.Ayrıca insanların bu organlarımıza dokunmasına yada
bunlarla ilgili konuşmasına da izin vermemeliyiz.
Soru: “Neden erkeklerin bebeği olmaz?”
Cevap: Çünkü erkeklerin vücudunda bebeklerin büyümesini
sağlayan küçük bir yuvacık yoktur.
Aşk yapmak yada sevişmek ne demektir?
Anne ve baba birbirlerini çok sevdikleri için ,bazen sevgilerini bu şekilde
göstermek ,birbirlerine dokunmak sarılmak öpüşmek isterler.
Birbirlerini bu şekilde sevmelerine sevişmek denir.
Konuştuğumuz tüm bu soruların cevapları 8 yaş ve 11 yaşta farklılaşmaktadır.
ANNE VE BABALARIN ÇOCUĞUN CİNSEL GELİŞİMİ İLE İLGİLİ
SORULARI
Soru: “Kardeşler aynı odada yatabilir mi?”
Cevap: 5 yaşına kadar farklı cinsten kardeşler aynı odada
yatabilirlerse de bu yaşta “utanma duygusunun gelişmesi (giyinme
ve soyunmada) nedeni ve cinselliği keşfetme merakı nedeniyle
çocuklar arasında cinsel içerikli oyunların oynanması söz konusu
olabilecektir.
Çocuklar cinsel kimlik konusunda karmaşa yaşayabilir mi?
Cinsel kimlik karmaşası özellikle kız çocuklarında ortaya çıkar. Ödipal
dönemde kız çocukları karşı cinsin pipilerini gördüğü zaman kendilerinde
olmadığının farkına varırlar. Bu nedenle de kendileri bir yoksunluk içine
girerler. İler ki zamanlarda bu karmaşıklık ortadan kalkar ve kendilerini
kadın olarak nitelendirmeye devam ederler.
Erkek çocukları da anneleriyle çok fazla bir arada bulunur ve onları taklit
etmeye başlarsa cinsel kimlik karmaşası yaşayabilir. Çocuk kendi cinsel
kimliğinin farkına varmaya çalışır. Çocuk karşı cinsle kendisini
özdeşleştirmeye başlarsa cinsel kimlik konusunda karmaşa yaşayabilir.
Çocuk kendi cinsel kimliğinin farkına varamazsa hangi yöne sapacağına
karar veremez.
Çocuğun cinsel kimliğin farkına varması için ailenin çocuğa öncelikle
cinselliği anlatması gerekir. Aile çocuğuna ne kadar çok açıklama yaparsa
çocuk kendinin farkına o kadar kolay varacaktır.
Cinsel ilişki ne zaman açıklanmalıdır?
Erkek çocukta ilk gece boşalması kız çocukta ilk adet orta ergenliğe
geçişin belirtisidir? Bu yaştan sonra cinsel ilişkinin açıklanması gerekir?
Soru: “Çocukların anne-babaları ile aynı odada yatmaları doğru
mudur?”
Cevap: Yatak odanız size aittir. Üstelik çocukların yaşları ne kadar
küçük olurlarsa olsunlar, cinsel ilişki sırasında duyacaklarından ve
göreceklerinden etkileneceklerdir.
Çocuğun kendine olan güven duygusunun gelişebilmesi için erken
yaşlarda kendi odasında tek başına yatabilmeyi başarması gerekir.
Aynı zamanda evliliğin kurallarını ve anne baba rollerini de
öğrendiğinden anne babaların özel bir odası olması gerektiğini
öğrenmelidir.
Soru: Çocuğumla birlikte banyoya girmem sakınca yaratır mı?
Cevap: Genellikle 3 yaşa kadar çocuklar anne babanın çıplaklığını
çok fazla önemsemeyebilir. 4-5 yaşından itibaren bunun farkına
varacaktır. Bu yaşlarda anne babanın örtünmesinde yarar vardır.
Çocukla konuşurken, vücudumuzdaki özel organları başkalarına
göstermenin uygun olmadığı vurgulanmalıdır.
Çocuğumu arkadaşı ile birlikte çıplak doktorculuk oynarken gördüm
ne yapmalıyım?
