Uploaded by User3095

Yeni Microsoft Word Belgesi (2)

advertisement
HEDEF DAVRANIŞ BELİRLEME
Hedef Davranış Belirlemede Kullanılan Yöntemler
A-AİLE GÖRÜŞMESİ
Öğrencimiz okula diğer arkadaşlarından daha sonra yazılmıştır.Annesiyle okula yazdırmaya geldkleri
gün yapılandırılmamış bir görüşme yapılmıştır.Ancak annesinin acelesi olduğu için bu görüşmeden
net bir hedef davranış belirlenememiştir.
Anneyle görüşme;
1. Selçuk’un performans düzeyi ne durumda?
Cevap: Tuvalet sorunundan dolayı uzun yıllar okula yollayamadık. Sadece rehabilitasyona
haftada 1 gün gitti.O yüzden çok iyi diyemem.
2. Tuvalet sorunu olarak neler yaşadı?
Cevap: Klozete tuvaletini yapamıyor, sadece alaturka tuvalete yapabiliyor. Yabancı gördüğü
ortamda tuvaletini söylemiyor o yüzden altına kaçırıyor. Aslında bu yüzden okula göndermek
istemedik. Kemerli pantolon giydirince tuvaletten sonra onu toplayamıyor. Okul müdür
yardımcısı lastikli pantolon giydirmemizi önerdi. Bu şekilde okula göndermeye karar verdik.
3. Peki iyi performans sergilediği bir davranışı var mı?
Cevap: Kalın motor kasları gelişmiş ama ince motor kasları gelişmemiş durumda. Bunun dışında
uyumlu bir çocuk. Dediğim gibi okula göndermediğimiz için pek bir şey bilmiyor.
4. Saldırganlık düzeyi ne durumda?
Cevap: Sakin bir çocuk. Küçükken çok saldırgandı ama şu an iyi durumda.
B-GÖZLEM-GÖRÜŞME
Gözlem yapılan ortam: Sınıf
Gözlem yapan: Esra Yağmur ARSLAN
Selçuk ile birlikte öğretmen öğrenci olarak 2 hafta geçirdik. İlk gün annesinin isteği üzerine
10 dakikada bir onu tuvalete götürdüm. Her hadi tuvalete gidelim dediğimde bu yönergeme
koşulsuz uydu. Tuvaleti olsa da olmasa da tuvalete girdi, çıktıktan sonra ellerini yıkadı,
pantolonunu da çekiyordu. Ertesi gün beden eğitimi dersinde 10 dakikada bir olan süreyi 20
dakikada bire indirmeye karar verdim. Ama büyük abdestini altına yapmıştı ve annesini
çağırmak durumunda kaldık. Ancak bugünden sonra tuvaletle ilgili hiç sıkıntımız olmadı.
Tuvaleti geldiğinde küçük çocukların yaptığı gibi cinsel organını tutarak izin istiyordu. Hazır
kendi tuvalete gitmeye yeni alışmaya başladığı için bu davranışının üstünde çok durmadım ki
bir süre sonra sadece kapıyı göstererek izin almaya da başlamıştı.
Bana göre en önemli aşamayı kaydettikten sonra onu daha yakından gözlemlemeye
başladım. Tuvaletten sonra pantolonunu topluyordu ama çoğu zaman atleti dışarıda kalıyordu.
Ellerini iyice yıkıyor gibi görünüyor ancak sabunu köpürtmediği için elleri tertemiz
olmuyordu. Yemekten sonra ağzı yağlı kalıyordu. Kısacası model alma yoluyla birçok şeyi
öğrenmiş ama becerilerdeki incelikleri öğrenememişti. Bundan sonra da arkadaşları arası
ilişkiyi gözlemlemeye başladım. Sınıfımız 5 kişiden oluşmaktaydı. Selçuk hariç diğer
öğrencilerim kaynaştırmaya gönderilse çok başarılı olacağını düşündüğüm çocuklardı.
Özellikle sosyal becerileri oldukça yükseklerdi. Bir nevi Selçuk bu sınıfın kaynaştırma
öğrencisi gibi olacaktı. Bu yüzden Selçuk gelmeden önce onları hazırladım ve ona onlarında
öğretmenlik yapacaklarını söyledim. Grup etkinliklerinde kendi etkinliklerinin yanında
Selçuk’a da şu şekilde yap gibi yönergelerde bulunuyorlardı. Bu durumdan Selçuk da çok
mutlu oluyordu ama beraber yapılan bu etkinliklere gölge düşüren de Selçuk’ un elinde
olmadan salya akıtmasıydı. Arkadaşlarıyla uğraştıkları etkinlikleri salyasının akmasıyla
ıslanıyordu. Bu durumdan hem sınıf grubu hem de kendisi rahatsızdı. Salyası aktığı zaman ya
fark etmiyor fark etse de onu beceriksizce silmeye çalıştığı için daha fazla yayıyordu.
Bunların yanı sıra dersten uzaklaştığı zaman ya da diğer çocuklarla ders yapıldığında burnunu
karıştırıp ağzına atma sıraya sürme gibi davranışları vardı. Ergenliği de geçirmiş ve aslında
genç bir yetişkin olan Selçuk elini cinsel organına götürüyordu. Bahçede oynarken
ayakkabısını bağlamak için eğilen arkadaşlarına el şakası yapıyordu. Bu davranış
problemlerinden hangisini seçersek seçelim onun hayatına büyük katkı sağlayacak olduğuna
emindik fakat kısa sürede sonuç alabileceğimiz ve sınıf arkadaşlarıyla olan samimiyetlerinin
selameti açısından salya akıtmasını hedefe aldık.
HEDEF DAVRANIŞ:
Selçuk her salyası akmadan önce peçeteyi eline alır ve salyasını siler.
Hedef Davranış Ölçme Formu:
EVET
1-Davranış işlevsel mi?
HAYIR
+
2-Davranış pekiştireç sağlayıcı mı?
+
3-Davranış önkoşul niteliğinde mi?
+
4-Davranış başka ortamlara girmeyi kolaylaştırır mı?
+
5-Davanış kişilerarası ilişkilerde kolaylık sağlar mı?
+
6-Davranış yaşa uygun mu?
+
7-Davranış bağımsız yaşama katkı sağlar mı?
+
8-Davranış azaltılmak istenen başka bir davranışa
alternatif mi?
+
Download