Sakince yaklaşıp bir birinizin vücutlarını,farklılıklarınızı merak ediyorsunuz.
Haydi şimdi giyinelim birlikte bunları konuşalım.
Çocuğumla birlikte tuvalete girmem doğrumudur?
Bir annenin çocuğuna tuvalete nasıl oturacağını göstermesi
ya da bir babanın oğluna penisini nasıl tutarak çişini yapacağını
göstermesi çok normaldir.
Bununla birlikte insanların çıplaklıkları özeldir ve tuvalete tek başlarına
girmeyi tercih ederler.
Çocuğunuz içeri girip gözlemek konusunda ısrar ederse,tuvalette
yalnız kalmak istediğinizi .bunun bir görgü kuralı “olduğunu
anlatmalısınız.
FARKLI CİNSTE ÇOCUKLARIN BİR ARADA TUVALETE GİTMELERİNDE
BİR SAKINCA VAR MIDIR*
Hayır yoktur.Çocukların öğrenme isteği çok yoğundur.
En çok merak ettikleri konulardan biri de “onlar tuvaletlerini nasıl yapıyor?
”Vücutları nasıl?”dır.
Bir arada tuvalete gitmelerine izin verilmesi meraklarını gidermelerine
yardımcı olur.
Soru: “Benim çocuğum hiç soru sormuyor ne yapmalıyım?”
Cevap: Her çocuk cinselliği merak eder.
Yanlış anne baba tutumları çocuğun soru sormasını engeller (Daha
önceki girişimleri yanıtsız kalmış, bu konunun konuşulmaması
gereken gizli bir konu olduğu mesajını almış, vb.).
Uygun fırsatlar yaratarak (film, tv programı, günlük yaşamda
karşılaşılan durumlar) konuyu siz açın ve soru sormasını sağlayın.
Sizin rahatlatıcı tavrınız onu da rahatlatacak ve doğru bilgileri sizden
almış olacaktır.
HİJYENİK PEDLERLE İLGİLİ SORULAR SORARSA NE YAPMALIYIM?
ADET GÖRMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLATMALIMIYIM?
Okul öncesi dönemdeki çocuklar adet görme ile ilgili soru sormazlar.
Televizyon reklamlarında vb. görüp ne olduğunu sorabilirler?Sadece bir
çeşit pamuk olduğunu söyleyebilirsiniz?
Soru: Medya, çocuklarımız üzerinde çok etkili. Televizyon ve internette
kontrol edilemez boyutta cinsellik ve şiddet içeren yayınlar var.
Çocuğumu bunlardan nasıl koruyabilirim?
Cevap: Çocuğun büyüme esnasında teknolojiden uzak tutulması
çağımız şartlarında imkansız görünüyor.
Maalesef ki çocukların dikkate alındığı ve korunmaya çalışıldığı bir
programcılık anlayışının olduğu da söylenemez.
Ancak, televizyon izleme konusunda Türk ailesinin bilinçli olmadığı
da bir gerçektir
Bu nedenle çocuklarla daha kaliteli vakit geçirilmeli, televizyon yerine
oyunlar oynanmalıdır.
Soru: Çocuğumu İnternetteki seks sitelerinden nasıl uzak
tutabilirim?
Cevap: Eğer evde bilgisayar ve internet var ise, mutlaka çocuklar için
Filtre olmalı, her istediği siteye girişi mümkün olmamalıdır.
Bilgisayar kullanımı mutlaka ailenin ortak kullanım alanı olan,
salon, hol, oturma odası gibi yerde olmalı ve çocuğun girdiği siteleri
anne babanın görmesi mümkün olmalıdır.
Soru: Sünnet yaşı ne olmalı ve çocuğumu nasıl hazırlamalıyım?
Cevap: Sünnet dinsel inançlar ve gelenekler doğrultusunda yapılmakla
beraber sağlık açısından da önemlidir.
Çocukla sünnete ilişkin korkutmamak, korkutucu şakalar yapılmasını
engellemek gerekir ( “Sen sünnet olunca görürsün!”, “ne zaman
keseceğiz?”, “getirin bıçağı”). Çocuk sünnet olduğunda penisinin kesilip,
organının eksileceğinden korkar. Çocuğa penisinin kesilmeyeceği
sadece penisinin ucunda fazlalık olarak bulunan derinin alınacağı
anlatılmalıdır.
Cinsel gelişim açısından çocuğun kendi vücudu ile çok fazla ilgili olduğu
2-7 yaş arası sünnet düşünülmemelidir. 0-2 yaş arası ya da 7-11 yaş arası
sünnet gerçekleştirilmelidir.
Soru: Mastürbasyon nedir? Mastürbasyon yapan çocuğa nasıl
yaklaşmalıyım:
Cevap: Mastürbasyon, el ya da başka bir nesne ile cinsel organlara dokunmak
ve bundan zevk almaktır.
Bebeğin kendini tanıma döneminde sık rastlanan doğal bir davranıştır.
Çocuklar için idrarını ve dışkısını yaptığı bölge ayrı bir ilgi odağıdır.
Bu ilgi genellikle tuvalet eğitimi verilen yaşlarda artmaktadır. Çocuğun bu
davranışı cinsel gelişimin bir parçası olarak görülmelidir. Kaygı duymak
gereksizdir.
Kalabalık bir ortamda çocuğumuz bizi utandıracak sorular sorduğunda nasıl
davranabiliriz?
1-Zaman kazanmaya çalışabiliriz: “Evet, bu iyi bir soru” türünde bir yanıt size
düşünme fırsatı yaratır.
2-Kısmi cevaplandırma: konu ile ilgili aklınıza gelen ilk yanıtı verin ama ilk
fırsatta bu konu üzerine düşünüp bir dahaki sefere daha açıklayıcı olun.
3-Erteleme: “bu soru çok özel bir soru ve bunu seninle daha sonra ikimiz baş
başa iken konuşmak isterim.
4-Gözlerini kapatın ve bu işi bitirin: Eğer yeterince özgüvenli iseniz ve
cinsellikle ilgili açık bir tutumunuz varsa şöyle bir cevap verebilirsiniz “Bu bir
prezervatif. Annenle baban şimdilik başka bir bebek istemedikleri için bunu
kullanıyorlar.
Soru: Cinsel İstismar nedir? Nasıl çocuğumu korumalıyım?
Cevap: Cinsel istismar, bir çocuk ya da yetişkinin başka
çocuk/çocukların veya başka yetişkin/yetişkinlerin, istemediği cinsel
davranışlarına maruz kalmasıdır
Çimdikleme, okşama, sıkıştırma, öpme, el ile sarkıntılık etme, laf
atma, uygunsuz sözcüklerle rahatsız etme, cinsel ilişkiye teşebbüs,
tecavüz cinsel istismar kapsamına girer.
İstismarın verdiği hasar; sürekliliğine, çocuğun yaşına, istismar
edenin çocuğa olan yakınlığına, bağlılık derecesine ve aradaki yaş
farkına, fiziksel zorlama ve şiddet içermesine, istismar davranışının
derecesine bağlı olarak değişir
Soru: Çocuğumu cinsel istismardan korumak için ne yapmalıyım?
Cevap: Anne baba olarak, cinsel istismar konusunda bilgili ve bilinçli
olmalısınız
Çocuğunuza yeterince ilgi ve şefkat göstermeli, güven ve sevginizi
hissettirmelisiniz.
Çocukla açık iletişim kurmalı, sizden korkmamasını sağlamalısınız ki
size olası yaklaşımları rahatlıkla anlatabilsin
Çocuğu severken sevgi göstermenin yolu ellemek, sağını solunu çimdiklemek,
ısırmak değildir.
Böyle sevilen çocuklar sevgiyi göstermenin yolunun “dokunmak” olduğu
yargısına sahip olurlar.
Bu da istismar ile sevgi göstermeyi ayırt edememelerine neden olur.
Yabancı insanlarla öpüşmemesi, yanına fazla yaklaşmalarına izin vermemesi
ve kuşkulu davranışların neler olduğunu bilmesi gerekir.
Hayır deme becerisi öğretilmelidir. Günlük yaşamda hayır diyemeyen çocuk
böyle bir durumda da “HAYIR” deme becerisini gösteremeyebilir.
“ Hiç kimsenin senin, özel yerlerine dokunmaya hakkı yoktur. Hiç kimsenin
seni, kendi özel yerlerine dokundurtmaya da hakkı yoktur.
Birisinin senden özel yerlerine dokunmanı istemesi ya da seninkilere
dokunması saklayacağın bir sır değildir.
Anlatmama sözü vermiş olsan bile, anlatırsan başına çok kötü şeyler geleceği
söylenmiş olsa bile, böyle bir şey olursa anlatmalısın.
Mutlaka söylemelisin.
Sır saklaman gerektiği doğrudur. Ama bu saklanmaması gereken kötü bir
sırdır.”
Aileler çocuklarını pedofilik bireylerden nasıl koruyabilir?
- Çocuklarınızın kimlerle vakit geçirdiğini takip edin. Çevrenize yeni taşınan bir
komşu varsa ve çocuğunuzla çok ilgiliyse, o komşu hakkında biraz bilgi
toplayın.
-Çocuğunuzun internete ulaşımını kontrol edin. Ev dışında internete ulaşımı
var mı kontrol edin ve bilgi edinin.
- Çocuğunuzun arkadaşlarıyla iletişim içinde olun ve son zamanlarda garip
davranışları var mı arkadaşlarından öğrenin.
- Çocuğunuzun yakınındaki kişilere karşı dikkatli olun.
- Çocuğunuzla iletişim içinde olun.Çocuğunuzla iletişiminiz bozuksa
profesyonel destekle iletişiminizi geliştirin.
- Çocuklarınızın davranışlarını gözlemleyin. Bir şeyden şüphe ederseniz doğru
şekilde konuşmaya çalışın.
Soru: “Çocuğumun hangi davranışları bir uzmana başvurmamı
gerektirir?”
Cevap: Eğer çocuğunuz şu davranışları sergiliyor ise; Uyarılmasına
rağmen ısrarla banyo yapanları izlemeyi sürdürmek.
Anne-baba “hayır” dedikten ve sürekli uyardıktan sonra, ısrarla ve
sürekli olarak “kötü söz” söylemeye devam etmek
Sürekli ve ısrarlı olarak, kendinden daha küçük çocukları cinsiyet ve
cinsellikle ilgili oyunlar oynamaya zorlamak.
Arkadaşlarını “doktorculuk” oynamaya ve üzerindeki giysileri
çıkarmaya zorlamak.
Yabancı ya da yakın yetişkinler tarafından sarılıp, öpülmekten,
dokunulmasından, iletişime geçmekten korkmak.
Oyunlarda kadın ya da erkek rollerini üzgün, kızgın ya da saldırgan
bir tarzda oynamak, kendi cinsinden ya da karşı cinsten nefret
etmek.
Sürekli ve ısrarla kendi cinsinden olanlardan hoşlanmak.
Mastürbasyon yapma sıklığının artması.
Resimlerinde cinsel organ çizmesi.
Uyku sorunları,kabuslar ,yemek sorunları
Belli kişi ya da yerlere karşı belirgin bir korku sergileme
Kendisine herhangi birinin dokunup dokunmadığı sorulduğunda
beklenmedik ya da olağandışı bir cevap alma
Fiziksel muayenelerden olağandışı biçimde ürkme ve kaçınma
Depresyon veya arkadaşlarından ya da ailesinden uzaklaşma
Mesane ya da bağırsak kontrolünü aniden yitirme
Bedenlerinin kirli ya da hasarlı olduğuna dair ifadeler veya genital
bölgelerinde bir sorun olduğu korkusu
Okula gitmeyi reddetme Suça yönelme veya davranım bozuklukları
Ketumluk
Resimlerinde, oyunlarında, hayallerinde cinsel tacize ilişkin unsurlar
Olağandışı saldırganlık
İntihar davranışı
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
NEŞE BUZOL ANAOKULLARI
1995
Download